Więcej

  Mer Duchniewicz wetuje decyzję rady

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podpisał zarządzenie, na podstawie którego zwraca radzie samorządu projekt i wnosi o jego ponowne rozpatrzenie. Chodzi o projekt dotyczący rekompensaty dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli prywatnych, w wysokości 120 euro miesięcznie, jeśli dzieci nie otrzymały miejsca w państwowych placówkach oświatowych. 

  Czytaj również...

  Miesiąc temu rada zatwierdziła zainicjowaną przez mera R. Duchniewicza propozycję rekompensaty finansowej na dzieci zamieszkujące rejon, a uczęszczające do niepublicznych placówek oświatowych prowadzących programy wychowania przedszkolnego i wychowania wczesnoszkolnego. Jednak w miniony poniedziałek przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (ZWPL-ZChR), którzy mają większość w radzie, w ostatecznym głosowaniu zdecydowali o niemal pięciokrotnym obniżeniu rekompensaty – do 25 euro.

  „Rekompensata w wysokości 120 euro była jednym z wielu działań, które zaplanowaliśmy, aby poprawić i rozszerzyć dostępność usług edukacyjnych na terenie rejonu wileńskiego. Dzięki tej kwocie chcieliśmy zachować konkurencyjność w stosunku do obowiązującej rekompensaty w Wilnie, gdzie rodzice deklarują miejsce zamieszkania, gdyż nie mogą otrzymać miejsca w przedszkolu dla swojego dziecka u nas. Obliczyliśmy, że 120 euro będzie kwotą efektywną – odciążyłoby to rodziców naszego rejonu, budżet gminy zwiększyłby się dzięki zebranej większej części kwoty podatku” – podkreśla R. Duchniewicz.

  Zdaniem mera ważne jest, aby przyznanie ustalonej rekompensaty rodzicom (opiekunom) dziecka miało bezpośredni wpływ na interes dzieci, tj. na możliwość uczęszczania do przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego.

  Zdaniem mera Duchniewicza zaproponowana przez radnych rekompensata w wysokości 25 euro ma charakter jedynie deklaratywny, obiektywnie jest niezgodna ze zwiększeniem dostępności usług edukacyjnych, jest nieefektywna i nieuzasadniona ekonomicznie i tak naprawdę nie rozwiązuje problemu.

  Ponadto rada głosowała za tym, aby rekompensata w wysokości 25 euro przysługiwała wyłącznie placówkom oświatowym działającym na terenie samorządu rejonu wileńskiego. Zdaniem mera przepis ten dyskryminuje dzieci i ogranicza ich prawa. Sugeruje przyznanie rekompensaty, jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola także na terenie innego samorządu.

  „Doceniamy instytucje działające na terenie naszego rejonu, wszystkie przyczyniają się do dobrobytu rejonu i lepszej jakości życia mieszkańców. Instytucje muszą jednak zadbać o to, aby przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę dobro dzieci z naszego rejonu, aby w takim przypadku uniemożliwić dzieciom korzystanie z tej samej usługi – edukacji przedszkolnej lub edukacji wczesnoszkolnej – na równych warunkach. Tak nie tylko ogranicza się prawo dziecka do uczęszczania do wybranej placówki oświatowej, ale także narusza uzasadnione interesy dziecka w zakresie korzystania z gwarantowanych przez prawo usług edukacyjnych i szkoleniowych. Najważniejsze, że dzieci z naszego rejonu mają realną szansę uczęszczania do przedszkola” – podkreśla w uzasadnieniu mer Robert Duchniewicz.

  Według danych Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego na 7 września 2023 r. aż 610 dzieci w rejonie wileńskim nie zostało objętych programami wychowania przedszkolnego i/lub wychowania wczesnoszkolnego. Wśród nich jest 165 dzieci, których miejsce zamieszkania jest zadeklarowane w Samorządzie Rejonu Wileńskiego i 445 dzieci, których faktycznym miejscem zamieszkania jest Samorząd Rejonu Wileńskiego, lecz deklarowanym miejscem zamieszkania nie jest Samorząd Rejonu Wileńskiego.

  Czytaj więcej: Nadciąga innowacja: rekompensaty za kształcenie dzieci w prywatnych przedszkolach


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 41 (119) 14-20/10/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...