Więcej

  Samorząd zobowiąże wykonawców robót budowlanych do porządkowania środowiska

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego ostatecznie zaaprobowała propozycję przedstawicieli frakcji socjaldemokratów, dotyczącą zmiany zasad porządkowania i czystości na terenie rejonu wileńskiego. Wprowadzają one obowiązek, aby po zakończeniu dnia pracy wykonawca lub zleceniodawca robót budowlanych niezwłocznie uprzątnął zanieczyszczone ulice, chodniki i tereny zielone, a w przypadku uszkodzonej nawierzchni drogi – po wszystkich pracach przywrócił to na własny koszt.

  Czytaj również...

  Zdaniem mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza decyzja ta pomoże chronić infrastrukturę publiczną, zmniejszyć ryzyko wypadków drogowych, w wyniku których cierpią ludzie lub zostają uszkodzone pojazdy, a samorząd zaoszczędzi pieniądze.

  Powyższe zasady będą określać, że osoby wykonujące prace budowlane będą zobowiązane eksploatować transport w taki sposób, aby nie doszło do skażenia otoczenia poza terenem robót: ulic, chodników, terenów zielonych. Po zakończeniu dnia roboczego wykonawca lub klient ma obowiązek niezwłocznie uporządkować ulice, chodniki i tereny zielone, a w przypadku uszkodzonej nawierzchni drogi po zakończeniu wszystkich prac odtworzyć ją na własny koszt.

  Ponadto osoby wykonujące prace rolnicze mają obowiązek chronić, nie niszczyć i nie zanieczyszczać przyległych obiektów wspólnych i dróg, ich skarp, ulic, chodników i terenów zielonych. Po zakończeniu dnia pracy mają obowiązek natychmiastowo uprzątnąć zanieczyszczony teren, a w przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi po zakończeniu prac odtworzyć ją na własny koszt.

  Czytaj więcej: Odbudowano kolejny odcinek drogi w rejonie wileńskim


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 44 (127) 04-10/11/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...