Więcej

  Odbudowano kolejny odcinek drogi w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Obsługująca 5 wsi i 4 wspólnoty działek ogrodowych droga lokalna biegnąca od ulicy Geležinkelio w Bezdanach do ulicy Ąžuolinės w gminie bezdańskiej – już odbudowana. Długość odbudowanego odcinka – 2 km. Prace rozpoczęto na początku lutego br.

  Na realizację projektu Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył prawie 65 tys. Lt. Ogólna wartość projektu opiewa na prawie 1 mln 438 tys. Lt. Finansowanie z funduszy strukturalnych UE wynosi prawie 1 mln 222 tys. Lt, środki z litewskiego budżetu państwowego – prawie 151 tys. Lt.

  Projekt „Odbudowa drogi lokalnej od ulicy Geležinkelio w Bezdanach do ulicy Ąžuolinės w gminie bezdańskiej” ma na celu rozwój regionalnej infrastruktury transportowej oraz ukształtowanie sieci infrastruktury komunikacyjnej o odpowiedniej przejezdności w rejonie wileńskim.

  Do odbudowy droga była żwirowa. Realizacja projektu polepszyła warunki oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, wizerunek estetyczny rejonu, uległ również zmniejszeniu negatywny wpływ na środowisko i jakość życia mieszkańców, zmniejszyły się wydatki na doglądu (naprawy, utrzymania) dróg oraz wydatki eksploatacyjne na środki transportu.

  Projekt jest finansowany na podstawie poddziałania „Rozwój oraz modernizacja samorządowej infrastruktury transportowej” 4 priorytetu „Podstawowa infrastruktura gospodarcza” Programu działań wzrostu gospodarki.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...