Odbudowano kolejny odcinek drogi w rejonie wileńskim

Obsługująca 5 wsi i 4 wspólnoty działek ogrodowych droga lokalna biegnąca od ulicy Geležinkelio w Bezdanach do ulicy Ąžuolinės w gminie bezdańskiej – już odbudowana. Długość odbudowanego odcinka – 2 km. Prace rozpoczęto na początku lutego br.

Na realizację projektu Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczył prawie 65 tys. Lt. Ogólna wartość projektu opiewa na prawie 1 mln 438 tys. Lt. Finansowanie z funduszy strukturalnych UE wynosi prawie 1 mln 222 tys. Lt, środki z litewskiego budżetu państwowego – prawie 151 tys. Lt.

Projekt „Odbudowa drogi lokalnej od ulicy Geležinkelio w Bezdanach do ulicy Ąžuolinės w gminie bezdańskiej” ma na celu rozwój regionalnej infrastruktury transportowej oraz ukształtowanie sieci infrastruktury komunikacyjnej o odpowiedniej przejezdności w rejonie wileńskim.

Do odbudowy droga była żwirowa. Realizacja projektu polepszyła warunki oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, wizerunek estetyczny rejonu, uległ również zmniejszeniu negatywny wpływ na środowisko i jakość życia mieszkańców, zmniejszyły się wydatki na doglądu (naprawy, utrzymania) dróg oraz wydatki eksploatacyjne na środki transportu.

Projekt jest finansowany na podstawie poddziałania „Rozwój oraz modernizacja samorządowej infrastruktury transportowej” 4 priorytetu „Podstawowa infrastruktura gospodarcza” Programu działań wzrostu gospodarki.