Więcej

  Obchody Święta Niepodległości RP i 25-lecie „Issy” w Kiejdanach [Z GALERIĄ]

  10 listopada w Kiejdanach odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości RP i 25-lecie jedynego polskiego zespołu na Żmudzi „Issa”. Impreza miała miejsce w dużej sali hotelu Grėjaus namas.

  Czytaj również...

  Na święto przybyli: wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz z małżonkiem, starosta Skėmiai Ingrida Gladkienė, wicemer rejonu kiejdańskiego Danutė Mykolaitienė, dyrektor Szkoły dla Słabosłyszących i Niesłyszących, prezes Klubu Aktywnych Kobiet Poniewieża Danutė Kriščiūnienė, prezes kowieńskiego Oddziału ZPL Andrzej Rymkiewicz, prezes Oddziału ZPL LAUDA, przedstawiciel szlachty laudańskiej Władysław Gosztowt z małżonką, prezes Koła Oddziału ZPL LAUDA w Poniewieżu Regina Czyrycka, malarka Birutė Gadišauskienė z Janowa, wieloletnia prezes społeczności rosyjskiej w Kiejdanach o korzeniach polsko-ukraińskich Nela Bosiuk z wcześniejszymi członkami zespołu „Issa” i wielu innych zaszczytnych gości.

  Uroczystości świąteczne

  Imprezę rozpoczęto od odśpiewania Roty, po czym odbyło się podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Gminą Zaręby Kościelne i starostwem Skėmiai rejonu radziwiliskiego. Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz zaprezentowała jedenaste wydanie książkowe Ireny Duchowskiej „»Issa« — Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej” wydane w Kadzidle, dzięki wójtowi Dariuszowi Łukaszewskiemu. Wydanie przedstawia kronikę ćwierćwiecza z działalności zespołu. Irena Duchowska przedstawiła najważniejsze momenty z życia „Issy” udokumentowane fotografiami z różnych wydarzeń, uczestnicy otrzymali książki, Narcizė Čičkauskaitė winszowano z okazji jubileuszu 75-lecia.

  Czytaj więcej: Prezentacja tomiku wierszy Ireny Duchowskiej „Do światła” w Bibliotece Publicznej w Kadzidle

  11 listopada zespoły z Polski z Laudańczykami uczestniczyły w uroczystościach świątecznych obchodów Niepodległości RP na Rossie, złożyli wieńce, zapalili znicze, zwiedzili Wilno.

  Podczas koncertu w Kiejdanach wystąpiły zespoły: „Kwiaty Polskie” (kier. Barbara Łojek, Chmielewo), „Zapominajka” (kier. Gabriela Rojek, Zaręby Kościelne), „Jutrzenka” (kier. Irena Ivanova, Rezekne-Rzerzyca, Łotwa), „Mickunianka” (kier. Halina Tomaszewicz, Mickuny), „Kotwica” (kier. Andrzej Rymkiewicz, Kowno), „Giedra” (kier. Aldona Sasnauskienė, Kiejdany), „Issa” (kier. Waleria Wansewicz, Kiejdany). „Issa” rozpoczęła i zakończyła imprezę popołudniową. Po zwiedzeniu starówki Kiejdan, zespoły z Polski, Łotwy wraz z „Issą” wesoło bawiły się na wieczorku integracyjnym.   

  11 listopada zespoły z Polski z Laudańczykami uczestniczyły w uroczystościach świątecznych obchodów Niepodległości RP na Rossie
  | Fot. kiejdany.org

  „Issa” to jedyny polski zespół na Żmudzi                                                      

  Zespół „Issa” powstał w 1998 r. przy Szkółce Języka Polskiego w Akademii Datnowskiej. Pierwszym kierownikiem muzycznym zespołu była nauczycielka muzyki w akademickiej Szkole Średniej Violeta Glembockaitė. Później znany kompozytor Vaclovas Šablevičius, Zenonas Bernadišius, Aušra Kazlauskienė i inni. Od 2004 r. kierownictwo zespołem objęła Waleria Wansewicz.

  Zespół istnieje wyłącznie dzięki zaangażowaniu i ofiarności członkiń i kierowniczki, nigdy nikt nie finansował pracy kierownika zespołu, przez wiele lat brakowało pomieszczenia na próby. Troska o zespół spoczywa na barkach Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. Ostatnio próby najczęściej odbywają się w budynku szkolnym przy stacji kolejowej.

  Zespół śpiewa polskie piosenki ludowe, zapamiętane z dzieciństwa. Skład zespołu stale się zmienia. Pierwszymi członkiniami zespołu były uczennice szkółki języka polskiego w Akademii Datnowskiej. Następnie ich mamy i babcie, ostatnio dołączyli dwaj panowie — Władysław Gosztowt i Oleg Bosiuk.

  Czytaj więcej: „Issa” — jedyny polski zespół na Żmudzi

  Spory dorobek twórczy

  Zespół występował w Polsce, Czechach, na Łotwie i Litwie. Brał udział w: IX Festynie Kultury Polskiej „Dźwięcz polska pieśni!” w rej. Trockim (1999); VII, VIII, IX i XI Festiwalach Kultury Polskiej na Litwie „Pieśń znad Wilii” w Wilnie (2000–2004); XIV, XV i XIX Festiwalach Kultury Polskiej Ziemi Wileńskiej „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie (2002, 2003, 2022); XXIV i XXVI Jarmarkach Folkloru w Węgorzewie (2001, 2003); IV Międzynarodowych i Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych w Staszowie, Kielcach, Rytwianach, Podkowie Leśnej pod Warszawą (2004); Świętach Chleba w Ciechanowcu (2004, 2008); Festynach Kultury Polskiej w Wisagini (2003, 2004, 2006); „Wiośnie poezji” w Szetejniach (2005); I Mazowieckim Festiwalu Chórów Kresowych w Warszawie (2005); Festynie Kultury Polskiej w Jeziorosach (2005); II Festiwalu Folkloru Karpat w Trzcinicy (2005); Święcie „Moda, poezja i teatr” w Dolinie Słowików w starostwie Mażańskim koło Taurogów (2006); Festynie Kultury Polskiej w Turmontach (2007); Nocach Świętojańskich w Siemiatyczach (2005, 2007); spotkaniu Szkółek Niedzielnych w Szwieksznie (2008); spotkaniach UTW w Olsztynie (2008, 2013); świętach w Kownie (2006, 2009, 2012, 2014–2018, 2021, 2022); spotkaniach literackich w Wędziagole (2010-2012); imprezach rodaków w Druskiennikach (2006, 2011); Festynie Zespołów Folklorystycznych „Spotkania Pogranicza” w Becejłach (2012); Obozach UTW w Świętej nad Bałtykiem (2012–2013); imprezach w Poniewieżu (2012–2013, 2015, 2018, 2020–2022); Nocy Świętojańskiej w Pojeślu, Kieboniach (2013); Krośnie k. Ornety (2013); świętach w Rezekne i Krasławiu na Łotwie (2014); Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Krajów Środkowej Europy w Sędziejowicach, Marzeninie, Zapolicach (2014); Nocy Świętojańskiej w Tiskunai (2014); uroczystości poświęconej rodzinie Komarów w Bejsagole (2014); „Gorolskim Święcie” w Jabłonkowie (Czechy) (2015); Festynie Rodzinnym w Sokółce (2015); II Festiwalu Ewangelizacyjnym „Kochaj Boga, szanuj drugiego człowieka, walcz o rodzinę” w Białymstoku (2016); II Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Ludowych „Barwy Folkloru” w Zambrowie, Dożynkach Gminnych w Borkowie (2016); Forum III Wieku w Nowym Sączu (2016); imprezach i Dożynkach w Gołdapi (2018, 2022); święcie Wniebowzięcia NMP w Zarębach Kościelnych (2018); spotkaniu członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Warszawy Bielany i Domu Nauki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (2018); X Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie 2019” i Zarębach Kościelnych (2019); „Wilniukowych Kaziukach” w Jezioranach i Ełku w Centrum Kultury i Bibliotece (2019); Borejkowszczyźnie (2020); IX Zaduszkach Wileńskich w Olsztynie (2022); Dniach Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi – 21 Festynie Kultury Polskiej „Znad Issy” (2003–2023) w Kiejdanach, Poniewieżu oraz rejonach kiejdańskim i radziwiliskim.

  Wszystkim uczestnikom jesteśmy wdzięczni za ciepło serc, wspieranie naszych inicjatyw. Bóg zapłać Oddziałowi ZPL Rejonu Wileńskiego.

  | Fot. kiejdany.org


  kiejdany.org

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd BMTV: Wilno drugą Rygą — ale nie w sensie pozytywnym

  Rajmund Klonowski: Na Litwie protestują rolnicy, ale także restauratorzy. Była wprowadzona ulga VAT-u dla restauracji i lokali gastronomicznych. Ulga była zmieniona z 23 proc. do 8 proc. Ta ulga zostaje zniesiona. Już są pierwsze bankructwa. Eksperci mówią, że może...

  Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi

  Od 1 marca rusza rekrutacja do wileńskich szkół na 2024-2025 rok szkolny. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli przyjmuje dzieci i młodzież z całego terytorium Wilna i okolic. Zapraszani są dzieci w wieku 5-6 lat do grup przygotowawczych, 6-7 lat —...

  Wilnianie, z których możemy być dumni

  Debata zostanie połączona z prezentacją książki pt. „Wilnianie, świadkowie Katynia, emigranci. Stanisław Swianiewicz i Józef Mackiewicz”, która ukazała się z inicjatywy i ze środków Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. W spotkaniu wezmą udział autorzy poszczególnych rozdziałów...

  Dzień Otwartych Drzwi w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

  Czytaj więcej: Dzień Otwartych Drzwi w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego