Więcej

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  15 listopada w Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie mieszkańcom rejonu przedstawiono Strategię Przyszłości Państwa „Litwa 2050”, po której odbyła się otwarta dyskusja na temat wielokulturowej przyszłości Litwy. 

  Czytaj również...

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości.

  – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy przedyskutować i poobcować, może to będzie miało swoisty wpływ na ukształtowanie wspólnej wizji – powiedział mer Duchniewicz. 

  Mer, który wspólnotowość nazwał impulsem na przyszłość, wyraził nadzieję, że organizatorzy uwzględnią w dokumencie wizji propozycje i pomysły, które pojawiły się w trakcie dyskusji. Zaapelował także o otwarte rozmowy, które są cenną okazją do poprawy tego, co ważne, aby przyszłość była jak najlepsza dla nas i naszych dzieci. 

  Treść wizji przedstawili członkowie Państwowej Rady Postępu. Realizacja wizji „Litwa 2050” zacznie się od przyszłego roku, ale nadal każdy może zgłaszać uwagi i komentarze, które mogą zostać uwzględnione. Dokument został przetłumaczony na języki: angielski, polski, rosyjski i migowy, nagłośniony i zaadaptowany tak, aby zapoznało się z nim jak najwięcej osób. Motto tej wizji brzmi: „Drogowskaz Litwa: kraj, w którym chcę żyć i tworzyć. Państwo, które chcę chronić”. Jak stwierdziła przedstawicielka rady, w haśle mieści się cała istota wizji. 

  Wizja przyszłości Litwy „Litwa 2050” to jeden z najważniejszych dokumentów 27-letniej perspektywy państwa, stworzony przez ekspertów, obywateli i innych współtwórców, łącznie ponad 2 tys. ludzi. Opisuje aspiracyjną przyszłość Litwy, przedstawia strategiczne wizje, ambicje, wartości i wskaźniki wpływu, które pokazują pożądane zmiany w warunkach społecznych, gospodarczych i środowiskowych kraju. Wizja opiera się na kulturze. 

  Więcej informacji o wizji „Litwa2050”: lrv.lt/lt/lietuva-2050

  Czytaj więcej: Jakiej Litwy chcemy w roku 2050?


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 47 (136) 25/11-01/12/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...