Więcej

  Odpady radioaktywne z okolic Mejszagoły zostaną przetransportowane do Ignaliny

  Składowisko odpadów promieniotwórczych nieopodal Mejszagoły (lit. Maišiagalos RAS) zostanie zlikwidowane. W ciągu najbliższych kilku lat odpady zostaną ostatecznie usunięte, a teren przekazany mieszkańcom.

  Czytaj również...

  Maišiagalos RAS znajduje się w odległości 7 km na północny zachód od miasta Mejszagoła i ok. 30 km w tym samym kierunku od Wilna, na terenie Samorządu Rejonu Szyrwinckiego. Odpady radioaktywne składowane były tu od 1963 do 1989 r. w lesie Bortkuszki w specjalnie wyposażonej piwnicy o głębokości 3 metrów. Zgromadzono tu ok. 114 m3 odpadów promieniotwórczych pochodzących z infrastruktury wojskowej, sektora medycznego i przemysłowego. Pozostała wolna przestrzeń została wypełniona piaskiem, zabetonowana, oblana bitumem, asfaltem i grubą warstwą ziemi.

  Obecnie trwają przygotowania do demontażu składowiska. W najbliższych latach odpady z zachowaniem bezpieczeństwa zostaną przetransportowane do magazynów Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej (IAE), gdzie zostaną unieszkodliwione. „Odpady radioaktywne gromadzone były od trzech dekad. W czasach radzieckich odpady były zwożone ze wszystkich okolicznych republik radzieckich oraz z Królewca, Białorusi i tutaj składowane. Na dłuższą metę stanowiłoby to ogromne zagrożenie dla okolicznej ludności i musiało to zostać naprawione” — mówi minister energetyki Dainius Kreivys.

  Zgodnie ze współczesnymi wymogami, każdy rodzaj odpadów musi być składowany osobno, w specjalnie do tego celu wyposażonych składowiskach odpadów promieniotwórczych.

  „Rząd, biorąc pod uwagę fakt, że musimy bezpiecznie utylizować te odpady, podjął w 2018 r. decyzję o likwidacji składowiska. Dzięki nowoczesnym technologiom wszystkie istniejące odpady promieniotwórcze zostaną bezpiecznie usunięte i przetransportowane do magazynów elektrowni jądrowej w Ignalinie” — wyjaśnia Gintautas Klevinskas, kierownik projektu likwidacji Maišiagalos RAS.

  W chwili obecnej przygotowania do likwidacji magazynu są finalizowane. Ignalińska Elektrownia Jądrowa z powodzeniem przeprowadziła „zimne” testy zainstalowanych na terenie obiektu urządzeń i systemów do gospodarowania odpadami promieniotwórczymi. Testy te nazywane są „zimnymi”, ponieważ w trakcie wykonywania wszystkich operacji nie są wykorzystywane odpady radioaktywne.

  „Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa jądrowego testy dzielą się na »gorące« i »zimne«. Podczas »zimnych« testów z powodzeniem przetestowaliśmy wszystkie systemy, nie otwierając jeszcze samej piwnicy. Usunęliśmy warstwę betonu oraz asfaltu z piwnicy i udowodniliśmy organom regulacyjnym, że możemy bezpiecznie przeprowadzać procesy z odpadami radioaktywnymi, które są częścią »gorących« testów” — mówi Klevinskas.

  Podczas „gorących” testów odpady radioaktywne będą usuwane przez nowoczesne technologie — roboty, a zainstalowane zaawansowane systemy retencji materiałów promieniotwórczych (wentylacja, wysokowydajna filtracja, urządzenia monitorujące) skutecznie zapewnią bezpieczeństwo pracownikom, mieszkańcom i środowisku.

  „Zachowały się historyczne zapisy inwentaryzacji odpadów promieniotwórczych, co pozwala nam odpowiednio z wyprzedzeniem podjąć zaplanowane działania” — mówi kierownik projektu.

  Litwa, jako pierwszy kraj na świecie, zdemontuje składowisko zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi wymogami bezpieczeństwa. Projekt o wartości 15 mln euro jest finansowany przez UE. „Na terenie składowiska zbudowano całą nowoczesną infrastrukturę: tymczasowe konstrukcje, sieci inżynieryjne i komunikacyjne, wentylację, kontrolę promieniowania, oświetlenie, sygnalizację pożaru i inne systemy. Po usunięciu wszystkich odpadów z magazynu i potwierdzeniu, że na składowisku nie pozostały żadne skażone konstrukcje i ziemia, teren zostanie zwrócony społeczeństwu” — dodaje minister energetyki.

  Czytaj więcej: Protesty litewskich zielonych przeciwko elektrowniom atomowym

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Ruszyły eliminacje centralne 35. olimpiady polonistycznej na Litwie

  100. rocznica urodzin poety stała się dobrą okazją do przywołania pytań o ponadczasowe wartości, którymi kierują się dziś młodzi ludzie, i przedstawienie zagadnień, które najbardziej nurtują współczesnego człowieka myślącego. Czytaj więcej: Poezja to słowo właściwie użyte  Swoimi rozważaniami uczestnicy olimpiady dzielili...

  Kiedy bankomat „połknął” pieniądze

  — Jednym z powodów, dla których wpłata gotówki do bankomatu może nie zostać uznana, jest to, że klienci pozostawiają ciała obce między banknotami. Są to na przykład naklejki, spinacze, gumki do pakowania pieniędzy. Niektórzy wkładają zbyt duży plik banknotów,...

  Litwę zalewa fala oszustw, wszczęto ponad 500 dochodzeń przedprocesowych

  Oszuści nie drzemią „14 lutego 54-letnia kobieta przyszła na komisariat policji w Wilnie. Oświadczyła, że kontaktowała się z nią w Wilnie nieznana kobieta, która, przedstawiając się jako pracownica banku, wyłudziła od niej 26 555 euro” — poinformował Departament Policji. Tego samego...

  Przepustką na studia również egzamin z polskiego

  Dotychczas, ażeby dostać się na filologię polską na Litwie, kandydaci musieli wykazać się świetną znajomością języka... litewskiego. Wynik z tego obowiązkowego przedmiotu na maturze był (i pozostaje) decydujący podczas rekrutacji na litewskie uczelnie.  Wysokie wymagania na studia W tym roku uczniowie...