Więcej

  Wigilijne Dzieło Pomocy najbiedniejszym

  Akcja Caritasu „Łączy nas dobroć”, polegająca na sprzedaży świec, odbywa się na Litwie corocznie od 1997 r., a w tym roku przypada jej 26. edycja. W tym roku tradycyjna akcja Caritasu rozpoczęła się w niedzielę 19 listopada, w Dzień Ubogich, i potrwa do Bożego Narodzenia. Zebrane datki zostaną przekazane rodzinom w trudnej sytuacji, osobom chorym, samotnym, starszym i dotkniętym klęskami żywiołowymi.

  Czytaj również...

  Świece Caritasu „Łączy nas dobroć” są produkowane przez warsztat, który został założony przez Caritas Archidiecezji Wileńskiej w celu pomocy osobom, którym brakuje umiejętności społecznych i zawodowych, które nie są w stanie znaleźć pracy lub pozostać w niej przez długi czas. Podczas tymczasowej pracy w warsztacie świec zapoznają się z narzędziami potrzebnymi do produkcji świec, uczą się, jak wytwarzać świece, rozwijają komunikację w zespole, zarządzanie czasem, planowanie pracy i inne umiejętności zawodowe lub osobiste – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Ieva Urbonaitė, koordynator ds. komunikacji litewskiego Caritasu.

  Czytaj więcej: Caritas — z szacunkiem i miłością dla potrzebujących

  Pomóc potrzebującej rodzinie 

  Kupując świece Caritasu, przyczyniamy się do realizacji wspólnej Misji Warsztatów Świec – umożliwienia osobom doświadczającym ubóstwa i wykluczenia społecznego zmiany swojego życia. Każdy z nas jest cenny i ważny!

  Warsztat produkcji świec Caritas jest miejscem zmiany i szansą na powrót do samodzielnego życia zawodowego oraz zapraszanie ludzi do współpracy na rzecz budowania wzajemnego zaufania i solidarności w społeczeństwie. Głównym celem jest tworzenie miejsc pracy dla osób, które są obecnie zagrożone wykluczeniem społecznym.

  Ieva Urbonaitė opowiada nam, dokąd idą zebrane przez parafie, wspólnoty i diecezje pieniądze. Zbierające datki w ramach inicjatywy „Łączy nas dobroć” organizacje przeznaczają pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Pieniądze są kierowane na pomoc osobom potrzebującym, często w przypadku poważnej choroby, gdzie leczenie trwa długo, leki są drogie, a dana osoba nie jest jeszcze w wieku emerytalnym i ma na utrzymaniu dzieci. 

  Niektóre parafie zbierają fundusze na pomoc ludziom w swojej wspólnocie poprzez „Łączy nas dobroć”: przykładowo, aby pomóc potrzebującej rodzinie wysłać dzieci na uniwersytet, wstawić okna w domu kupionym na kredyt, pomóc babci z przeciekającym dachem. 

  Przed świętami wspólnoty wykorzystują te fundusze, aby przygotować paczki żywnościowe lub prezenty świąteczne i zabrać je do osób samotnych, chorych i potrzebujących, aby Boże Narodzenie było również dla nich świętem. Niektóre ośrodki opieki dziennej prowadzone przez Caritas, których na Litwie jest 41, wykorzystują fundusze z kampanii „Łączy nas dobroć”, aby pomóc rodzinom wielodzietnym lub znajdującym się w trudnej sytuacji.

  –Nie wszyscy ludzie proszą o pomoc, nawet jeśli są w potrzebie. Koledzy powiedzieli nam, że wykorzystali darowizny, aby kupić starszemu mężczyźnie oprawki do okularów. Mężczyzna skleił te zniszczone taśmą klejącą i powiedział, że myślał, że są odpowiednie dla jego wieku, ale kiedy otrzymał w prezencie nową parę okularów, był bardzo wdzięczny i szczęśliwy. To tylko kilka przykładów wykorzystania środków przekazanych w ramach tej pięknej inicjatywy – mówi.

  Świeca, symbol troski 

  Caritas jest blisko ludzi, widzi potrzeby ubogich i stara się je zaspokajać najlepiej jak potrafi, dlatego wyraża wdzięczność wszystkim, którzy wnoszą swój wkład w postaci wiedzy, wolontariatu i ofiar. Caritas jest międzynarodową organizacją katolicką, która pomaga ubogim, niezależnie od narodowości, religii czy płci. Litewski Caritas reprezentuje organizację w kraju i za granicą oraz broni interesów osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

  Zatrudniając na Litwie ponad 4500 wolontariuszy i 285 pracowników, Caritas stworzył szeroką sieć ośrodków opieki dziennej dla dzieci i wsparcia rodzin, odpowiada na potrzeby osób chorych, samotnych i starszych, dostarcza żywność, leki, odzież i inne artykuły potrzebującym, a także pomaga osobom doświadczającym bezdomności, przemocy i uzależnień. Młodzież Caritas zmniejsza wykluczenie technologiczne osób starszych i pomaga migrantom, uchodźcom, skazanym i bezrobotnym w reintegracji ze społeczeństwem.

  – W 2022 r. przekazano 76 tys. świec Caritasu „Łączy nas dobroć” w podziękowaniu za darowizny na rzecz potrzebujących. Zebrano 145 126 euro. W 2023 r. planowane jest przekazanie 80 tys. świec w podziękowaniu za pomoc ubogim i zebranie ok. 160 tys. euro ofiar – wymienia Ieva Urbonaitė, koordynator ds. komunikacji litewskiego Caritasu.

  Wigilijne Dzieło Pomocy najbiedniejszym, którego symbolem jest świeca Caritasu, w tym roku ma być rozdanych 80 tys. świec „Łączy nas dobroć” – w ramach podziękowania za wspieranie ubogich. W tym roku akcja potrwa do Bożego Narodzenia. Zebrane datki zostaną przekazane rodzinom w trudnej sytuacji, osobom chorym, samotnym, starszym i dotkniętym klęskami żywiołowymi.

  W okresie Adwentu w kościołach, parafiach, ośrodkach Caritasu, a także w supermarketach można składać datki dla potrzebujących oraz otrzymać świecę, symbol troski o drugiego człowieka – świecę „Łączy nas dobroć”.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Nie odwracaj twarzy 

  Każda świeca Caritasu została dotknięta dłońmi tych, którzy doświadczyli życiowych prób. W warsztatach świec Caritas Archidiecezji Wileńskiej osoby, które odlewają świece, poprzez taką pracę wzmacniają swoje umiejętności pracy zespołowej, gospodarowania czasem, planowania pracy i umiejętności społeczne, co pomaga im zintegrować się z rynkiem pracy.

  Jak powiedziała Karolina Juchnevič-Sosnitska, kierownik warsztatu świec „Łączy nas dobroć”, dzięki przekazanym ofiarom Caritas może pomóc w utrzymaniu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Inicjatywę można również wesprzeć, wpłacając darowiznę na specjalne konto litewskiego Caritasu LT407300010099679931 z tytułem przelewu: „Gerumas mus vienija” („Łączy nas dobroć”).

  To jest 26. edycja akcji „Łączy nas dobroć” organizowanej na Litwie, podczas której tradycyjnie święci się świece w katedrach i kościołach. W tym dniu odmawiane są też modlitwy za wszystkich ubogich: samotnych, chorych, opuszczonych i tych, którzy znajdują się na marginesie społeczeństwa.

  Papież Franciszek wybrał werset ze starotestamentalnej Księgi Tobiasza: „Nie odwracaj twarzy od żadnego ubogiego”, jako temat tegorocznego „Orędzia na Dzień Ubogich”. „Troska o ubogich to nie tylko jałmużna; wymaga ona przywrócenia właściwych relacji międzyludzkich, które zostały zniszczone przez ubóstwo. W ten sposób »nieodwracanie twarzy od ubogich« zasługuje na miłosierdzie i miłość, które nadają sens i wartość całemu życiu chrześcijańskiemu” – podkreśla Ojciec Święty.

  Według papieża ubodzy także mają swoje historie, serca i dusze. Są braćmi i siostrami, z własnymi mocnymi i słabymi stronami, tak jak wszyscy inni, i ważne jest, aby nawiązać osobistą relację z każdym z nich. Dzielenie się musi zaspokajać konkretne potrzeby drugiej osoby, a nie być sposobem na pozbycie się nadmiaru rzeczy.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Czytaj więcej: Wileński Caritas wzywa do solidarności z ubogimi

  Wrażliwi klienci marketów

  Jesteśmy również wezwani do zwrócenia uwagi na nowe formy ubóstwa. W szczególności na osoby żyjące w strefach wojennych, zwłaszcza dzieci, które są pozbawione spokojnej teraźniejszości i przyszłości. Ojciec Święty jest szczególnie wrażliwy na młodych ludzi w trudnych sytuacjach: „Jakże wielu młodych ludzi jest rozczarowanych życiem, a nawet popełnia samobójstwa, wprowadzonych w błąd przez kulturę, która mówi im, że są »nieudacznikami« i »bezużytecznymi«”. Papież zachęca nas, abyśmy pomogli młodym ludziom odpowiedzieć na te szkodliwe wpływy, aby każdy mógł znaleźć drogę do mocnej i wielkodusznej osobowości.

  W tym roku do Bożego Narodzenia w niektórych sklepach Maxima w: Wilnie, Kownie, Szawlach, Jonawie, Kiejdanach, Taurogach, Wiłkomierzu, Koszedarach, Malatach, Szyłokarczmie, Kielmach, Łoździejach i Rosieniu, można zabrać do domu znak światła i ciepła – świecę Caritas „Łączy nas dobroć”.

  – Mogę się tylko cieszyć, że nasi klienci są niezwykle współczujący i wrażliwi – każdego dnia grudnia chętnie przekazują darowizny na rzecz osób starszych, chorych i rodzin, które borykają się z trudnościami. Dzięki Caritasowi i ludziom, którzy odwiedzają nas każdego dnia, już po raz dziewiąty świece dobroci trafią ze sklepów Maxima do domów na całej Litwie przed świętami Bożego Narodzenia – mówi Jolanta Bivainytė, dyrektor generalna Maxima LT.

  | Fot. mat. pras.

  Przekazać pałeczkę wolontariatu

  Wolontariusze, którzy przekazują świece, mówią, że szczególnie cieszą ich spotkania z dziećmi, które dorastały w świetlicach Caritasu lub, osobami, które otrzymały pomoc i które teraz, gdy ich sytuacja życiowa się polepszyła, przychodzą, aby przekazać datki osobom dotkniętym chorobami lub katastrofami. Osoby, które obecnie otrzymują pomoc, również angażują się w wolontariat.

  – Wolontariusz Caritasu nie tylko daje świecę dobroci za darowiznę, ale także szerzy przesłanie, że możemy być dla siebie wsparciem w trudnych sytuacjach. Jesteśmy bardzo wdzięczni wieloletniemu partnerowi Caritas, sieci handlowej Maxima, za odpowiedzialność społeczną i za to, że w okresie Adwentu klienci sklepów mogą przyczynić się do aktów dobroci, nie tylko poprzez wolontariat czy darowiznę na rzecz Caritas, ale także poprzez zgłoszenie osoby potrzebującej, która potrzebuje wsparcia, a czasem po prostu porady, jak poradzić sobie w konkretnej sytuacji – podkreśla sekretarz generalna litewskiego Caritasu Deimantė Bukeikaitė. 

  Przedstawicielka Caritas zachęca, aby nie przechodzić obojętnie obok wolontariuszy Caritas w Maximie: „Zatrzymaj się, przywitaj się, porozmawiaj z nimi, zwłaszcza z młodymi lub małymi dziećmi. Wolontariat rodzinny na Litwie jest wciąż w początkowym stadium rozwoju, więc zachęcanie ich do poświęcania swojego czasu jest również życzliwością”. A może ta rozmowa sprawi, że sam zechcesz spróbować wolontariatu lub po prostu zrobić coś dobrego dla kogoś w swoim otoczeniu, kto tego nie oczekuje? Na przykład dla potrzebującej osoby przynieść coś miłego, smacznego lub po prostu podarować świecę dobroci, która wypełni ciepłem i światłem samotny dom.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Więcej informacji na temat miast, dni i godzin, w których można spotkać wolontariuszy Caritas ze świecami w sklepach Maxima, można znaleźć na stronie: www.caritas.lt.


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 51 (148) 23/12/2023-05/01/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Cztery dni pracy zamiast pięciu?

  Inga Ruginienė, przewodnicząca Litewskiej Konfederacji Związków Zawodowych w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że debata na temat 4-dniowego tygodnia pracy jest bardzo aktualna, zwłaszcza teraz, gdy mówi się o wydłużeniu wieku emerytalnego. Szef Litewskiej Konfederacji Pracodawców Danas Arlauskas uważa, że możemy...

  Zniesienie ulgi VAT dla restauracji. „Będą bankructwa i powrót szarej strefy”

  — Będzie wiele bankructw, licznych zamknięć i wiele osób wróci do pracy w szarej strefie, ponieważ podatki będą bardzo wysokie w stosunku do konsumpcji i nie każdy będzie w stanie to udźwignąć — podkreśla w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”...

  Silvester Belt z utworem „Luktelk” będzie reprezentował Litwę na Eurowizji

  — Jestem bardzo szczęśliwy. To, że będę w tegorocznej eurowizji reprezentować Litwę, to dla mnie ogromny zaszczyt. Szczerze mówiąc, nie oczekiwałem, że wygram. Wygląda na to, że ludzie wokół mnie wierzyli we mnie bardziej niż ja sam. To było...

  Teatr mój widzę ogromny… I tak już zostanie

  Lila Kiejzik to znana reżyserka teatralna i kierowniczka artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, animatorka kultury, organizatorka międzynarodowych festiwali teatralnych, pedagog, wychowawczyni kilku pokoleń aktorów. – Dla nas, teatru polskiego w Wilnie, ma to ogromne znaczenie. Spełniliśmy niepisaną wolę, może...