Więcej

  Sejm rozważy ustawę o powszechnym poborze do wojska. Bez wyjątku dla studentów

  Do Sejmu przed tygodniem trafiła nowa wersja ustawy o poborze do wojska. Ma ona zapobiegać uchylaniu się od obowiązkowej służby wojskowej, obejmie wszystkich młodych ludzi w wieku poborowym.

  Czytaj również...

  Zgodnie z nowym modelem powszechnej zasadniczej służby wojskowej, do służby byliby powoływani młodzi ludzie w wieku 18 i 19 lat, którzy ukończyli szkołę. Pełne wdrożenie powszechnego poboru zajęłoby co najmniej 5 lat.

  Ze szkolnej ławki — w kamasze

  „Sporządzanie listy poborowych rozpocznie się od tego, że osoby, które ukończyły 17 lat, otrzymają zaproszenie na badania lekarskie. A już w wieku 18 lat albo tuż po ukończeniu szkoły średniej czy zawodowej, młodzi ludzie od razu mogliby rozpocząć obowiązkową zasadniczą służbę wojskową” — powiedział minister ochrony kraju Arvydas Anušauskas, przedstawiając projekt.

  W celu ograniczenia przypadków odraczania obowiązkowej służby wojskowej, proponuje się nieodkładanie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej dla studentów uczelni wyższych.

  Służba przez 6 albo 9 miesięcy

  W ustawie proponuje się, aby obowiązek odbywania obowiązkowej służby wojskowej był zróżnicowany w czasie. Łączny czas zasadniczej służby wojskowej dla poborowych wynosiłby 9 miesięcy. Mógłby on zostać skrócony, ale nie więcej niż o 3 miesiące.

  Planuje się, że w ciągu pierwszych 6 miesięcy obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej żołnierz nabędzie indywidualne zdolności i umiejętności. W ciągu 7-9. miesiąca służby żołnierze byliby szkoleni na młodszych dowódców i specjalistów, szkoleni do działania w plutonie, kompanii i batalionie, w jednostkach szybkiego reagowania i in. Oczekuje się, że 50-65 proc. żołnierzy odsłuży 9 miesięcy, a 35-50 proc. — 6 miesięcy. Warunki i tryb skrócenia służby określałby dowódca Sił Zbrojnych Litwy.

  Według Anušauskasa, ustawa przewiduje ustanowienie przepisów, które umożliwią pełnienie służby przez osoby, które zostały uznane przez Wojskową Komisję Badań Lekarskich za niezdolne do obowiązkowej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, ale wyraziły chęć jej odbycia. Jak mówił, osoby takie mogłyby zdobywać umiejętności np. w zakresie obsługi drona.

  Służba alternatywna

  Przewidywany czas trwania alternatywnej służby wyniósłby 12 miesięcy. Proponuje się, aby mogła być ona realizowana nie tylko w państwowych czy samorządowych instytucjach, placówkach, ale i w organizacjach pozarządowych.

  W ustawie proponuje się, aby obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa mogła być odbywana nie tylko w jednostkach wojskowych, ale także w wojskowych placówkach oświatowych. Część poborowych studiujących na uczelniach wyższych mogłaby zostać skierowana do obowiązkowej służby wojskowej trwającej od 160 do 200 dni, która byłaby realizowana zgodnie z programem szkolenia dla młodszych dowódców oficerskich. Do jej przeprowadzenia wykorzystywana byłaby infrastruktura i personel wojskowych instytucji szkoleniowych.

  Poborowi byliby powoływani do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej z rezerwy nieprzygotowanej kadry wojskowej w wieku od 18 do 21 lat (włącznie, obecnie 23 lata włącznie) zaś tych, którzy wyrazili wolę na piśmie, w wieku od 18 do 38 lat (włącznie). Poborowi, którzy zostali skierowani do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, ale jej nie odbyli, byliby powoływani do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej do 30. roku życia (włącznie).

  Nowy projekt Ustawy o poborze do wojska nr XIVP-3402 i towarzyszące mu akty prawne po przedłożeniu zostały poparte przez 72 głosy posłów, przy jednym głosie przeciw, przy 25 głosach wstrzymujących się. Projekty mają być omawiane na posiedzeniu Sejmu podczas sesji wiosennej.

  Czytaj więcej: KAM proponuje reformę poboru do wojska

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  ŹródłaBNS

  Więcej od autora

  Ruszyły eliminacje centralne 35. olimpiady polonistycznej na Litwie

  100. rocznica urodzin poety stała się dobrą okazją do przywołania pytań o ponadczasowe wartości, którymi kierują się dziś młodzi ludzie, i przedstawienie zagadnień, które najbardziej nurtują współczesnego człowieka myślącego. Czytaj więcej: Poezja to słowo właściwie użyte  Swoimi rozważaniami uczestnicy olimpiady dzielili...

  Kiedy bankomat „połknął” pieniądze

  — Jednym z powodów, dla których wpłata gotówki do bankomatu może nie zostać uznana, jest to, że klienci pozostawiają ciała obce między banknotami. Są to na przykład naklejki, spinacze, gumki do pakowania pieniędzy. Niektórzy wkładają zbyt duży plik banknotów,...

  Litwę zalewa fala oszustw, wszczęto ponad 500 dochodzeń przedprocesowych

  Oszuści nie drzemią „14 lutego 54-letnia kobieta przyszła na komisariat policji w Wilnie. Oświadczyła, że kontaktowała się z nią w Wilnie nieznana kobieta, która, przedstawiając się jako pracownica banku, wyłudziła od niej 26 555 euro” — poinformował Departament Policji. Tego samego...

  Przepustką na studia również egzamin z polskiego

  Dotychczas, ażeby dostać się na filologię polską na Litwie, kandydaci musieli wykazać się świetną znajomością języka... litewskiego. Wynik z tego obowiązkowego przedmiotu na maturze był (i pozostaje) decydujący podczas rekrutacji na litewskie uczelnie.  Wysokie wymagania na studia W tym roku uczniowie...