Więcej

  Zostawiając auto na parkingu, należy wskazać godzinę przyjazdu

  Zostawiając samochód na parkingu z ograniczonym czasem bezpłatnego parkowania nawet na kilka minut, należy umieścić za przednią szybą informację o godzinie przyjazdu — informuje stołeczny samorząd. W przeciwnym razie kierowcy ryzykują otrzymanie mandatu. Za brak karteczki ze wskazaną godziną przyjazdu grozi kara administracyjna w wysokości od 30 do 90 euro.

  Czytaj również...

  „W pobliżu placówek leczniczych, oświatowych, instytucji, na Starym Mieście czy w innych miejscach stolicy znajduje się ponad 500 miejsc parkingowych, gdzie samochód można zostawić bezpłatnie od 15 minut do 2 godzin. Kierowcy mogą zaparkować i opuścić pojazd na czas wskazany na znaku pod warunkiem, że w widocznym miejscu za przednią szybą pozostawią specjalnie przeznaczony zegarek lub zwyczajnie zapiszą początek czasu parkowania na kartce” — mówi Andžej Dinikis, kierownik Działu ds. Porządku Publicznego stołecznego samorządu.

  Mandat za brak kartki

  Zdarzają się przypadki, gdy kierowcy, którzy przywożą chorego do placówki medycznej lub odbierają dzieci ze szkoły lub przedszkola, zatrzymują się na parkingu z ograniczonym czasem bezpłatnego parkowania, uiszczają opłatę parkingową i zostawiają na panelu dowód wpłaty. Jednak uiszczenie opłaty nie zwalnia ich z obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Potwierdzenie zapłaty to nieodpowiedni sposób na poinformowanie o godzinie przyjazdu pojazdu. Parkowanie samochodu w strefie znaku drogowego ograniczającego czas parkowania jest bezpłatne, ale można zaparkować samochód tylko na czas określony na znaku. Jeśli planowane jest parkowanie na czas dłuższy niż wskazany na znaku, konieczne jest odstawienie samochodu w inne miejsce, w którym nie ma takiego znaku.

  Kierowcy mogą wskazać początek czasu parkowania, zostawiając za przednią szybą auta specjalny zegarek (można go kupić w księgarniach lub sklepach specjalistycznych). Kierowcy, którzy nie posiadają takich zegarków lub nie chcą ich kupować, mogą zapisać informację o czasie przyjazdu swojego pojazdu na zwykłej kartce i umieścić ją w widocznym miejscu. W przeciwnym wypadku kontrola nie będzie w stanie określić czasu trwania postoju i zarejestruje wykroczenie.

  Jeśli auto zostanie zaparkowane w miejscu z ograniczonym czasem parkowania w pobliżu instytucji lub w innych miejscach publicznych miasta bez zawiadomienia o godzinie przyjazdu, kontrolerzy nałożą mandat. Kontrola nie odbywa się jedynie na terenie prywatnym, na przykład na parkingach centrów handlowych.

  Na przystankach „Kiss and ride” zegar jest również wymagany

  W miejscach postoju krótkoterminowego „Kiss and ride”, tzw. „Przystankach dla rodziców”, przy placówkach edukacyjnych obowiązują te same zasady ograniczonego czasu parkowania, co w innych częściach miasta. W związku z tym rodzice, którzy przywieźli dzieci lub przyjechali je odebrać, muszą zostawić informację o godzinie przyjazdu w widocznym miejscu w samochodzie.

  Po ustaleniu, że samochody pozostawione na „Przystankach dla rodziców” nie mają zegara lub kartki z zaznaczonym czasem zatrzymania się, funkcjonariusze kontrolni do końca tego roku szkolnego będą zostawiali przypomnienie o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Po zakończeniu kampanii prewencyjnej wykroczenia będą rejestrowane, a kierowcy będą karani mandatami.

  Ponadto, jeśli samochód będzie pozostawiany na parkingu bez wskazania czasu przyjazdu po raz kolejny, naruszenie zostanie odnotowane nawet podczas akcji prewencyjnej.

  Czytaj więcej: Kary za nieprzepisowe parkowanie w miejskich strefach przyblokowych

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Źródłavilnius.lt

  Więcej od autora

  Ruszyły eliminacje centralne 35. olimpiady polonistycznej na Litwie

  100. rocznica urodzin poety stała się dobrą okazją do przywołania pytań o ponadczasowe wartości, którymi kierują się dziś młodzi ludzie, i przedstawienie zagadnień, które najbardziej nurtują współczesnego człowieka myślącego. Czytaj więcej: Poezja to słowo właściwie użyte  Swoimi rozważaniami uczestnicy olimpiady dzielili...

  Kiedy bankomat „połknął” pieniądze

  — Jednym z powodów, dla których wpłata gotówki do bankomatu może nie zostać uznana, jest to, że klienci pozostawiają ciała obce między banknotami. Są to na przykład naklejki, spinacze, gumki do pakowania pieniędzy. Niektórzy wkładają zbyt duży plik banknotów,...

  Litwę zalewa fala oszustw, wszczęto ponad 500 dochodzeń przedprocesowych

  Oszuści nie drzemią „14 lutego 54-letnia kobieta przyszła na komisariat policji w Wilnie. Oświadczyła, że kontaktowała się z nią w Wilnie nieznana kobieta, która, przedstawiając się jako pracownica banku, wyłudziła od niej 26 555 euro” — poinformował Departament Policji. Tego samego...

  Przepustką na studia również egzamin z polskiego

  Dotychczas, ażeby dostać się na filologię polską na Litwie, kandydaci musieli wykazać się świetną znajomością języka... litewskiego. Wynik z tego obowiązkowego przedmiotu na maturze był (i pozostaje) decydujący podczas rekrutacji na litewskie uczelnie.  Wysokie wymagania na studia W tym roku uczniowie...