Więcej

  Ogrzewanie budynku administracyjnego gminy Ławaryszki stało się bardziej ekonomiczne i przyjazne dla środowiska

  Gmina Ławaryszki Samorządu Rejonu Wileńskiego już liczy niższe koszty ogrzewania budynku – zainstalowano się tu pompy ciepła powietrze-woda, które są znacznie bardziej ekonomiczne i zrównoważone.

  Czytaj również...

  Łączna wartość projektu „Instalacja pompy ciepła w budynku administracyjnym gminy Ławaryszki” — 22 349,99 euro. Zgodnie z instrumentem finansowym Programu Zmian Klimatu „Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii (słonecznej, geotermalnej, biopaliw) na potrzeby państwa, gmin, tradycyjnych wspólnot wyznaniowych, wspólnot lub ośrodków religijnych, organizacji pozarządowych, zastąpienie paliw kopalnych” kwota przyznanego wsparcia wynosi 17 875 euro, pozostała kwota pochodzi z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Cel projektu: zwiększenie efektywności wytwarzania ciepła poprzez zmniejszenie ilości emisji gazów cieplarnianych na jednostkę wyprodukowanej energii.

  Zamiast kotłów węglowych zainstalowano pompy ciepła powietrze-woda.

  Program: Działanie programu zmian klimatycznych „Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii (słonecznej, geotermalnej, biopaliw) na potrzeby państwa, samorządów, tradycyjnych wspólnot wyznaniowych, wspólnot lub ośrodków religijnych, organizacji pozarządowych, zastąpienie paliw kopalnych”.

  Czytaj więcej: Rekonstrukcja urządzeń melioracyjnych w gminie Ławaryszki. Wykorzystano środki UE na meliorację


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...