Rekonstrukcja urządzeń melioracyjnych w gminie Ławaryszki. Wykorzystano środki UE na meliorację

43

20 listopada br. we wsi Ławaryszki w rejonie wileńskim zostały zakończone prace rekonstrukcyjne urządzeń melioracyjnych. W wyniku prac rekonstrukcyjnych została polepszona wilgotność gleby o powierzchni 996,49 ha, dla ponad 500 użytkowników gruntów polepszył się stan techniczny inżynieryjnej infrastruktury melioracyjnej korzystania z pól, zachowano oraz polepszono jakość ekologiczną rolniczych zasobów wodnych, polepszyły się

-

warunki prac rolnych mieszkańców wsi oraz wyposażenie infrastruktury miejscowości wiejskich i leśnych. Wspólne inwestycje administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Unii Europejskiej wyniosły około 1 mln 338 tys. Lt.

-

Zrekonstruowano ponad 3,5 km zbiorników drenażowych, ponad 19 km rowów melioracyjnych, 27 przepustów/regulatorów wodnych, uporządkowano tereny otaczające rowy melioracyjne. Projekt ogarnął terytoria zlewisk rzek Taurija, Brażile, Miedźwiadka oraz Wilenka o

-

powierzchni 996,49 ha. Prace melioracyjne wykonano w Ławaryszkach, Słobodzie, Bukiszkach, Czarnuliszkach, Pietruliszkach, Grażuliszkach, Rubionce, Miedźwiadce, Wiżyszkach, Puntuzach, Łobińcach, Rubnie, Strzeliszkach, Malinówce. Zrekonstruowane urządzenia stworzą korzystne warunki przyrodnicze dla uprawy rolni.

Po wykonaniu rekonstrukcyjnych prac melioracyjnych w gminie ławaryskiej Samorząd zobowiązał się nadzorować obiekt w ciągu pięciu lat.

Zastępca kierownika
Wydziału Rolnictwa
Administracji Samorządu
Rejonu Wileńskiego
Rusłan Naruniec

3 KOMENTARZE

  1. Jaki cel tych prac melioracyjnych, jeżeli pola porośnięte są chwastami, budynki zaś fermy hodowlanej straszą swymi kikutami?

  2. „Zrekonstruowane urządzenia stworzą korzystne warunki do uprawy roli…”
    Tylko jakoś nie widać, by ktoś tu się palił do tej uprawy roli!

Comments are closed.