Rekonstrukcja urządzeń melioracyjnych w gminie Ławaryszki. Wykorzystano środki UE na meliorację

20 listopada br. we wsi Ławaryszki w rejonie wileńskim zostały zakończone prace rekonstrukcyjne urządzeń melioracyjnych. W wyniku prac rekonstrukcyjnych została polepszona wilgotność gleby o powierzchni 996,49 ha, dla ponad 500 użytkowników gruntów polepszył się stan techniczny inżynieryjnej infrastruktury melioracyjnej korzystania z pól, zachowano oraz polepszono jakość ekologiczną rolniczych zasobów wodnych, polepszyły się

-

warunki prac rolnych mieszkańców wsi oraz wyposażenie infrastruktury miejscowości wiejskich i leśnych. Wspólne inwestycje administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Unii Europejskiej wyniosły około 1 mln 338 tys. Lt.

-

Zrekonstruowano ponad 3,5 km zbiorników drenażowych, ponad 19 km rowów melioracyjnych, 27 przepustów/regulatorów wodnych, uporządkowano tereny otaczające rowy melioracyjne. Projekt ogarnął terytoria zlewisk rzek Taurija, Brażile, Miedźwiadka oraz Wilenka o

-

powierzchni 996,49 ha. Prace melioracyjne wykonano w Ławaryszkach, Słobodzie, Bukiszkach, Czarnuliszkach, Pietruliszkach, Grażuliszkach, Rubionce, Miedźwiadce, Wiżyszkach, Puntuzach, Łobińcach, Rubnie, Strzeliszkach, Malinówce. Zrekonstruowane urządzenia stworzą korzystne warunki przyrodnicze dla uprawy rolni.

Po wykonaniu rekonstrukcyjnych prac melioracyjnych w gminie ławaryskiej Samorząd zobowiązał się nadzorować obiekt w ciągu pięciu lat.

Zastępca kierownika
Wydziału Rolnictwa
Administracji Samorządu
Rejonu Wileńskiego
Rusłan Naruniec