Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zrekompensuje nabycie i instalację indywidualnych oczyszczalni ścieków bytowych

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zgodziła się, że mieszkańcom samorządu, którzy nie mają dostępu do scentralizowanych sieci kanalizacyjnych, zostanie częściowo zrekompensowany zakup i montaż indywidualnych bytowych oczyszczalni ścieków.

  Czytaj również...

  „Ta rekompensata ułatwi mieszkańcom rejonu wileńskiego właściwe gospodarowanie ściekami indywidualnie. Rozwiązanie jest aktualne dla tych, którzy nie mają możliwości dołączenia się do scentralizowanych sieci kanalizacyjnych lub gdy montaż scentralizowanych systemów odprowadzania ścieków skutkuje pokaźną ceną takiego systemu” — twierdzi Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Z budżetu samorządu przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 50 proc. zakupu i instalacji urządzeń do oczyszczania indywidualnych ścieków bytowych (lit. INVĮ), ale nie więcej niż 1 tys. euro na jedno gospodarstwo domowe.

  Mieszkańcy rejonu wileńskiego będą mogli składać wnioski o rekompensaty od 1 sierpnia do 1 października 2024 roku. Ponadto częściowe finansowanie będzie rozdzielane również w kolejności odwrotnej, tj. dla tych, którzy kupili i dla tych, którzy zainstalowali ww. oczyszczalnie ścieków od 1 stycznia 2023 r. do końca terminu.

  Szacuje się, że częściowe dofinansowanie otrzyma 300 gospodarstw domowych. Kalkuluje się, że w 2024 r. ta kwota ta może sięgać do 300 tys. euro.

  Zatwierdzony opis procedury częściowej rekompensaty INVĮ wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r.

  Czytaj więcej: W Skojdziszkach pełną mocą zaczęła działać nowa oczyszczalnia ścieków

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...