Więcej

  W Skojdziszkach pełną mocą zaczęła działać nowa oczyszczalnia ścieków

  Czytaj również...

  W Skojdziszkach działa ekologiczna i nowoczesna oczyszczalnia ścieków Fot. vrsa.lt

  Na terytorium rejonu wileńskiego pomyślnie rozwija się zarówno infrastrukturę wodociągową jak i porządkowania ścieków. Niedawno we wsi Skojdziszki gminy Niemież zakończono budowę oczyszczalni ścieków, a 8 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie i zademonstrowanie wyników pracy.

  Ażeby pocieszyć się z osiągniętych wyników, zebrali się nie tylko lokalni mieszkańcy, ale także goście honorowi: poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, zastępca dyrektora administracji Albert Narwojsz, kierownik Wydziału Gospodarki Terenowej Mirosław Romanowski, radna Ilona Tankielun, starosta gminy Niemież Włodzimierz Sipowicz, przedstawiciel wykonawcy, dyrektor filii w Wilnie SA „Panevėžio statybos trestas“ Andrius Burokas i inni goście.

  „Inwestycje w gospodarkę wodną – inwestycje w dobrobyt mieszkańców i czyste środowisko”, – podczas otwarcia mówiła mer Maria Rekść. „Samorząd dokłada wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania swoich mieszkańców w dziedzinie usług komunalnych i innych obszarach, które są nie mniej ważne w nowoczesnym społeczeństwie. Dziękuję bardzo dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji projektu i mam nadzieję, że nowa oczyszczalnia ścieków długie lata będzie pracować na pełnych obrotach”, – nie kryła radości mer.
  Kulminacją otwarcia stało się przekazanie symbolicznego klucza przez kierownika budowy firmy, która prowadziła budowę, dla dyrektora ZSA „Nemėžio komunalininkas” Wiktora Tankieluna, który później został przejęty przez kierownik pododdziału w Skojdziszkach Czesławę Kraszyńską i inżynier gospodarki wodnej Justynę Bujel.
  Oczyszczalnię ścieków we wsi Skojdziszki przy wsparciu Unii Europejskiej zrekonstruowano podczas realizacji projektu „Porządkowanie infrastruktury zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w rejonie wileńskim (w Skojdziszkach, Rukojniach i Mariampolu)”. W maju 2014 r. ze SA „Panevėžio statybos trestas“ została podpisana umowa zlecenie „Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Skojdziszki gminy Niemież”. Ogólna cena umowy wyniosła prawie 1,5 mln euro.

  Starą oczyszczalnię ścieków zdemontowano, działkę uporządkowano. Obecnie w oczyszczalni ścieków w Skojdziszkach oczyszcza się ścieki osiedli Skojdziszki i Rudomino. Wydajność nowej oczyszczalni – 1 210 metrów kwadratowych w ciągu doby, przy ekwiwalencie 9 000 mieszkańców (EM). Do unowocześnionego systemu oczyszczania ścieków może dołączyć 1 100 mieszkańców Rudomina i 448 mieszkańców Skojdziszek. Obecnie jest dołączonych 848 mieszkańców Rudomina i 337 mieszkańców Skojdziszek.
  Dzięki realizacji projektu niewątpliwie poprawiły się warunki bytu miejscowej ludności, a dzięki nowoczesnemu sprzętowi i technologii specjalnych ścieki są właściwie przetwarzane i porządkowane.
  Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, rozwijając infrastrukturę wodociągową i porządkowania ścieków, dąży do tego, aby im większej liczbie mieszkańców rejonu zapewnić jakościowe usługi gospodarki wodnej, zapewnić poprawę zdrowia publicznego i środowisko ekologiczne.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...