Więcej

  Od 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy rejonu będą oddzielnie segregować odpady spożywcze

  Od Nowego Roku odpady żywnościowe w domach będą musiały być gromadzone w pomarańczowych jednorazowych workach. Mieszkańcy rejonu wileńskiego jednorazowe pomarańczowe worki mogą odebrać w swojej gminie, w której mieszkają. 

  Czytaj również...

  Odpady żywnościowe można też segregować korzystając z zakupionych we własnym zakresie worków, ważne, aby były one w kolorze pomarańczowym. W procesie recyklingu odpady spożywcze zostaną oddzielone od reszty właśnie na podstawie koloru worka. 

  Pomarańczowy kolor worków umożliwi rozpoznanie tych odpadów w wileńskich zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania (lit. MBA), oddzielenie ich od ogólnych odpadów i znacznie efektywniejsze ich przetworzenie. Odpady żywnościowe zostaną przekształcone na kompost, a worki – poddane recyklingowi. Do selektywnego zarządzania odpadami żywnościowymi od 2024 r. samorządy Litwy są zobowiązane litewskim ustawodawstwem, a wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) zostały zachęcone do wdrożenia tych zmian dyrektywą UE.

  Jakie odpady wrzucać do pomarańczowych worków? Nienadające się produkty spożywcze (koniecznie rozpakowane), skórki, obierki, ogryzki, fusy herbaty i kawy, torebki herbaty, rośliny domowe i ich części, ręczniki papierowe i serwetki, nienadające się do użycia suplementy diety (koniecznie rozpakowane) i inne organiczne, biologicznie rozkładające się odpady. Napełniony worek z odpadami spożywczymi należy ściśle zawiązać podwójnym węzłem i wrzucić do pojemnika na odpady mieszane.

  Czytaj więcej: Od 1 stycznia nowy obowiązek mieszkańcom — sortowanie śmieci spożywczych i kuchennych


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 01 (02) 06-12/01/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...