Więcej

  Sieć mieszkań socjalnych w rejonie wileńskim: rodziny wprowadzają się do budynku w Mickunach

  W piątek 29 grudnia w miasteczku Mickuny odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku socjalnego dla mieszkańców. 

  Czytaj również...

  Cieszę się, że udało nam się z sukcesem zrealizować ten projekt. W nowym budynku zamieszkają rodziny, które nie tylko znajdą tu komfort i dobre warunki, lecz także będą aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności – powiedział mer Robert Duchniewicz podczas uroczystości otwarcia mieszkań socjalnych. – Rozwój budownictwa socjalnego w rejonie wileńskim jest bardzo ważną kwestią i samorząd aktywnie popiera takie projekty – planujemy budowę większej liczby mieszkań socjalnych. Nasza polityka skupia się na wsparciu społecznym, szczególnie na wzmacnianiu dobrobytu młodych rodzin.

  W ramach rozwijania mieszkalnictwa socjalnego w okresie finansowania Unii Europejskiej w latach 2014–2020 Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego zrealizowała projekt „Rozwój funduszu mieszkalnictwa socjalnego w Samorządzie Rejonu Wileńskiego”, którego wartość wynosi prawie 3 mln euro, z czego 1,4 mln euro przeznaczono z budżetu samorządu, 1,6 mln euro stanowią środki z funduszy Unii Europejskiej.

  To właśnie w ramach tego projektu w grudniu 2022 r. ukończono budowę mieszkań socjalnych w Mickunach. Wybudowano dwupiętrowy blok o łącznej powierzchni 786 mkw. przy ulicy Mokyklos, w miejscu dawnej szkoły. W budynku urządzono 16 mieszkań od jedno- do czteropokojowych, z których dwa są przystosowane dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Mieszkania socjalne wyposażone są w niezbędny sprzęt: kuchenki elektryczne (z piekarnikami), okapy i meble kuchenne.

  Projekt był realizowany wg Programu Działań Inwestycyjnych Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014–2020, priorytetu 8 „Zwiększanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania wykonawczego nr 2014-2020. 08.1.2-CPVA-R-408 „Rozwój funduszu mieszkalnictwa socjalnego”.

  Czytaj więcej: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w rejonie wileńskim


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 02 (05) 13-19/01/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...