Więcej

  Emerytura w wysokości jednej trzeciej zarobków. W prognozie OECD Litwa na szarym końcu

  W rankingu OECD (Organizacji Współpracy Europejskiej i Rozwoju) badającym stosunek przyszłych emerytur do wynagrodzeń Litwa znalazła się na ostatnim miejscu. Przewiduje się, że emerytura młodych osób urodzonych w 2000 r. i zatrudnionych w 2022 r. wyniesie w przyszłości zaledwie 28,9 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

  Czytaj również...

  Zdaniem ekspertów taka prognoza stanie się rzeczywistością, jeśli sytuacja demograficzna kraju ulegnie pogorszeniu, a prawo emerytalne nie ulegnie zmianie.

  Najgorszy wynik wśród członków OECD

  W 2023 r. średnia emerytura na Litwie wyniosła ok. 43 proc. przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Im wyższy procent, tym większe prawdopodobieństwo, że na starość dana osoba będzie mogła cieszyć się wyższymi dochodami, a co za tym idzie — w pełni korzystać z życia, podróżować, uczestniczyć w życiu kulturalnym, zajmować się ulubionym hobby, inwestować w zdrowie.

  Wydaje się jednak, że tak piękne perspektywy na starość są nie do pomyślenia dla mieszkańców Litwy. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Organizację Współpracy Europejskiej i Rozwoju (OECD) przewiduje, że młodzież urodzona w 2000 r. po podjęciu pracy w 2022 r. i utrzymaniu się na rynku pracy do późnej starości, otrzyma emeryturę w wysokości zaledwie 28,9 proc. średniego wynagrodzenia.

  To najgorszy wynik wśród 38 członków OECD. Najwyższe szacunki odnotowano w Portugalii, Turcji i Holandii, gdzie stopa zastąpienia dochodów wyniesie ponad 90 proc. W Grecji, Austrii, Luksemburgu, Hiszpanii, Włoszech wskaźnik ten osiągnie ponad 80 proc. Stopa zastąpienia to stosunek wysokości wypłacanej emerytury do wynagrodzenia otrzymywanego przed emeryturą. Oznacza to więc, że emeryci z powyższych krajów będą mogli cieszyć się niemal takimi samymi dochodami, jakie uzyskiwali pracując zawodowo.

  Litwa zajmuje również najniższe miejsce wśród państw bałtyckich. Z badania wynika, że w Estonii stopa zastąpienia wyniesie 34,4 proc., a na Łotwie — 52,1 proc. W sąsiedniej Polsce wskaźnik ten wyniesie 40,3 proc. Drugim najgorzej ocenianym krajem w badaniu jest Australia, gdzie wskaźnik ten wyniesie 33,7 proc.

  Średnia stopa zastąpienia dochodów w krajach OECD wyniesie 61,4 proc., co oznacza, że na Litwie ten przewidywany wskaźnik będzie dwukrotnie niższy.

  Demografia skrajnie niekorzystna

  W pisemnej odpowiedzi udzielonej dla LRT przez Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy stwierdza się, że takie długoterminowe prognozy zawsze opierają się na założeniach dotyczących demografii, sytuacji na rynku pracy, wzrostu gospodarczego.

  „Jeśli chodzi o sytuację na Litwie, to od wielu lat założenia litewskiej demografii w okresie długoterminowym są skrajnie niekorzystne” — stwierdza się w komentarzu.

  Według ministerstwa, na podstawie prognoz demograficznych Eurostatu, biorąc pod uwagę śmiertelność, przyrost naturalny, przepływy migracyjne, przewiduje się, że w 2070 r. na Litwie będzie 2 mln mieszkańców. Na jednego pracownika przypadać będzie 1,06 emeryta — wyliczyło ministerstwo.

  Litwa jest starym społeczeństwem. Jak wynika z danych Państwowej Agencji Danych, na początku 2023 r. na Litwie mieszkało 2 857 279 osób, z których osoby powyżej 65. roku życia stanowiły 571 666 mieszkańców, co stanowi około 20 proc. ogółu mieszkańców. To jedna piąta wszystkich obywateli kraju.

  Czytaj więcej: Litewska demografia — problem czasów wolności

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Ruszyły eliminacje centralne 35. olimpiady polonistycznej na Litwie

  100. rocznica urodzin poety stała się dobrą okazją do przywołania pytań o ponadczasowe wartości, którymi kierują się dziś młodzi ludzie, i przedstawienie zagadnień, które najbardziej nurtują współczesnego człowieka myślącego. Czytaj więcej: Poezja to słowo właściwie użyte  Swoimi rozważaniami uczestnicy olimpiady dzielili...

  Kiedy bankomat „połknął” pieniądze

  — Jednym z powodów, dla których wpłata gotówki do bankomatu może nie zostać uznana, jest to, że klienci pozostawiają ciała obce między banknotami. Są to na przykład naklejki, spinacze, gumki do pakowania pieniędzy. Niektórzy wkładają zbyt duży plik banknotów,...

  Litwę zalewa fala oszustw, wszczęto ponad 500 dochodzeń przedprocesowych

  Oszuści nie drzemią „14 lutego 54-letnia kobieta przyszła na komisariat policji w Wilnie. Oświadczyła, że kontaktowała się z nią w Wilnie nieznana kobieta, która, przedstawiając się jako pracownica banku, wyłudziła od niej 26 555 euro” — poinformował Departament Policji. Tego samego...

  Przepustką na studia również egzamin z polskiego

  Dotychczas, ażeby dostać się na filologię polską na Litwie, kandydaci musieli wykazać się świetną znajomością języka... litewskiego. Wynik z tego obowiązkowego przedmiotu na maturze był (i pozostaje) decydujący podczas rekrutacji na litewskie uczelnie.  Wysokie wymagania na studia W tym roku uczniowie...