Więcej

  Eurobarometr: mieszkańcy Litwy zwolennikami Ukrainy w UE; stosunek do rosyjskiej inwazji podobny co w Polsce

  Według danych opublikowanych przez Eurobarometr we środę 17 stycznia, mieszkańcy Litwy są w wśród krajów europejskich jednymi z najgorliwszych zwolenników członkostwa Ukrainy w UE. Jednocześnie aż 90 proc. odczuwa konsekwencje gospodarcze trwającej wojny na Ukrainie. Pod względem uznania inwazji rosyjskiej na Ukrainę za zagrożenie dla kraju, Litwa stoi niemal na równi z Polską.

  Czytaj również...

  Mieszkańcy Litwy są jednymi z największych zwolenników członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej (UE), a większość Europejczyków postrzega inwazję Rosji na Ukrainę jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ich kraju, wynika z sondażu Eurobarometru opublikowanego we środę.

  Według sondażu, 79 proc. obywateli Litwy i średnio 61 proc. obywateli innych krajów UE opowiada się za przyznaniem Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE. Tylko w Czechach, na Węgrzech, Słowacji i w Bułgarii poparcie to wyraża mniej niż połowa respondentów.

  Czytaj więcej: WOS 2023 Temat II — Unia Europejska

  Mówienie o zmęczeniu poparciem Ukrainy jest przesadzone

  „Mówienie o zmęczeniu opinii publicznej poparciem dla Ukrainy jest przesadzone. W Europie istnieje wyraźne przekonanie, że inwazja Rosji na Ukrainę stanowi zagrożenie zarówno dla UE, jak i dla poszczególnych krajów” — powiedział w środę na konferencji prasowej Marius Vaščega, szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na Litwie.

  Zauważył również, że poparcie Europejczyków dla różnych europejskich działań wspierających Ukrainę pozostaje silne, a wśród mieszkańców Litwy jest jednym z najsilniejszych w Europie.

  86 proc. obywateli Litwy i średnio 72 proc. obywateli innych krajów UE popiera wsparcie finansowe dla Ukrainy, podczas gdy 83 proc. Litwinów popiera wsparcie wojskowe dla Ukrainy, w porównaniu do średnio 60 proc. w innych krajach UE.

  Rosyjska inwazja jest postrzegana jako zagrożenie

  Według sondażu przeprowadzonego w krajach UE między październikiem a listopadem ubiegłego roku, ośmiu na dziesięciu mieszkańców Litwy i siedmiu na dziesięciu Europejczyków postrzega rosyjską inwazję na Ukrainę jako potencjalne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa narodowego. Podobna liczba postrzega wsparcie UE dla Ukrainy jako ochronę europejskich wartości.

  88 proc. mieszkańców Litwy i 79 proc. Europejczyków popiera zacieśnienie współpracy obronnej UE, 78 proc. obywateli Litwy i 65 proc. Europejczyków popiera zwiększenie finansowania obronności, 84 proc. mieszkańców Litwy i 69 proc. Europejczyków popiera zwiększenie zdolności przemysłu obronnego UE.

  Litwa popiera pomoc humanitarną

  Jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, badanie pokazuje, że większość respondentów (95 proc. na Litwie i średnio 89 proc. w innych krajach) opowiada się za udzieleniem pomocy humanitarnej poszkodowanym. Istnieje również dość jednomyślny konsensus w sprawie przyjmowania uchodźców wojennych w Unii Europejskiej, przy 93 proc. mieszkańców Litwy i średnio 84 proc. w innych krajach.

  W badaniu Eurobarometru zapytano również obywateli Wspólnoty o ich ocenę bezpieczeństwa i wpływu gospodarczego rosyjskiej wojny na Ukrainie. 84 proc. mieszkańców Litwy uważa rosyjską inwazję na Ukrainę za potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W całej Unii Europejskiej średnio 73 proc. respondentów ma takie zdanie na temat swojego kraju.

  Rok temu tak samo myślało średnio 89 proc. obywateli Litwy i 76 proc. obywateli innych krajów. Obecnie więcej osób niż na Litwie uważa, że inwazja Rosji na Ukrainę stanowi zagrożenie dla ich kraju jest w Polsce (90 proc.), Szwecji (88 proc.), Finlandii (85 proc.) i bardzo wysoki odsetek w Portugalii i Danii (po 82 proc.).

  Czytaj więcej: Pomoc humanitarna wyjechała do ukraińskiego miasta Sambor

  Zdecydowana większość widzi konsekwencje gospodarcze wojny, ale dla osobistych finansów — mniej

  Ponad 90 proc. ankietowanych obywateli Litwy uważa, że wojna na Ukrainie ma poważne konsekwencje gospodarcze dla kraju. Średnio 83 proc. respondentów w innych krajach UE jest tego zdania. Liczby te zasadniczo nie zmieniły się w porównaniu z sytuacją sprzed roku.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Liczba respondentów, którzy uważają, że wojna ma poważne konsekwencje finansowe dla nich osobiście, jest znacznie niższa: 46 proc. na Litwie i 58 proc. w całej UE.

  Mieszkańcy są zadowoleni, ale…

  Ośmiu na dziesięciu obywateli Litwy jest zadowolonych ze swojego życia pomimo napięć geopolitycznych, co stanowi najwyższy wynik w historii.

  „Osiągnęliśmy historycznie wysoki poziom 81 proc. osób wyrażających zadowolenie z życia na Litwie, pomimo zawirowań geopolitycznych i niepewności gospodarczej. Nie jest to najwyższy wynik w UE, ale jest to najwyższy wynik w historii Litwy” — powiedział Vaščega.

  Według badania, oczekiwania ludności Litwy na najbliższą przyszłość pozostają stabilne, a 28 proc. obywateli Litwy uważa, że kolejne 12 miesięcy będzie lepsze.

  Inflacja jest nadal uważana za najważniejszy problem publiczny na Litwie, ale jej znaczenie spadło w ciągu roku o osiem punktów procentowych do 52 proc.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Presja inflacji spada, ale problem pozostaje

  Średnio w całej UE znaczenie tego problemu spadło o dziewięć punktów procentowych do 44 proc. Litwa znajduje się jednak w tej samej grupie co Estonia, Irlandia, Grecja, Bułgaria, Chorwacja i Polska, gdzie ponad połowa obywateli uważa inflację za najważniejszy problem stojący przed ich krajem.

  „Inflacja stała się mniej ważna w ostatnich latach, zarówno na Litwie, jak i w całej UE. Chociaż nadal jest to najważniejszy problem w społeczeństwie, widzimy, że presja rosnących cen maleje” — powiedział na konferencji prasowej Mindaugas Degutis, socjolog, który przygotował litewski raport.

  Badanie pokazuje również, że zaufanie do Unii Europejskiej pozostaje niezmiennie wysokie — ufa jej 63 proc. mieszkańców Litwy. Tylko Dania i Szwecja mają większe zaufanie do UE niż Litwa (po 68 proc.).

  Badanie Eurobarometru zostało przeprowadzone między październikiem a listopadem ubiegłego roku we wszystkich 27 państwach członkowskich UE na zlecenie Komisji Europejskiej. W badaniu wzięło udział 1013 respondentów na Litwie, a margines błędu wyniósł 3,1 proc.

  Czytaj więcej: Inflacja na Litwie zwolni. Gospodarka też


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  82 lat od utworzenia AK. Polscy i litewscy weterani pojednali się już 20 lat temu

  Armia Krajowa walczyła z okupantem, niemieckim jak i sowieckim. Działała także na terytorium Wileńszczyzny, co do dziś wywołuje dyskusje historyczne. Powstawała od początku wojny, chociaż armią krajową stanie się dopiero 3 lata później. 27 września 1939 r. powstała Służba...

  Kalinowcy krytycznie o 2020: „Białorusini w poniedziałek po prostu poszli do pracy”

  — Lubimy mówić o tym, co zrobimy po wyzwoleniu, ale mało mówimy o tym, co trzeba robić, aby kraj wyzwolić. U nas edukowany naród, który zrobił błąd w 1994 r., chociaż większość zagłosowała inaczej. Teraz dzieci, wnukowie wychodzą na...

  Kalinowcy w Wilnie: „Nikt nie chciał umierać za Gdańsk. W efekcie zginęło 50 mln ludzi”

  Obecni byli nawet dziennikarze francuscy z portalu Le Point, którzy przyjechali opisywać nastroje w krajach Wschodniej Europy przed zbliżającą się drugą rocznicą początku wojny na Ukrainie. Wydarzenie zorganizowało Towarzystwo Białoruskiej Kultury na Litwie, w skrócie TBK. Przewodniczący Alaksander Adamkowicz otworzył...

  Wyjeżdżający z Litwy Białorusini i Ukraińcy podnieśli statystyki emigracji

  Według danych agencji w 2023 r. z Litwy wyemigrowało 12 tys. obcokrajowców i 10 tys. obywateli Litwy. W porównaniu z 2022 r. liczba emigrantów wzrosła o 44 proc., wyjechało wówczas 15,3 tys. stałych mieszkańców. Główne kierunki emigracji pozostają takie...