Więcej

  8 lat euro na Litwie. Możemy podsumować skutki

  Minęło osiem lat, odkąd 1 stycznia 2015 r. do strefy euro przystąpiła Litwa, stając się jej 19. członkiem. Sigitas Šiaudinis, Dyrektor Działu Polityki Pieniężnej Banku Litwy, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że przyjęcie euro było od dawna strategicznym celem Litwy. Wprowadzenie euro przyniosło Litwie nie tylko korzyści gospodarcze, ale także większe bezpieczeństwo gospodarcze i polityczne.

  Czytaj również...

  Korzyści gospodarcze

  — Przez wiele lat (od 2002 r.) przed wprowadzeniem euro Litwa wiązała swoją walutę krajową, lita, z euro po stałym kursie. Przyjęcie euro nie było zatem nagłą zmianą warunków gospodarczych, ale przyniosło dodatkowe korzyści i możliwości. Stopy procentowe i opłaty za wymianę walut spadły, rozliczenia międzynarodowe stały się tańsze, ratingi długu państwowego wzrosły, a gospodarka kraju była postrzegana jako bezpieczniejsza i bardziej atrakcyjna dla inwestycji — tłumaczy rozmówca.

  Zgodnie z oceną Banku Litwy euro obniżyło rentowność 10-letnich obligacji skarbowych o 1,5 punktu procentowego (podobna różnica występuje obecnie między rentownością obligacji Litwy i Bułgarii nieobjętej euro). Euro obniżyło średnie oprocentowanie kredytów bankowych o 0,3-0,4 pkt. proc. Pomimo obaw samo euro nie doprowadziło do wysokiej inflacji, a wzrost realnych dochodów osobistych, tj. po uwzględnieniu inflacji, przyspieszył. Od czasu przyjęcia euro średni wzrost płac niemal cały czas przewyższał inflację, a średnie płace realne wzrosły o 44 proc. w ciągu dziewięciu lat (prawie 5 proc. rocznie).

  Czytaj więcej: 100 dni po wprowadzeniu euro, jednak nadal myślimy o litach

  Bezpieczeństwo gospodarcze

  — Obecność Litwy w strefie euro i obecność Banku Litwy w Eurosystemie daje dodatkowe możliwości zapewnienia stabilności krajowego systemu bankowego i stabilności finansowej. Krajowe banki komercyjne mogłyby w razie potrzeby zaciągać pożyczki w Banku Litwy. Bank Litwy interweniowałby również, gdyby stopy procentowe obligacji skarbowych wzrosły powyżej poziomu wynikającego z obiektywnych czynników, co utrudniłoby pożądany wpływ polityki pieniężnej na gospodarkę krajową. Bank Litwy nie posiadał takich instrumentów przed przyjęciem euro. W rzeczywistości kryzys finansowy na Litwie w latach 2008-2009 byłby znacznie łagodniejszy, gdyby Litwa miała już wtedy euro — podkreśla Sigitas Šiaudinis. 

  Bezpieczeństwo polityczne

  Przyjmując euro, Litwa dołączyła do innej demokratycznej strefy Zachodu, strefy euro. Ryzyko, że nieprzyjazne lub populistyczne siły polityczne będą próbowały wpływać na kurs walutowy lub politykę pieniężną Litwy, zniknęło.

  — Trudno byłoby wskazać jakiekolwiek wady wprowadzenia euro. Oczywiście, ludzie w kraju bez euro mogą nie w pełni rozumieć zalety euro i mogą mieć nieuzasadnione obawy, takie jak możliwość, że euro znacznie podniesie ceny. Na Litwie zaobserwowaliśmy, że euro nie doprowadziło do wzrostu inflacji ani spadku realnych dochodów. Czasami wskazuje się, że euro nie pozwala już krajowi na prowadzenie niezależnej polityki pieniężnej, jak w przypadku Polski. Jednak Litwa nie prowadziła niezależnej polityki pieniężnej (tj. nie regulowała stóp procentowych w gospodarce krajowej) przez wiele lat przed przyjęciem euro, ale wolała utrzymać stałą walutę krajową. Było to zgodne z potrzebami. Niemożliwe byłoby jednoczesne regulowanie stóp procentowych i utrzymywanie stałego kursu walutowego, czego ludzkość doświadczyła przed II wojną światową. Bez euro Litwa prawdopodobnie nadal utrzymywałaby stały kurs wymiany, ale nie doświadczyłaby korzyści płynących z przyjęcia euro — ocenia Dyrektor Działu Polityki Pieniężnej Banku Litwy.

  Czytaj więcej: Pięć lat z euro: To była słuszna decyzja

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Kup telefon albo ucieknę z domu”. W 2023 r. na Litwie zaginęło 2 212 dzieci

  — Musimy poszukać przyczyn, dlaczego tak się dzieje na Litwie. W Europie każdego roku znika około 300 tysięcy dzieci. Jeśli dziecko uciekało 10 razy i wracało, nie można po prostu uznać tego za rzecz oczywistą i myśleć, że i...

  O propagandzie czasu I wojny światowej. Drugi charakterystyczny „spacerek” po Wilnie

  Tym razem przewodniczka Zyta Kołoszewska zaproponowała intrygujący temat „Wilno: sztuka a propaganda w okresie I wojny światowej”. — W latach 1915–1918 w Wilnie rozwinęła się i była popularna fotografia. Możemy mówić o fenomenie Jana Bułhaka. A więc pierwszym naszym przystankiem...

  Budżet samorządu rej. wileńskiego zatwierdzony: wynosi ponad 209 mln euro

  — To, że budżet już został zatwierdzony, jest wielkim osiągnięciem. Ponieważ sytuacja jest taka, że dany budżet dla rady może wyglądać, że on powinien być inny, niż wygląda dla mera i odwrotnie. Głównym naszym zadaniem było ugrupować wszystko według...

  Ogromne zainteresowanie infolinią 1819: 162 chętnych rzucenia palenia w ciągu tygodnia

  — Powody rzucenia palenia są różne: niektórzy chcą zaoszczędzić pieniądze, innym przeszkadzają problemy zdrowotne związane z paleniem. Często lekarz — zwłaszcza po ataku serca — nalega na zaprzestanie palenia przez pacjenta. Dzwonią także kobiety w ciąży lub planujące ciążę,...