Więcej

  Nowe centrum zdrowia zapewni mieszkańcom rejonu wileńskiego lepszy dostęp do usług

  Ostateczna decyzja Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego o utworzeniu Centrum Zdrowia Rejonu Wileńskiego, które będzie działało w formie współpracy funkcjonalnej, została podjęta 10 stycznia poprzez podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy instytucjami opieki zdrowotnej.

  Czytaj również...

  W działalności Centrum Zdrowia Rejonu Wileńskiego i świadczeniu usług opieki zdrowotnej będzie uczestniczyć siedem instytucji: IP Przychodnia w Niemenczynie, ZSA Riešės šeimos klinika, PI V. Staliulionienės BPG kabinetas, ZSA RVL klinika, IP Centro poliklinika, IB Biuro Zdrowia Publicznego miasta Wilna Samorządu m. Wilna” i IP Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego, która została wybrana jako instytucja koordynująca.

  Umowa została podpisana na okres pięciu lat. Instytucja koordynująca przygotuje regulamin pracy określający sposób kontynuowania współpracy. Wszystkie placówki w odstępach kwartalnych będą dokonywały oceny osiągniętych wyników, częściowych informacji i zgodnie z opracowanym algorytmem, będą zabiegać o to, aby pacjenci możliwie najszybciej otrzymali usługi w placówkach Centrum Zdrowia Rejonu Wileńskiego. Szybszy dostęp do usług będą organizować koordynatorzy instytucji. Dla lekarzy, rejestratorek i pacjentów placówek zostaną przygotowane trzy poradniki, aby wszyscy wiedzieli, jak lepiej koordynować, świadczyć i otrzymywać usługi.

  – Cieszę się, że działania rozpoczęte latem szybko posuwały się do przodu. Dziękuję zespołowi politycznemu i administracji samorządu, które przygotowały projekt utworzenia tego centrum oraz niezbędne dokumenty. Zjednoczone instytucje zadbają o to, aby każdy mieszkaniec rejonu wileńskiego miał dostęp do niedrogich i wysokiej jakości usług. Będziemy mieli możliwość pozyskania większej ilości środków, które zostaną skierowane na leczenie mieszkańców, wzmocnienie ich zdrowia i zakup nowego sprzętu medycznego – mówi Robert Duchniewicz, mer rejonu wileńskiego.

  Centrum zdrowia będzie działało w formie współpracy funkcjonalnej. Utworzenia centrum zdrowia nie należy mylić z budową obiektu. Innymi słowy, są to współpracujące placówki opieki zdrowotnej. Celem jest zapewnienie pacjentom zamieszkującym na terenie samorządu dostępnych i wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej oraz ich ciągłość, poprawa wskaźników zdrowotnych mieszkańców samorządu poprzez współpracę zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie samorządu i sąsiadujących samorządów.

  Według kierownika grupy roboczej Gediminasa Miškinisa, głównego doradcy Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, utworzone centrum umożliwi pacjentom korzystanie z bezpłatnych świadczeń osobistej opieki zdrowotnej w ośrodku zdrowia (o ile pacjent spełni warunki do otrzymywania takich usług określonych w przepisach). Poszerzona zostanie także lista usług świadczonych mieszkańcom rejonu wileńskiego i poprawi się jakość usług. Dodatkowo zostaną otwarte „zielone korytarze”, które zapewnią możliwie najszybsze świadczenie usług. Instytucje ochrony zdrowia jako partnerzy będą łatwiej ze sobą współpracować i efektywniej koordynować prace. To piękny przykład współpracy kapitału publicznego i prywatnego.

  Warto podkreślić, że po utworzeniu Centrum Zdrowia Rejonu Wileńskiego dodatkowo na terenie rejonu będą świadczone usługi ambulatoryjne wczesnej interwencji dla kobiet ciężarnych i dzieci do 2. roku życia, ambulatoryjne usługi wczesnej rehabilitacji zaburzeń rozwoju dzieci, usługi z zakresu chirurgii jednego dnia oraz transport pacjentów do placówki medycznej.

  Czytaj więcej: Poprawi się dostępność usług podstawowej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w rejonie wileńskim


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 03 (08) 20-26/01/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...