Poprawi się dostępność usług podstawowej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w rejonie wileńskim

PP Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego Fot. vrsa.lt

Publiczne zakłady pierwotnej opieki zdrowotnej rejonu wileńskiego stykają się z problemami dostępności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, których nie mogą rozwiązać swoimi własnymi zasobami.

Dlatego na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się 20 lutego 2018 r., zdecydowano przyjąć Program dostępności usług w publicznych placówkach opieki zdrowotnej w rejonie wileńskim na lata 2018-2019.
PP Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego i PP Przychodnia w Niemenczynie (lekarze rodzinni), podstawowe usługi opieki zdrowotnej świadczy 81 349 mieszkańcom, objętym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (PP Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego – 70 166, PP Przychodnia w Niemenczynie – 11 183 osobom).
Ze względu na brak lekarzy rodzinnych i duże kolejki pacjentów do lekarzy, świadczący podstawową ambulatoryjną opieką zdrowotną pracownicy pracują z pokaźnym obciążeniem. Wobec lekarzy rodzinnych są stawiane coraz wyższe wymagania na wykonanie coraz większej ilości badań i różnych usług, przewiduje się cała masa procedur zarządzania. To komplikuje dostępność usług, tworzą się ogromne kolejki, cierpi jakość usług, co prowadzi do niezadowolenia pacjentów.
Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, szukając sposobów rozwiązania tych problemów, przyjęła uchwałę, która zapewni wsparcie finansowe podczas realizacji „Poprawy dostępności pierwotnych usług ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (lekarze rodzinni) w publicznych placówkach opieki zdrowotnej Samorządu Rejonu Wileńskiego w latach 2018-2019”. Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego na r. 2018 przydzielono – 200 tysięcy euro, na r. 2019 – 272,7 tys. euro, a Przychodnia w Niemenczynie w 2018 r. otrzyma 26 tys. euro, w r. 2019 – 40,56 tys. euro.
Przydzielone przez Samorząd Rejonu Wileńskiego fundusze pomogą szybciej i skuteczniej usprawnić dostępność pierwotnych zdrowotnych usług ambulatoryjnych w zakładach opieki zdrowotnej rejonu wileńskiego.