Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zrekompensuje instalację indywidualnych oczyszczalni ścieków 

  Przypominamy, że Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zgodziła się, aby mieszkańcom samorządu, którzy nie mają dostępu do scentralizowanych sieci kanalizacyjnych, został częściowo zrekompensowany zakup i montaż indywidualnych oczyszczalni ścieków.

  Czytaj również...

  Ta rekompensata ułatwi mieszkańcom rejonu wileńskiego właściwe, indywidualne gospodarowanie ściekami. Rozwiązanie jest aktualne dla tych, którzy nie mają możliwości dołączenia się do scentralizowanych sieci kanalizacyjnych lub gdy montaż scentralizowanych systemów odprowadzania ścieków skutkuje pokaźną ceną takiego systemu – informuje Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Z budżetu samorządu przewiduje się dofinansowanie do 50 proc. zakupu i instalacji urządzeń do oczyszczania indywidualnych ścieków bytowych (lit. INVĮ), ale nie więcej niż 1 tys. euro na jedno gospodarstwo domowe.

  Mieszkańcy rejonu wileńskiego będą mogli składać wnioski o rekompensaty od 1 sierpnia do 1 października 2024 r. e-mailem: vrsa@vrsa.lt lub osobiście: ul. Rinktinės 50, Wilno. 

  Ponadto częściowe finansowanie będzie rozdzielane również w kolejności odwrotnej, tj. dla tych, którzy kupili i dla tych, którzy zainstalowali ww. oczyszczalnie ścieków od 1 stycznia 2023 r. do końca terminu.

  Szacuje się, że częściowe dofinansowanie otrzyma 300 gospodarstw domowych. Kalkuluje się, że w 2024 r. ta kwota może sięgać do 300 tys. euro.

  Od 1 stycznia 2024 r. wszedł w życie zatwierdzony opis procedury częściowej rekompensaty na zakup i montaż indywidualnych bytowych oczyszczalni ścieków, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego vrsa.lt

  Czytaj więcej: Samorząd Rejonu Wileńskiego zrekompensuje nabycie i instalację indywidualnych oczyszczalni ścieków bytowych


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 05 (14) 03-09/02/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...