Więcej

  Rusza strona kasmanpriklauso.lt: jakie świadczenia przysługują w różnych sytuacjach życiowych

  Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy przypomina, że wszystkie najnowsze informacje na temat świadczonych przez państwo zapomóg socjalnych i świadczeń można znaleźć w jednym miejscu — na stronie informacyjnej kasmanpriklauso.lt.

  Czytaj również...

  Informacje zawarte na stronie internetowej są aktualne dla różnych osób — wychowujących dzieci, decydujących się na adopcję lub rodzinę zastępczą, którzy stracili pracę lub znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, którzy są chorzy lub opiekują się członkiem rodziny, którzy chcą kupić lub wynająć swój pierwszy dom, są seniorami lub stracili bliską osobę. Są one przedstawione w jasny, zrozumiały sposób i wyjaśniają, gdzie można się zwrócić w określonych sytuacjach życiowych.

  Informacje aktualne dla rodziców i opiekunów

  Osoby wychowujące dzieci znajdą na stronie informacje o zasiłkach macierzyńskich, ojcowskich, opiekuńczych oraz ich wysokości i sposobie wypłaty, jednorazowym świadczeniu po urodzeniu dziecka, pieniądzach na dziecko, bezpłatnym wyżywieniu szkolnym i dofinansowaniu przyborów uczniowskich, Karcie Rodziny. Jeśli zdecydują się na adopcję lub opiekę nad dzieckiem, dowiedzą się o przysługujących im świadczeniach, zaś dzieci przebywające w pieczy zastępczej, które osiągnęły pełnoletność, dowiedzą się o jednorazowym świadczeniu na osiedlenie się.

  Rodzice wychowujący dzieci dowiedzą się również, z jakich usług wzmacniających rodzinę mogą skorzystać. Na stronie znajdą informacje dotyczące na przykład przygotowania do rodziny i rozwoju umiejętności rodzicielskich, otrzymania pomocy psychospołecznej, mediacji rodzinnych, dziennej opieki społecznej nad dziećmi i innych usług świadczonych we wszystkich gminach kraju. Każda rodzina na Litwie jest uprawniona do korzystania z podstawowych usług pakietowych.

  Czytaj więcej: Karta Rodziny – z myślą o rodzinach wielodzietnych?

  Opieka nad chorymi i usługi wytchnieniowe

  Osoby, które opiekują się chorą lub bliską osobą znajdą informacje o zasiłkach chorobowych i ich wysokościach. Pracownicy, którzy pracują we własnym zakresie, dowiedzą się o przysługujących im gwarancjach socjalnych w razie choroby. Mieszkańcy kraju dowiedzą się, w jakich przypadkach przysługuje im świadczenie z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny, jakie świadczenia i odszkodowania przysługują w razie choroby zawodowej lub wypadku przy pracy.

  Ponadto można tu znaleźć również informacje o usługach społecznych: dla siebie lub dla bliskiej osoby. Dowiedzieć się, że można otrzymać nie tylko ogólne usługi socjalne, takie jak informacja, konsultacje, mediacja i reprezentacja, ale także, w razie potrzeby, usługi specjalne, takie jak transport, pomoc żywnościowa i odzieżowa. Jeśli trudno jest pogodzić pracę i sprawy osobiste z opieką nad bliską osobą, można poprosić o szerszą pomoc — okresową pomoc społeczną w domu lub w placówce pomocy społecznej, a także o tymczasowe usługi wytchnieniowe. Znaleźć tu można informacje o tym, gdzie uzyskać pomoc emocjonalno-psychologiczną.

  Na stronie kasmanpriklauso.lt seniorzy i osoby z niepełnosprawnością dowiedzą się, jakie emerytury, świadczenia czy usługi socjalne im przysługują
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Dla seniorów i osób z niepełnosprawnością

  Seniorzy, odwiedzając stronę, dowiedzą się o wszystkich rodzajach emerytur i ich wysokościach, czyli o emeryturze, wcześniejszej emeryturze, wdowiej emeryturze, osoby samotnej, niezdolnej do pracy, emeryturze państwowej, o dodatkach dla osób pobierających najniższe emerytury. Mieszkańcy znajdą tu informacje o należnych im rekompensatach za ogrzewanie mieszkania, ciepłą i pitną wodę itp. Znajdują się tu informacje o usługach socjalnych świadczonych osobom starszym, o tym, czy trzeba za nie płacić i w jakiej wysokości, gdzie się zwrócić. Aby uzyskać pomoc, pomocne będą informacje o tym, w jaki sposób określa się zapotrzebowanie na usługi socjalne.

  Osoby z niepełnosprawnością dowiedzą się, jakie świadczenia pieniężne im przysługują: renta inwalidzka, renta z ubezpieczenia społecznego, docelowa rekompensata kosztów opieki, świadczenia i ulgi z tytułu adaptacji samochodu, mieszkania lub środowiska życia, wsparcie finansowe dla studentów z niepełnosprawnością. Znajduje się tu ogólna informacja na temat podstawowych i specjalnych usług, które osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać w swoich domach, instytucjach, organizacjach pozarządowych lub w społeczności.

  Informacje pomocne w przypadku stracenia pracy

  Mieszkańcy kraju, którzy stracili pracę, dowiedzą się, w jakich przypadkach należy się długoterminowy zasiłek pracowniczy, komu przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego dla bezrobotnych. Znajdą tu również informacje na temat wsparcia państwa w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji, podnoszenia kwalifikacji czy nabywania nowych kompetencji, możliwości stworzenia dla siebie miejsca pracy. Dowiedzą się również, jakie bezpłatne usługi może uzyskać w Służbie Zatrudnienia. Znajdą tu informacje o możliwościach nauki lub studiowania, będą mogli łatwiej podjąć decyzję o nabyciu zawodu lub przekwalifikowaniu, a także znajdą informacje o środkach wsparcia zatrudnienia i warunkach uczestnictwa w nich.

  Czytaj więcej: Bezrobotni nie chcą pracy, bo wolą zasiłki

  Trudności finansowe i zasiłki pogrzebowe

  Mieszkańcy kraju, którzy doświadczają trudności finansowych, znajdą tu informacje na temat pieniężnej pomocy społecznej, wysokości świadczeń społecznych, dowiedzą się, jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać rekompensatę kosztów ogrzewania mieszkania, ciepłej i pitnej wody, kiedy należy się dopłata do pieniędzy na dziecko, bezpłatne posiłki dla dzieci, rekompensata za wynajem mieszkania czy wsparcie państwa dla młodej rodziny zamierzającej kupić pierwszy dom.

  Jeśli stracą kogoś bliskiego, dowiedzą się o zasiłku pogrzebowym, rentach wdowich lub sierocych, świadczeniach ubezpieczeniowych na wypadek śmierci ubezpieczonego, wsparciu w powrocie szczątków zmarłego z zagranicy, a także znajdą odpowiedzi, gdzie ubiegać się o te świadczenia.

  Więcej szczegółów można znaleźć na stronie kasmanpriklauso.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Źródłasocmin.lrv.lt

  Więcej od autora

  Traktat o przyjaźni między Litwą a Polską. 30 lat później

  Anna Pieszko: Podpisany 26 kwietnia 1994 r., podczas spotkania w Wilnie prezydentów obu państw, Lecha Wałęsy i Algirdasa Brazauskasa, traktat zawarty przed 30 laty między Polską a Litwą miał w tytule: „o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy”. Jak ocenia...

  Po Puszczy Rudnickiej z Tomaszem Krzywickim: szlakiem niepodległościowych miejsc pamięci

  Publikacja została wydana w 2023 r. przez Instytut Pamięci Narodowej — Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z Oddziałem w Warszawie. Autor prowadzi czytelnika w głąb Puszczy Rudnickiej, przedstawia pokrótce bogate środowisko przyrodnicze, ale przede wszystkim koncentruje się wokół miejsc...

  Trudna sytuacja w rejonie solecznickim. TIRY-y czekają na odprawę pięć dni

  — Długa kolejka TIR-ów w stronę granicy litewsko-białoruskiej zaczęła tworzyć się już przed trzema tygodniami. Od tego czasu tylko się zwiększa. Największe kolejki TIR-ów tworzyły się zwłaszcza w weekend, po niedzieli nieznacznie się zmniejszały. W ostatnią sobotę, 13 kwietnia,...

  Dworek w Wilkiszkach czeka na renowację

  — Na skutek pożaru dworek ucierpiał w znacznym stopniu. Największe straty pożar wyrządził w lewym skrzydle, gdzie zapadł się dach i rusztowania. Prawe skrzydło jest praktycznie całe, ale, niestety, również ucierpiało wskutek zalania wodą podczas gaszenia ognia. Również na...