Więcej

  Pałace wileńskie: dawne rezydencje Radziwiłłów, Sapiehów, Paców

  Świętojańska jest jedną z najstarszych oraz najkrótszych uliczek miasta — liczy zaledwie 190 metrów. Dawniej mieściły się tutaj najważniejsze budynki miasta.     

  Czytaj również...

  Wzmianki o uliczce pochodzą z XVI w., ale niewątpliwie jest ona starsza. Znajdował się tu najstarszy wileński rynek, na którym stał pierwszy ratusz miasta.

  — W 1386 r., jeszcze przed chrztem Litwy, wielki litewski książę Jagiełło wydał przywilej budowy w tym miejscu kościoła pw. św. Jana. Przy Świętojańskiej wznosiły się pałace Radziwiłłów, Sapiehów oraz Paców. Mieszkali tu profesorowie uniwersyteccy, jak też kupcy i rzemieślnicy — opowiada historyk Paweł Giedroyć.

  Czytaj więcej: Pałace wileńskie: w sercu miasta — otoczony pałacami plac Daukantasa

  Pałac Paców

  Zabytkowy budynek pod nr 3 należał dawniej do Paców. Od 1628 r. mieściła się tu jedna z wileńskich rezydencji tego magnackiego rodu. Podupadający pałac w 1783 r. nabył i wyremontował kanclerz litewski Michał Sapieha. Po stłumieniu powstania listopadowego pałac zarządzany przez generała artylerii Franciszka Sapiehę, uczestnika powstania, skonfiskowano i przeznaczono na siedzibę gubernatora. Do XX w. w dawnym pałacu czynna była drukarnia wydająca przeważnie książki polskie i rosyjskie.

  Od roku 1912 w pałacu mieściła się siedziba szlacheckiej organizacji kulturalno-towarzyskiej Rosyjska Resursa i restauracja Russkij Mir. Po II wojnie światowej budynek służył jako Dom Kultury Łącznościowców.

  Siedziba ambasady RP

  W 2007 r. dawny pałac Paców został oficjalnie zakupiony przez ministerstwo spraw zagranicznych RP z przeznaczeniem na nową siedzibę ambasady RP na Litwie, konsulatu generalnego RP oraz Instytutu Polskiego w Wilnie. Za ten obiekt rząd polski zapłacił prawie 10 mln euro.

  W 2015 r. przystąpiono do renowacji gmachu. W 2018 r., po trwającej ponad dwa lata renowacji, odbyło się otwarcie polskiej placówki dyplomatycznej. Prace konserwatorsko-restauratorskie objęły powierzchnię ponad 3 tys. metrów kwadratowych. Koszty prac wyniosły 18 mln euro. Ściany zabytkowego budynku zdobią autentyczne, odtworzone przez restauratorów, freski. Remont objął również pałacowe piwnice, które zostały przeznaczone na cele wystawowe.

  Czytaj więcej: Pałac Paców odzyskał dawną świetność – otwarcie ambasady RP w Wilnie

  Obecnie w pałacu Chodkiewiczów czynna jest Wileńska Galeria Obrazów
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Dom Gucewicza i Kardynalia

  — Przed II wojną światową w sąsiedztwie pałacu Paców stała kamienica, która w drugiej połowie XVIII w. należała do rodziny wybitnego wileńskiego architekta Wawrzyńca Gucewicza. Podczas wojny kamienica została uszkodzona, ale podobno można było ją odbudować. Niestety w latach 50. i 60. wyburzano uszkodzone przez Niemców budynki. Na miejscu domu największego architekta Wilna urządzono parking samochodowy i skwer K. Sirvydasa — kontynuuje rozmówca.

  Podobny los spotkał rezydencję Radziwiłłów, która znajdowała się u wylotu ulicy Świętojańskiej (šv. Jono). Początki pałacu, zwanego Kardynalią, sięgają XV w. W 1541 r. pałac wynajęto Mikołajowi Radziwiłłowi Czarnemu, później odstąpiono Radziwiłłom, którzy zarządzali nim blisko 400 lat. Ostatnią właścicielką była księżniczka Stefania Radziwiłłówna. Po jej śmierci w 1832 r. pałac stał się własnością jej męża, księcia Ludwika Wittgensteina. W 1849 r. Wittgenstein sprzedał dawną siedzibę Radziwiłłów.

  — Pałac nabył rząd rosyjski na pomieszczenia poczty i telegrafu. W 1896 r. zaczęła działać tu pierwsza centrala telefoniczna w Wilnie. Budynek ucierpiał w czasie II wojny światowej, część zburzono, a na jego miejscu wzniesiono betonowe domy mieszkalne z galerią, która biegnie wzdłuż ulicy Zamkowej — opowiada Paweł Giedroyć.

  Pałac Chodkiewiczów

  Pałac przy pobliskiej ulicy Wielkiej (Didžioji) kształtował się w czasach gotyku i renesansu. Wielokrotnie przebudowany nosi obecnie cechy stylu późno klasycystycznego. Chodkiewiczowie nabyli stojące w tym miejscu domy na początku XVII w. i przekształcili je w renesansową rezydencję. Obecny kształt nadano pałacowi podczas przebudowy w 1834 r. W 1919 r. dawny pałac przeszedł na własność uniwersytetu. Mieszkali tu profesorowie uczelni. Obecnie w pałacu czynna jest Wileńska Galeria Obrazów.

  Budynek nr 7 przy ulicy Wielkiej zdobi herb Paców — Gozdawa
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Michał Kazimierz Pac

  Budynek nr 7 zdobi herb Paców — Gozdawa. Lilie symbolizują nieskazitelne rycerstwo, zaś pawie pióra w klejnocie — mądrość. Taki sam herb widnieje na frontonie, nad głównym wejściem do kościoła św. Piotra i Pawła. Obydwa gmachy ufundował Michał Kazimierz Pac — hetman wielki litewski, najbardziej znaczący magnat litewski drugiej połowy XVII w.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Wspaniały pałac przy ulicy Wielkiej Pac wzniósł w drugiej połowie XVII w. Pałacowe komnaty były zdobione prawdopodobnie przez tych samych włoskich mistrzów, którzy dekorowali kościół na Antokolu. Przy różnych okazjach w pałacu gościli m.in. król Jan Sobieski, car Aleksander I oraz Napoleon. Budynek przebudowano w 1841 r., fasada pochodzi z epoki klasycyzmu. Obecnie mieści się tu pięciogwiazdkowy hotel „Pacai”. Ma 104 pokoje, dwie sale konferencyjne. Badania i rekonstrukcja budynku na potrzeby hotelu kosztowała około 20 mln euro.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wspominając Śnipiszki: wilnianie zapraszani do tworzenia wyjątkowej wystawy

  — Zapraszamy do współpracy w początkowych fazach tworzenia wystawy wszystkich, którzy posiadają pamiątki lub oryginalne przedmioty nawiązujące do dawnych i współczesnych Śnipiszek — zapowiada Agnė Šimkūnaitė, koordynatorka ds. komunikacji w Muzeum Wilna. Rekwizyty przyniesione przez mieszkańców Na początku czerwca w tej dzielnicy...

  Upamiętnić wieszcza. 40. rocznica odsłonięcia wileńskiego pomnika Adama Mickiewicza

  Są w różnych miastach i miejscowościach pomniki Adama Mickiewicza. Monumentalne i kameralne. Paryż, Warszawa, Lwów, Kraków… Śmiemy jednak twierdzić, że żaden z nich nie jest usytuowany w tak uroczym miejscu, jak wileński. Obok Wilenki, która w tym miejscu tworzy...

  Pałace wileńskie: dawna rezydencja ekscentrycznego miłośnika sztuki

  W 1778 r. wilnianin Wojnicki nabył tu murowany dom, który stał na posesji karmelitów. Na miejscu tego domu w 1839 r. Karol Gregutowicz zbudował pałacyk. W 1885 r. hr. Ignacy Korwin-Milewski, nowy właściciel budynku, odrestaurował pałacyk, dobudowując drugie piętro....

  Pomoc dla walczącej Ukrainy: litewski Caritas zbiera dary

  Od wtorku do czwartku, dniach 16–18 kwietnia w miastach i miasteczkach na terenie całej Litwy wolontariusze Caritasu będą zbierali pomoc rzeczową, która zostanie przetransportowana do Ukrainy. Czytaj więcej: Litewski Caritas dla Ukrainy. Lista potrzebnych rzeczy dla Siewierodoniecka Pomoc finansowa i rzeczowa —...