Więcej

  Za rok pożegnamy się z 1- i 2-eurocentówkami

  Sejm przyjął projekt ustawy o rezygnacji z monet o nominałach 1 i 2 eurocentów. Ostateczna suma koszyka towarów i usług zostanie zaokrąglona, gdy przepisy wejdą w życie 1 maja 2025 r.

  Czytaj również...

  „Bank Litwy szacuje, że od czasu wprowadzenia euro w kraju, ludność Litwy straciła monety o nominałach 1 i 2 eurocentów o wartości 2,4 mln euro. Monety te są zwykle używane tylko raz do celów płatniczych — wydawania reszty w punkcie sprzedaży. Ze względu na ich niewielki rozmiar i malejącą siłę nabywczą, są one rzadko używane przez ludność do dokonywania płatności, a po otrzymaniu reszty są gubione lub trafiają do sklepów z używaną odzieżą, salonów samochodowych i fontann, czyli nie są już używane. Statystyki gotówkowe Banku Litwy pokazują, że tylko około jedna trzecia monet o nominałach 1 i 2 eurocentów jest ponownie emitowana i aktywnie krąży w gospodarce. Ponieważ monety te są potrzebne do wydawania reszty w punktach sprzedaży, Bank Litwy musi regularnie wprowadzać je do obiegu. W rezultacie ilość takich monet w obiegu, a tym samym w środowisku, szybko rośnie” — poinformowano „Kurier Wileński” w Banku Litwy.

  300 mln drobnych monet

  Według projektu ostateczną kwotę kończącą się na 1 lub 2 centy należy zaokrąglić w dół do 0, a kwotę kończącą się na 3 lub 4 centy należy zaokrąglić w górę do 5. Kwotę kończącą się na 6 lub 7 centów zaokrągla się w dół do 5, a ostateczną kwotę kończącą się na 8 lub 9 eurocentów zaokrągla się w górę do 10.

  „Na Litwie w obiegu znajduje się ponad 300 mln monet o nominałach 1 i 2 centów. Ważą one 820 ton, a ich objętość to 12 wagonów kolejowych. Każdego roku ilość monet w obiegu wzrasta o 100 ton (więcej niż 1 wagon pociągu). Monety te stanowią 58 proc. całkowitej liczby monet w obiegu, ale pod względem wartości (4,4 mln euro) stanowią zaledwie 3 proc. Transport i obsługa monet o nominałach 1 i 2 centów wymaga dużej ilości surowców, powoduje zanieczyszczenie środowiska, zwiększa emisję CO2, zwiększa ilość plastiku używanego do pakowania monet i gromadzi się w środowisku, jeśli same monety zostaną zgubione” — poinformowano nas.

  Wykluczenia w zaokrąglaniu

  Zaokrąglaniu nie będą podlegały: płatności bezgotówkowe, bony podarunkowe (czeki, karty), środki zgromadzone na kartach lojalnościowych, kartach społecznych; w przypadku usług rynku elektronicznego; wynagrodzenia i inne świadczenia związane z zatrudnieniem, w tym diety i dodatki mające na celu zrekompensowanie rzeczywistych kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia związanych z oddelegowaniem; na emerytury i inne świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych (nawet jeśli płacone są w formie pieniężnej).

  Zaokrąglenia nie należy również stosować do podatków, kwot związanych z podatkami, opłat, kar finansowych i innych zobowiązań pieniężnych, które są przydzielane lub ustalane zgodnie z Kodeksem wykroczeń administracyjnych i innymi przepisami; do wymiany walut; do przelewów pieniężnych; w celu wpłaty środków pieniężnych na rachunek płatniczy i wypłaty środków pieniężnych z rachunku płatniczego; gdy łączna kwota do zapłaty za zwrócony towar, zakupiony lub sprzedany towar (usługę) jest mniejsza niż 5 eurocentów, z wyjątkiem określonych przypadków.

  Kosztowna produkcja

  „Od czasu wprowadzenia euro państwo wydało ponad 4 mln euro na produkcję tych monet lub na zakup monet z innych krajów, co daje ponad 0,5 mln euro rocznie. Tymczasem aż 70 proc. tych monet nie wraca do Banku Litwy. Wraz z wprowadzeniem zaokrąglenia, monety 1- i 2-centowe będą nadal prawnym środkiem płatniczym, ale wraz ze spadkiem zapotrzebowania na resztę, ostatecznie nie będą już musiały być bite ani kupowane od innych krajów” — mówią specjaliści Banku Litwy.

  Czytaj więcej: Kupujcie litrowe słoiki na… eurocenty

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Legionella atakuje. Jak się uchronić?

  — Przypadki legionellozy (choroby legionistów) są rejestrowane i zgłaszane każdego roku na Litwie. W latach 2013-2023 w kraju zarejestrowano łącznie 188 przypadków choroby legionistów, w tym 71 przypadków w 2023 r. W UE obserwuje się ogólną tendencję wzrostową zachorowalności...

  Asystent pielęgniarstwa zawodem przyszłości

  — Programy szkolenia zawodowego dla asystentów pielęgniarskich są skierowane do osób bez zawodu i tych, którzy chcą się przekwalifikować. Od tego zależy długość szkolenia. Jeśli dana osoba wybierze program szkoleniowy dla asystentów pielęgniarskich i uzyska pierwsze kwalifikacje, program trwa...

  Zaprośmy pszczoły do naszych miast

  — Populacja pszczół spada na całym świecie, także na Litwie. Badania pokazują, że średni roczny spadek populacji pszczół na świecie wynosi 30 proc. Na Litwie śmiertelność pszczół to ok. 10 proc. W niektórych regionach jest jeszcze większa ze względu...

  Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego. Litewska lekarka: „Przychodzą całe pokolenia”

  — Pomysł rodzinnego lekarza narodził się w Europie, a jego celem jest zajmowanie się tak zwaną holistyczną opieką zdrowotną. Chodzi o to, by pacjenci nie korzystali z usług specjalistów zajmujących się swoim wąskim obszarem, ale żeby była taka osoba,...