Więcej

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  29 marca br. Rada Rejonu Wileńskiego wyraziła zgodę na częściową zmianę i doprecyzowanie przepisów dotyczących opłat komunalnych za odbiór odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i porządkowanie odpadów w rejonie wileńskim. Wprowadzono także zmiany w zakresie przyznawania świadczeń osobom prawnym i fizycznym będącym właścicielami obiektów niemieszkalnych.

  Czytaj również...

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na odpady opakowaniowe.

  Stosowany dotychczas motywacyjny środek finansowy stracił na znaczeniu, ponieważ obowiązek segregacji odpadów przez posiadaczy odpadów komunalnych jest zapisany zarówno w Ustawie o Gospodarowaniu Odpadami Republiki Litewskiej, Ustawie o Gospodarowaniu Odpadami Opakowaniowymi Republiki Litewskiej, jak i w planie zapobiegania powstawaniu odpadów i zarządzani nimi w latach 2021–2027, a także w Regulaminie gospodarowania odpadami, zatwierdzonym przez Ministerstwo Środowiska Republiki Litewskiej.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego, przypominając o obowiązku segregacji, bezpłatnie rozdaje właścicielom domów indywidualnych zestawy kontenerów do segregacji odpadów, a obsługa kontenerów nie obciąża mieszkańców dodatkowymi kosztami.

  Najważniejsze zmiany zaczynają się od zmiany zachowania, dlatego zachęcamy mieszkańców do zmiany nawyków w zakresie gospodarowania odpadami – należy starać się sortować jak najwięcej odpadów, zmniejszając w ten sposób ilość odpadów pozostałych po sortowaniu i chroniąc środowisko, w którym żyjemy.

  Wraz ze zmianą przepisów o opłatach zniesiona została dotychczas stosowana dla płatników możliwość określenia przeznaczenia i powierzchni obiektów nieruchomości (ich części) o przeznaczeniu rolnym, produkcyjnym, przemysłowym i in. według ich faktycznego przeznaczenia, natomiast płatnicy, posiadający obiekty niemieszkalne i innego przeznaczenia (z wyjątkiem garaży i ogrodów), korzystający z indywidualnych pojemników na mieszane odpady komunalne, mają możliwość wyboru i uiszczenia zarówno części stałej, jak i zmiennej części opłaty lokalnej w zależności od liczby, wielkości (objętości) i częstotliwości opróżnienia używanych pojemników.

  Podstacje, w których nie ma pracujących pracowników, nie będą obciążane opłatą lokalną.

  W celu przeliczenia opłaty właściciel obiektu lub osoba przez niego upoważniona składa pisemny wniosek do Administracji Samorządu. 

  Czytaj więcej: Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 15 (44) 20-26/04/2024

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Przedstawiciele samorządu spotkali się z merem Mariupola

  — To dla nas wielki zaszczyt gościć mera Mariupola Wadyma Bojchenkę. To miasto przeżyło wielki ból i straty. Naród ukraiński nadal bohatersko walczy o swoją wolność i niepodległość, a my, mieszkańcy rejonu wileńskiego, jak i cała Litwa, jesteśmy z...

  Orderem „Za Zasługi dla Litwy” odznaczono trzy matki z rejonu wileńskiego

  Za zasługi dla macierzyństwa, opieki i troski, za odpowiedzialność i za inspirujący przykład dla społeczności lokalnej i całej Litwy prezydent wręczył ordery 44 matkom i 7 opiekunkom z całej Litwy, z których trzy – Maria Arciszewska, Łucja Pieczuro i...

  Mer rejonu wileńskiego odznaczony przez Wileńską Izbę Przemysłowo-Handlową i Rzemieślniczą

  „Współpraca i stały dialog – to jeden z najważniejszych kroków w zacieśnianiu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem biznesowym. My jako samorząd, wraz z przedsiębiorstwami, które przybyły do rejonu lub dopiero rozpoczynają działalność, musimy realizować wspólny cel – poprawę otoczenia...

  Uroczystości dnia św. Floriana, patrona strażaków, w rejonie wileńskim

  „Dziękuję wszystkim strażakom Litwy i rejonu wileńskiego za niezwykłą odwagę, poświęcenie i profesjonalizm. Wasza praca jest ważna dla nas wszystkich. Cieszę się, że mogę być częścią tej społeczności, nie tylko w roli mera, a tym samym bezpośrednio odpowiedzialnego za...