Więcej

  Marek Kubiak — prezesem Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL na trzecią kadencję

  W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału m. Wilna Związku Polaków na Litwie. Dotychczasowe władze oddziału przedstawiły swój dorobek w kadencji 2021–2024.

  Czytaj również...

  Nie zabrakło także gości — prawie 170 zgromadzonych delegatów pozdrowił Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł.

  Wybrano nowe władze

  O jubileuszu 35-lecia ZPL i sytuacji w związku, jak też o problemach i osiągnięciach Polaków na Litwie mówił europoseł oraz przewodniczący ZPL i AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski. Krytycznymi uwagami na temat dotychczasowej działalności i planami Oddziału m. Wilna podzielił się także wiceprezes ZPL Edward Trusewicz.

  Następnie uczestnicy konferencji wybrali nowe władze. Jedynym kandydatem na prezesa okazał się dotychczasowy prezes Marek Kubiak, który jednogłośnie został utrzymany na tym stanowisku. Podziękował za okazane zaufanie i zgodził się pokierować oddziałem przez kolejną, trzecią kadencję.

  Czytaj więcej: Marek Kubiak: Bycie Polakiem to odpowiedzialność

  Nowy zestaw wiceprezesów

  Zmienił się natomiast zestaw wiceprezesów: z dotychczasowego składu pozostała na tym stanowisku Krystyna Zimińska, radna AWPL-ZChR m. Wilna i wicedyrektor wileńskiego DKP oraz Janina Stupienko z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce. Do tego grona dołączyli: Władysław Wojnicz — prezes Rady Wspólnot Narodowych Litwy, Wanda Krawczonok — prezes Oddziału Wileńskiego AWPL-ZChR oraz Wiesław Łapin z Koła Zespołu „Wilia” — z którym wiązana jest nadzieja na aktywizację młodzieży w Oddziale ZPL m. Wilna.

  Komisja Rewizyjna pozostała w dotychczasowym składzie. Konferencja zatwierdziła też listę delegatów na zjazd Związku Polaków na Litwie, który się odbędzie 29 czerwca br. Wileński Oddział Miejski zrzesza ponad 1,5 tys. osób w 72 kołach.

  Czytaj więcej: „To były czasy, które przypominam z wielkim rozrzewnieniem…”

  Uczestnicy Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Oddziału m. Wilna Związku Polaków na Litwie wybrali nowe władze
  | Fot. wilnoteka.lt, Waldemar Dowejko

  Waldemar Dowejko

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...