Więcej

  Maturzyści składali egzamin z języka litewskiego

  „Jak wyobraźnia wpływa na relację z rzeczywistością?”, „W jakich okolicznościach popada się w skrajności?” — takie zagadnienia poruszali tegoroczni maturzyści pisząc rozprawkę na państwowym egzaminie z języka litewskiego.

  Czytaj również...

  We środę 26,6 tys. absolwentów przystąpiło do egzaminu maturalnego z literatury i języka litewskiego. Złożenie tego obowiązkowego egzaminu jest potrzebne do otrzymania świadectwa dojrzałości. Uczniowie ze szkół z polskim językiem nauczania na Litwie składają ten egzamin na takich samych zasadach jak ich rówieśnicy ze szkół litewskich.

  Podczas egzaminu maturzyści mieli za zadanie napisanie pracy pisemnej na jeden z podanych do wyboru czterech tematów. Mogli wybrać rozprawkę lub wypracowanie literackie. Wśród tematów wypracowania literackiego znalazły się „Znaczenia muzyki w literaturze” oraz „Przedstawianie intymności w literaturze”.

  Pisząc rozprawkę uczniowie musieli odwołać się do jednego z proponowanych autorów.

  — Sądzę, że tematy prac pisemnych były niezłe. Przed egzaminem spodziewałam się, że z uwagi na obecną trudną sytuację polityczną na świecie mogą być przywołane tematy cierpienia, konfliktów, sytuacji kryzysowych. Wybrałam więc temat rozprawki „Kiedy się popada w skrajności?”. Odwołałam się do utworów Antanasa Škėmy i Balysa Sruogi. Moi koledzy z klasy wybierali różne tematy, najczęściej chyba sięgali po temat pierwszy, „Jak wyobraźnia wpływa na relację z rzeczywistością?” — dzieli się wrażeniami po egzaminie Ewa Rawłuszewicz, maturzystka z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

  — Nie takich tematów się spodziewałem — przyznaje maturzysta Jakub Wojniłło z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie. — Co prawda, tegoroczne tematy były ciekawe, ale zarazem dość trudne, ponieważ konteksty były dość niszowe. Przygotowując się do egzaminu poruszaliśmy różne tematy, ale w żaden sposób nie były one podobne do tych, które trafiły się na maturze. Spodziewałem się motywu ojczyzny, wyobcowania, cierpienia, domu, walki, tego, co jest teraz aktualne w świecie. Tego nie było, więc się trochę zawiodłem — dodaje.

  Czas trwania państwowego egzaminu z literatury i języka litewskiego wynosił cztery godziny, podczas których uczniowie mieli za zadanie napisanie pracy o minimalnej objętości 500 słów. Czas trwania egzaminu szkolnego to trzy godziny 30 minut, praca pisemna musiała wynosić co najmniej 400 słów.

  — Podczas pisania rozprawki zabrakło mi kartek, bo przekroczyłem regulaminowe 500 słów. Odwołałem się do kontekstów historycznych i utworów wielu różnych autorów, m.in. do „Dżumy” Alberta Camusa, „Radviliady” Jonasa Radvanasa, wiersza „Pasaka” Henrikasa Radauskasa, „Kanonas Barborai Radvilaitei” Judity Vaičiūnaitė — wymienia Jakub Wojniłło, który wybrał temat „Kiedy się popada w skrajności?”.

  Do egzaminu państwowego w tym roku przystąpiło 17 742 kandydatów, do szkolnego — 8 889 uczniów. Egzamin na poziomie szkolnym wybierają uczniowie, którzy nie planują studiów wyższych na Litwie lub zamierzają studiować np. za granicą. Egzamin z języka litewskiego złożony na poziomie państwowym (wraz ze złożonym państwowym egzaminem z matematyki i dowolnego innego przedmiotu) uprawnia do podjęcia studiów w uczelniach wyższych na Litwie.

  Państwowy egzamin maturalny z literatury i języka litewskiego jest jedynym egzaminem, który absolwenci mogą ponownie zdawać w tym samym roku, jeśli nie zdali egzaminu w sesji głównej. W sesji poprawkowej kandydaci będą mogli przystąpić do szkolnego egzaminu maturalnego.

  W ubiegłym roku ten egzamin państwowy zdało 92,8 proc. młodych ludzi.

  Ogłoszenie wyników głównej sesji egzaminacyjnej zaplanowano przed 12 lipca.

  Czytaj więcej: Ujednolicony egzamin z języka litewskiego – król jest nagi

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Najpiękniejsze święto lata: dokąd na obchody Nocy Świętojańskiej?

  Dzień świętego Jana (lit. Joninės) to jedno z ulubionych świąt na Litwie: jest pełnia lata, można cieszyć się ciepłem i słońcem, w dodatku jest to dzień wolny od pracy. W Wilnie obchody Dnia Przesilenia Letniego rozpoczną się już w...

  Maturzyści po raz pierwszy składali państwowy egzamin z polskiego

  W ciągu ostatnich bez mała 25 lat maturzyści składali egzamin z języka ojczystego na poziomie szkolnym, co faktycznie spychało nauczanie tego przedmiotu na margines. Społeczność polska stale zabiegała o nadanie odpowiedniej rangi nauczaniu języka polskiego i wciągnięcie egzaminu z...

  XXXI Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią” w nowej odsłonie. Program tegorocznej edycji spotkań

  Już niebawem, w dniach 24–28 czerwca w Ejszyszkach i okolicach odbędą się meetingi poetyckie, spotkania autorskie, pokazy filmów, koncerty, wystawy i wycieczki po malowniczych okolicach. Wieloletnim organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią” jest Romuald Mieczkowski, poeta, dziennikarz, publicysta,...

  Szczyt ws. Ukrainy: dążenie do pokoju wymaga udziału wszystkich stron

  Komunikat końcowy podpisała większość z ponad 90 państw i organizacji międzynarodowych uczestniczących w wydarzeniu. Nie zrobiły tego niektóre z ważnych państw rozwijających się, w tym Indie, Brazylia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Rosja nie była zaproszona. W konferencji nie...