Więcej

  Poezja z Litwy znowu w Gdańsku!

  Od 31 maja do 2 czerwca odbywała się w Wilnie kolejna edycja festiwalu „Gdańsk w Wilnie”. Wystąpili muzycy (Capella Gedanensis, prof. Roman Perucki), zaprezentowano wystawę prac gdańskich twórczyń (Wioli Ujazdowskiej i Agnieszki Piaseckiej) i spektakl Teatru Miniatura.  Zorganizowano także wędrówkę śladami Czesława Miłosza i warsztaty artystyczne dla najmłodszych. Cieszy, że wymiana kulturalna, tworząca dialog między kulturami Gdańska i Wilna, a zarazem Polski i Litwy, trwa.

  I tak od wielu lat Gdańsk obecny jest w Wilnie, a Wilno w Gdańsku. W tym kontekście warto wspomnieć także o tym, że poezja z Litwy po raz kolejny zagościła w Gdańsku, a to za sprawą odbywających się w dniach od 25 do 28 maja Oliwskich Dni Poezji, zorganizowanych przez Gdański Klub Poetów. Jest to jedna z najważniejszych imprez poetyckich w Trójmieście, w ramach której odbywają się spotkania autorskie, koncerty, autorskie czytania wierszy, a także konkurs poetycki. Jednocześnie w ramach Oliwskich Dni Poezji w parku Oliwskim w Gdańsku-Oliwie po raz kolejny zorganizowano performatywną akcję pt. „Poetyckie pranie”. Polega ona na tym, że pięknie wydrukowane wiersze na specjalnych planszach rozwieszane są wzdłuż alejek całego parku, dzięki czemu każdy może w dowolnej chwili się z nimi zapoznać. Jest to wspaniały przykład promocji twórczości poetyckiej, a sama akcja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Z przyjemnością ogląda się spacerowiczów zatrzymujących się przy wierszach, dyskutujących o nich, a nawet fotografujących się z poezją.

  Podczas „Poetyckiego prania” prezentowane są głównie wiersze autorów trójmiejskich, jednak tradycją jest też zapraszanie do udziału poetek i poetów z zagranicy. I tu ważna notacja wileńska: od kilku lat obecne są zawsze wiersze twórców litewskich. To także efekt współpracy, już tej oddolnej, między zaprzyjaźnionymi artystami i artystkami. W tym roku zaprezentowano wiersze dwóch litewskich poetów: Eugenijusa Ališanki oraz Tomasa Taškauskasa. W ubiegłym roku zaś prezentowane były utwory Birutė Jonuškaitė oraz Romualda Mieczkowskiego. Wszyscy ci autorzy gościli w Gdańsku podczas festiwalu „Wilno w Gdańsku”, podczas to którego zawiązały się ich kontakty z gdańskim środowiskiem poetyckim zrzeszonym w Gdańskim Klubie Poetów. Współpraca kulturalna między Wilnem a Gdańskiem nie ogranicza się tylko do cyklicznych wydarzeń, lecz rozwija we wspólnych projektach w ciągu roku, w różnych formułach i w różnych środowiskach. I o to przecież chodzi!

  Czytaj więcej: Wilno w Gdańsku. Wspólnota na medal!


  Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 22 (65) 08-14/06/2024