Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na pozbycie się odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego podjął decyzję o dalszym finansowaniu zbiórki i utylizacji odpadów azbestowych oraz wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków i zebraniu dodatkowych 550 ton.

  Czytaj również...

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro.

  „Z roku na rok coraz więcej mieszkańców korzysta z możliwości, jaką daje Samorząd, aby bezpłatnie pozbyć się niebezpiecznych odpadów azbestowych. Zainteresowanie również rośnie, dlatego zdecydowano przeznaczyć dodatkowe środki, aby jak największa liczba mieszkańców rejonu wileńskiego mogła skorzystać z możliwości bezpłatnego i wygodnego oddania wspomnianych odpadów. Nie trzeba nigdzie jechać, wystarczy wypełnić wniosek, zapakować łupek azbestowy do dużych worków i poczekać, aż przyjadą do domu, by zabrać odpady. Zapraszam mieszkańców do składania wniosków” – zachęca wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego dr Danuta Narbut.

  Zapraszamy również do 31 lipca do wzięcia udziału w badaniu jakości odbioru odpadów azbestowych i ocenę świadczonych usług: https://forms.gle/Ttt51akYoLaW8RHM8

  Przypominamy, że odpady azbestowe będą zabierane w terminie uzgodnionym wcześniej z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski.

  Mieszkańcy, którzy chcą bezpłatnie pozbyć się odpadów azbestowych, muszą złożyć wniosek w gminie swojego miejsca zamieszkania lub w Samorządzie Rejonu Wileńskiego (e-mail: jolanta.volodko@vrsa.lt). Formularze wnioskowe można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt

  WAŻNE. Łupek azbestowy przekazywany przez mieszkańców do usunięcia będzie musiał być zapakowany w duże worki, które będzie można odebrać w swojej gminie lub na platformach (paletach) przeznaczonych do zamocowania ładunku. Mieszkaniec przekazujący odpady łupka azbestowego musi podpisać umowę o przyjęciu – przekazaniu odpadów.

  Zwracamy uwagę, że wstępną ilość azbestu należy podać w kilogramach lub tonach (przyjmuje się, że metr kwadratowy łupka waży 11 kg).

  Zbiórką odpadów azbestowych na terenie gminy rejonu wileńskiego zajmie się ZSA „VAATC”, która wygrała przetarg publiczny. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących odpadów azbestowych można kontaktować się z ZSA „VAATC” mailowo asbestas@vaatc.lt lub tel. +370 616 80 019, w godzinach pracy od 8:00 do 16:00.

  Czytaj więcej: Samorząd Rejonu Wileńskiego finansuje zbiórkę i utylizację odpadów azbestowych


  Stronę przygotowano
  na podstawie informacji
  Samorządu Rejonu Wileńskiego

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...