Więcej

    Liliana Narkowicz

    Tyszkiewiczowska Waka w świetle źródeł archiwalnych

    Według danych z 1846 r. ziemi dworskiej (drewniany dwór na kamiennych fundamentach w otoczeniu niedużego parku, oficyna, kaplica i stajnia) było zaledwie 1 ha,...