Więcej

    Magda Wysocka

    Wierna służba ojczyźnie Wandy Pełczyńskiej

    Wanda Pełczyńska (1894–1976) z d. Filipkowska urodziła się w Puerto Rico. Tam przez krótki czas mieszkała jej rodzina.  Pochodziła z patriotycznego domu. Ojciec Józef –...

    Idalia Żyłowska niosła kaganek oświaty

    Idalia Żyłowska na świat przyszła 5 czerwca 1931 r. w Wilnie, jako owoc miłości pisarza Józefa Mackiewicza i korektorki Wandy Żyłowskiej, pary pracującej w...