Więcej

  Samorząd podpisał umowę o współpracy z Gminą Poraj Województwa Śląskiego

  Czytaj również...

  W dniu 8 lipca br. w Letniej Rezydencji Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego i Gminą Poraj Województwa Śląskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Na umowie podpisy swe złożyli mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, wójt Gminy Poraj Marian Szczerbak i starosta Gminy Mariampol Andrzej Żabiełowicz. Podczas uroczystego podpisania umowy życzenia partnerom złożył Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Janusz Skolimowski. Z okazji podpisania umowy Ambasador RP sprezentował Samorządowi portret marszałka Józefa Piłsudskiego.

  Strony umowy zobowiazały się realizować współpracę partnerską zgodnie ze swoimi właściwościami w takich dziedzinach jak: wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie samorządności lokalnej, kultura, sport i turystyka, nauka i oświata (współpraca pomiędzy szkołami), ochrona środowiska, rolnictwo, gospodarka (małe i średnie przedsiębiorstwa). Współpraca również będzie się zacieśniać poprzez wymianę młodzieży i mieszkańców regionów partnerskich. Partnerzy także zobowiązali się do wspólnego zabiegania w Unii Europejskiej o środki finansowe w ramach realizacji wspólnych projektów.

  Podczas swego pobytu na Wileńszczyźnie 16-osobowa delegacja z Gminy Poraj (w skład której weszli: wójt Gminy Poraj, przewodniczący poszczególnych komisji Gminy, radni Gminy oraz sołtysi wsi Poraj, Kuźnica Stara, Żarki Letnisko) zwiedziła Starówkę Wilna, Ponary, Troki, uczestniczyła we Mszy św. w Ostrej Bramie. W sobotę goście zwiedzą okolice gminy Mariampol, m.in. Szkołę Podstawową w Rakańcach, gdzie czeka na nich występ zespołu „Harmonia”.

  Podpisanie umowy było uroczystym i oficjalnym uwieńczeniem 10-letniej współpracy pomiędzy Gminą Poraj i Gminą Mariampol. W ramach tej współpracy, dzięki życzliwości i dobrej woli władz Gminy Poraj, dzieci i młodzież z gminy mariampolskiej co roku wyjeżdżają na wakacje do Polski.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...