Więcej

  Samorząd podpisał umowę o współpracy z Gminą Poraj Województwa Śląskiego

  Czytaj również...

  W dniu 8 lipca br. w Letniej Rezydencji Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego i Gminą Poraj Województwa Śląskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Na umowie podpisy swe złożyli mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, wójt Gminy Poraj Marian Szczerbak i starosta Gminy Mariampol Andrzej Żabiełowicz. Podczas uroczystego podpisania umowy życzenia partnerom złożył Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Janusz Skolimowski. Z okazji podpisania umowy Ambasador RP sprezentował Samorządowi portret marszałka Józefa Piłsudskiego.

  Strony umowy zobowiazały się realizować współpracę partnerską zgodnie ze swoimi właściwościami w takich dziedzinach jak: wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie samorządności lokalnej, kultura, sport i turystyka, nauka i oświata (współpraca pomiędzy szkołami), ochrona środowiska, rolnictwo, gospodarka (małe i średnie przedsiębiorstwa). Współpraca również będzie się zacieśniać poprzez wymianę młodzieży i mieszkańców regionów partnerskich. Partnerzy także zobowiązali się do wspólnego zabiegania w Unii Europejskiej o środki finansowe w ramach realizacji wspólnych projektów.

  Podczas swego pobytu na Wileńszczyźnie 16-osobowa delegacja z Gminy Poraj (w skład której weszli: wójt Gminy Poraj, przewodniczący poszczególnych komisji Gminy, radni Gminy oraz sołtysi wsi Poraj, Kuźnica Stara, Żarki Letnisko) zwiedziła Starówkę Wilna, Ponary, Troki, uczestniczyła we Mszy św. w Ostrej Bramie. W sobotę goście zwiedzą okolice gminy Mariampol, m.in. Szkołę Podstawową w Rakańcach, gdzie czeka na nich występ zespołu „Harmonia”.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Podpisanie umowy było uroczystym i oficjalnym uwieńczeniem 10-letniej współpracy pomiędzy Gminą Poraj i Gminą Mariampol. W ramach tej współpracy, dzięki życzliwości i dobrej woli władz Gminy Poraj, dzieci i młodzież z gminy mariampolskiej co roku wyjeżdżają na wakacje do Polski.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...