Samorząd podpisał umowę o współpracy z Gminą Poraj Województwa Śląskiego

W dniu 8 lipca br. w Letniej Rezydencji Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego i Gminą Poraj Województwa Śląskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Na umowie podpisy swe złożyli mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, wójt Gminy Poraj Marian Szczerbak i starosta Gminy Mariampol Andrzej Żabiełowicz. Podczas uroczystego podpisania umowy życzenia partnerom złożył Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Janusz Skolimowski. Z okazji podpisania umowy Ambasador RP sprezentował Samorządowi portret marszałka Józefa Piłsudskiego.

Strony umowy zobowiazały się realizować współpracę partnerską zgodnie ze swoimi właściwościami w takich dziedzinach jak: wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie samorządności lokalnej, kultura, sport i turystyka, nauka i oświata (współpraca pomiędzy szkołami), ochrona środowiska, rolnictwo, gospodarka (małe i średnie przedsiębiorstwa). Współpraca również będzie się zacieśniać poprzez wymianę młodzieży i mieszkańców regionów partnerskich. Partnerzy także zobowiązali się do wspólnego zabiegania w Unii Europejskiej o środki finansowe w ramach realizacji wspólnych projektów.

Podczas swego pobytu na Wileńszczyźnie 16-osobowa delegacja z Gminy Poraj (w skład której weszli: wójt Gminy Poraj, przewodniczący poszczególnych komisji Gminy, radni Gminy oraz sołtysi wsi Poraj, Kuźnica Stara, Żarki Letnisko) zwiedziła Starówkę Wilna, Ponary, Troki, uczestniczyła we Mszy św. w Ostrej Bramie. W sobotę goście zwiedzą okolice gminy Mariampol, m.in. Szkołę Podstawową w Rakańcach, gdzie czeka na nich występ zespołu „Harmonia”.

Podpisanie umowy było uroczystym i oficjalnym uwieńczeniem 10-letniej współpracy pomiędzy Gminą Poraj i Gminą Mariampol. W ramach tej współpracy, dzięki życzliwości i dobrej woli władz Gminy Poraj, dzieci i młodzież z gminy mariampolskiej co roku wyjeżdżają na wakacje do Polski.