Więcej

  Minimalna i umiarkowana opieka nad dzieckiem

  Czytaj również...

  1 stycznia 2008 r. weszła w życie Ustawa Republiki Litewskiej o minimalnej i umiarkowanej opiece nad dzieckiem. Ustawa ma na celu opracowanie systemu środków, który przyczyniłby się do zmiany nieodpowiednich zachowań dziecka i pomógłby rozwijać społecznie akceptowalną osobowość dziecka. Wobec dziecka, które nie uczęszcza do szkoły, dopuszcza się wykroczeń przeciwko prawu, zachowuje się agresywnie, jest skłonne do używania napojów alkoholowych, stosowane są: minimalna oraz umiarkowana opieka. Minimalna opieka jest stosowana, jeżeli szkoła wykorzystała wszystkie możliwości pomocy edukacyjnej. Środki minimalnej opieki dziecka – to praca specjalisty z dzieckiem (konsultacje), zobowiązanie do uczęszczania do świetlicy, uczestniczenia w programach prewencyjnych, zobowiązanie do 16 lat pobierać naukę według początkowego i podstawowego programu nauczania. Jeżeli środki minimalnej opieki nie są skuteczne, wobec dziecka stosowana jest opieka umiarkowana. Opieka umiarkowana oznacza umieszczenie dziecka w stacjonarnym centrum socjalizacji. Środki minimalnej opieki ustanawia dyrektor administracji samorządu według miejsca zamieszkania dziecka, opiekę umiarkowaną natomiast można ustanowić tylko za pozwoleniem sądu.

  Od 2008 r. w Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego działa grupa koordynowania pracy prewencyjnej, która jest odpowiedzialna za koordynowanie realizacji programów prewencyjnych i współpracę między instytucjami. Samorząd zatwierdził również regulamin działalności tej grupy, Tryb ustanawiania środków minimalnej i umiarkowanej opieki nad dzieckiem, który określa, w jakim przypadku wobec dziecka może być ustanowiona minimalna lub umiarkowana opieka, kto ją ustanawia, na jaki okres oraz jakie dokumenty należy przedłożyć zwracając się o opiekę nad dzieckiem. Badania nad zapotrzebowaniem na środki minimalnej i umiarkowanej opieki wskazują, że w rejonie wileńskim jest 868 dzieci z rodzin ryzyka socjalnego, ponad 100 dzieci zachowuje się sprzecznie z prawem, 38 dzieci jest skłonnych do używania napojów alkoholowych, palenia. W rejonie działa 9 organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi, 3 placówki oświaty pozaprogramowej, poradnia psychologiczno – pedagogiczna. Organizacje te ściśle współpracują z członkami grupy koordynowania pracy prewencyjnej.

  W skład grupy koordynowania pracy prewencyjnej wchodzi specjalista Wydziału Oświaty, przedstawiciel poradni pedagogiczno – psychologicznej, specjaliści Wydziału Ochrony Praw Dzieci, Wydziału Prawnego, Wydziału Opieki Socjalnej, przedstawiciele policji, prokuratury, Centrum Zdrowia Psychicznego.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Od kwietnia br. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego zatrudniła specjalistę odpowiedzialnego za koordynowanie pracy prewencyjnej w szkołach oraz za realizację Ustawy o minimalnej i umiarkowanej opiece nad dzieckiem.
  W roku bieżącym w rejonie podstołecznym 4 dzieciom ustanowiono środki minimalnej opieki: zobowiązanie do uczęszczania do 16 lat do szkoły oraz na konsultacje specjalistów Centrum Zdrowia Psychicznego i poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dzieciom zalecono zmianę placówki oświatowej, uczestniczenie w prewencyjnych koloniach letnich. Stosowane środki miały pozytywny wpływ na zachowanie dzieci.

  W trakcie realizacji środków minimalnej opieki grupa koordynowania pracy prewencyjnej współpracuje z rodzicami dzieci, szkołami, specjalistami do pracy z rodzinami ryzyka socjalnego pracujących w gminach, z zakładem poprawczym regionu wileńskiego, prokuratorami, inspektorami ds. nieletnich, Wydziałem Ochrony Praw Dzieci, innymi specjalistami, instytucjami. Przy współpracy z partnerami społecznymi dzieciom udzielana jest wszechstronna pomoc, która pomaga w kształtowaniu odpowiedniego zachowania dzieci, polepszaniu stosunków z otoczeniem.

  W sprawach minimalnej i umiarkowanej opieki nad dzieckiem konsultuje specjalista Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Agnieszka Lembowicz, tel. 243 94 29, e-mail: a.lembovic@vilniaus-r.lt.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...