Więcej

  Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa zmarł niech żyje Komisja

  Czytaj również...

  Premier Andrius Kubilius postanowił zlikwidować Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa i utworzyć Komisję ds. Koordynacji Mniejszości Narodowych Fot. Marian Paluszkiewicz
  Premier Andrius Kubilius postanowił zlikwidować Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa i utworzyć Komisję ds. Koordynacji Mniejszości Narodowych Fot. Marian Paluszkiewicz

  Rząd Litwy na środowym posiedzeniu postanowił utworzyć Komisję ds. Koordynacji  Mniejszości Narodowych oraz zlikwidować Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa. Jak skomentował dla „Kuriera” decyzję rządu przewodniczący Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz — najważniejszym czynnikiem polityki państwa litewskiego wobec mniejszości narodowych nadal pozostaje dobra albo niedobra wola rządzących.

  Nowa rządowa Komisja będzie zajmowała się koordynacją działań państwa w sprawie integracji mniejszości narodowych w życie polityczne, społeczne i kulturalne  Litwy. Komisja będzie również opiniowała projekty ustaw dotyczących funkcjonowania mniejszości narodowych  — poinformowała służba prasowa rządu RL.
  Na propozycję komisji „Saulėlydžio” (Zachód Słońca red.), zajmującej się odbiurokratyzowaniem państwa, do 1 stycznia 2010 roku zostanie zlikwidowany Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa.

  Podstawowym kierunkiem działalności Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa było wspieranie Litwinów, mieszkających za granicą. Około 90 proc. całego budżetu departamentu było kierowane właśnie na ten cel. Z kolei, znacząca część  pozostałych środków przeznaczanych na wspieranie mniejszości narodowych, mieszkających na Litwie, była przeznaczana na wspieranie Litwinów zamieszkałych na Wileńszczyźnie.
  Funkcje likwidowanego departamentu zostaną przekazane ministerstwom: Oświaty i Nauki, Kultury, Spraw Zagranicznych. Jak tłumaczy służba prasowa rządu, właśnie po likwidacji departamentu, aby koordynować politykę w dziedzinie mniejszości narodowych, potrzebne było utworzenie nowej struktury — komisji rządowej.

  Na czele Komisji ds. Mniejszości Narodowych będzie stał premier rządu. W skład Komisji również wejdą ministrowie: kultury, finansów, spraw zagranicznych, opieki socjalnej i pracy, oświaty i nauki, spraw wewnętrznych, przewodniczący rady Wspólnot Narodowych oraz przedstawiciele sześciu mniejszości narodowych. Jak się mówi w regulaminie, Komisja będzie obradowała nie rzadziej niż dwa razy do roku. Technicznie Komisję będzie obsługiwało Ministerstwo Kultury.
  Odpowiadając na pytanie „Kuriera”, czego po tej decyzji rządu mogą spodziewać się Polacy, przewodniczący Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz powiedział, że nadal najważniejszym czynnikiem polityki państwa litewskiego wobec mniejszości narodowych pozostaje dobra albo niedobra wola rządzących.

  „Na pewno nie mamy powodu, aby martwić się z tego powodu, że rząd likwiduje Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa. To jak „opiekował się” ten departament mniejszościami narodowymi, było godne politowania. Lwia dola środków departamentu była kierowana na wspieranie wychodźstwa, a to, co zostawało dla mniejszości, to nazwałbym wprost — poniżeniem godności mniejszości narodowych” — powiedział Michał Mackiewicz. Lider największej polskiej społecznej organizacji na Litwie, łączącej ponad 10 tys. członków uważa, że ważną będzie kwestia, kto od mniejszości narodowych zostanie włączony w skład rządowej komisji.

  „Jeśli rząd naprawdę chce szczerze rozwiązywać problemy mniejszości, to w skład komisji muszą być włączeni przedstawiciele największych mniejszości narodowych — w tym, oczywiście, polskiej. Niemniej jednak ważną sprawą jest, kogo z Polaków zaproszą, jeśli przedstawicieli zorganizowanej społeczności polskiej — to mamy jedną sytuację, ale jeśli z którejś z polskich „kanapowych” organizacji, to na pewno trudno będzie mówić o szczerej chęci rządu, aby rozwiązywać problemy polskiej mniejszości” — stwierdził Michał Mackiewicz.

  Więcej od autora

  Kto jest nazistą na Ukrainie?

  Wojna, którą wytoczyła Ukrainie Rosja, jest pełna sprzeczności. Sprzeczności absolutnych i zarazem absurdalnych. Sprzeczności, które niosą jednocześnie śmierć i zniszczenia. Te sprzeczności wynikają również z zupełnie paradoksalnej rzeczy: Rosja nie rozumie albo raczej nie chce zrozumieć, czym stało się...

  „Kurier Wileński” dołącza do akcji charytatywnej „Wileńszczyzna – Ukrainie”

  Przeżywamy wyjątkowo trudne dni. Na naszych oczach rozgrywa się czarna karta w dziejach narodu Ukrainy, Europy i świata. Rosja w bandycki sposób napadła na Ukrainę. Napadła na naród, który jeszcze niedawno patetycznie nazywała bratnim. Jak niegdyś faszyści ogłosili „ostateczne...

  Żegnając rok 2021

  Pandemia Covid-19 i kryzys migracyjny w 2021 r. były wydarzeniami najbardziej oddziałującymi zarówno na całą Litwę, jak i na społeczność polską w naszym kraju. Niestety, po roku kampanii szczepień zamieszkała w większości przez Polaków Wileńszczyzna jest najmniej wyszczepionym regionem...

  Żebyś cudze dzieci uczył!

  Zawód zawodów 5 października obchodzi swoje święto. Tego dnia przypada Światowy Dzień Nauczyciela. Będzie dużo kwiatów, szkolnych imprez, powie się wiele ciepłych słów pod adresem pedagogów. A w tym roku dla wielu, szczególnie dla rodziców, te tradycyjne słowa uznania...