Więcej

  Szczątki Radziwiłłów spoczną w Dubinkach

  Czytaj również...

  Zdaniem profesora Bumblauskasa, dzięki Radziwiłłom Litwa stała się prawdziwym europejskim mocarstwem Fot. Marian Paluszkiewicz
  Zdaniem profesora Bumblauskasa, dzięki Radziwiłłom Litwa stała się prawdziwym europejskim mocarstwem Fot. Marian Paluszkiewicz

  W Litewskim Muzeum Sztuki w byłym pałacu Radziwiłłów, wystawiono urnę ze szczątkami książąt Wielkiego Księstwa Litewskiego Mikołaja Radziwiłła Czarnego, Mikołaja Radziwiłła Rudego — braci królowej Polski, Barbary Radziwiłłówny, szczątki ich małżonek, dzieci i krewnych.

  Urna pozostanie w muzeum do soboty, po czym szczątki zostaną uroczyście złożone w kościele w miasteczku Dubinki (lit. Dubingiai), niegdysiejszej siedzibie tej gałęzi rodu Radziwiłłów.
  W trakcie pogrzebowych uroczystości w Dubinkach udział również wezmą potomkowie rodu Radziwiłłów — Mikołaj i Maciej Radziwiłłowie, którzy wczoraj wieczorem przybyli  z Polski.

  Urna ze szczątkami Radziwiłłów Fot. Marian Paluszkiewicz
  Urna ze szczątkami Radziwiłłów Fot. Marian Paluszkiewicz

  — Z opowieści przekazywanych w naszych okolicach z pokolenia na pokolenia słyszałem, że kiedyś Dubinki należały do książąt litewskich. Ci magnaci uczynili wiele dobra dla mieszkańców naszego miasteczka. Teraz, gdy usłyszałem, że ich szczątki będą pochowane postanowiłem przyjść i oddać im hołd — powiedział „Kurierowi” Juozas, sędziwy mieszkaniec Dubinek.

  Szczątki w Dubinkach zostały odkryte w 2004 roku podczas badań archeologicznych prowadzonych w tej miejscowości, w centralnej części byłego kościoła ewangelickiego. Grupą archeologów kierował prof. dr Albinas Kuncevičius. Przepuszczenia archeologów, że znaleziono szczątki Radziwiłłów, z dużym prawdopodobieństwem potwierdziły badania DNA przeprowadzone w Instytucie Medycyny Sądowej im. Romera w Wilnie i w Instytucie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczątki były przechowywane w Wileńskim Uniwersytecie im. Romera.

  — Dotychczas na Litwie pamiętano tylko o świetności Litwy za czasów Mendoga i Witolda, a o rozkwicie naszego kraju, który został zapoczątkowany przez rody magnackie — w tym Radziwiłłów — zapomniano — powiedział „Kurierowi” znany litewski historyk prof. Alfredas Bumblauskas. Zdaniem historyka, pochówek szczątków Radziwiłłów jest szczególnie ważny zarówno dla Litwy, jak i dla Polski, ponieważ jest nie tylko świadectwem wspólnej historii obydwu krajów, ale również wykazuje ówczesną wielkość i potęgę Litwy, jaką zdobyła dzięki wybitnym przedstawicielom swego narodu.


  ONI RZĄDZILI LITWĄ

  Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zwany Czarnym (ur. 4 lutego 1515 w Nieświeżu, zm. 28 lub 29 maja 1565 w Łukiszkach koło Wilna) był wówczas jedną z najpotężniejszych i wpływowych postaci na Litwie. Pełnił funkcję marszałka wielkiego Księstwa Litewskiego, był kanclerzem i wojewodą wileńskim.
  Książę od 1547. Przywilej Karola V cesarza rzymskiego nadający Mikołajowi Radziwiłłowi „Czarnemu”, marszałkowi wielkiemu litewskiemu, i jego potomkom dziedziczny tytuł książęcy na Ołyce, Nieświeżu, Birżach i Dubinkach potwierdził Ferdynand I, król niemiecki, węgierski, i czeski. Wprowadził i umocnił na Litwie Kościół Ewangelicko-Reformowany, propagował kalwinizm także w Koronie. Stworzył potęgę rodu Radziwiłłów. Był postacią kontrowersyjną: w Polsce ma opinię ambitnego intryganta, na Litwie jest uważany za litewskiego patriotę.
  Z kolei jego brat stryjeczny Mikołaj Radziwiłł Rudy (ur. 1512, zm. 27 kwietnia 1584 w Wilnie),  był wojewodą wileńskim, hetmanem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Odebrał staranne wykształcenie za granicą. W 1547 otrzymał od cesarza Karola V tytuł tytuł księcia na Birżach i Dubinkach, potwierdzony w 1549 przez króla Zygmunta II Augusta.  W 1564 przeszedł na kalwinizm. Był wybitnym dowódcą wojskowym, zdobył zasługi w wojnach inflanckich i następnie w trakcie kampanii moskiewskiej.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Solecznicki Polak w litewskim wojsku: „W razie konieczności poprowadzę ludzi do walki”

  Witold Janczys: Na czym dokładnie skupia się twój kierunek studiów? Daniel Kumidor: Łączy obronę cywilną i wojskowość. Uczymy się tego, jak na przykład zorganizować obronę cywilną, jak pracować z cywilami. Uczymy się też dowodzenia plutonem, czyli oddziałem złożonym mniej więcej...

  Niemenczyńska Polka w litewskim wojsku: „Całym sercem z Ukrainą”

  W litewskim wojsku Katarzyna ma stopień starszego szeregowego, kieruje transporterem opancerzonym M-113 — pełni służbę w kompanii piechoty zmotoryzowanej w Centrum Szkolenia Bojowego im. gen. Adolfasa Ramanauskasa. Do wojska, jak sama opowiada, trafiła trochę przez przypadek, trochę przez miłość...

  Ukraiński żołnierz dla „Kuriera”: „Przyszli mordować nasze dzieci, kobiety i starców. Nie żałuję ich, jestem żołnierzem”

  Anton ma 28 lat, urodził się w Mukaczewie, w obwodzie zakarpackim na Ukrainie. Brał udział w wydarzeniach na Majdanie. Po tym, gdy w 2014 r. wspierani przez Rosję separatyści opanowali część miast w obwodach donieckim i ługańskim, zgłosił się...

  Jesteśmy źli na to piekło, które Rosja urządziła na Ukrainie

  „Kurier Wileński” rozmawia z Andriusem Tapinasem, litewskim dziennikarzem i działaczem społecznym, który ostatnio uruchomił społeczną zbiórkę na zakup dla walczącej z rosyjską napaścią Ukrainy nowoczesnego drona Bayraktar TB2. Skąd się u Pana pojawił pomysł zorganizowania społecznej zbiórki na dużego drona...