W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie z gośćmi z Kazachstanu

W końcu ubiegłego miesiąca Samorząd Rejonu Wileńskiego gościł delegację z Kazachstanu. W spotkaniu udział wzięli: kandydat nauk prawnych Republiki Kazachstanu Gulnar Zachanowna, dyrektor Służby Pomocy Prawnej Zapewnionej przez Państwo m. Wilna Solveiga Paulauskienė oraz inni przedstawiciele służby. W spotkaniu udział wzięli również kierownik Wydziału Prawa Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Audrius Bulnis oraz główny specjalista Wydziału Prawa, prawnik Sławomir Moroz, który świadczy wstępną pomoc prawną dla mieszkańców rejonu wileńskiego.

Uczestnicy spotkania omówili kwestie dotyczące pomocy prawnej zapewnionej przez państwo oraz związane z tym problemy na Litwie i w Kazachstanie. W Kazachstanie obecnie planowane jest założenie instytutu pomocy prawnej zapewnionej przez państwo, toteż goście byli szczególnie zainteresowani kwestiami świadczenia wstępnej oraz wtórnej pomocy prawnej w państwach Europy. W przyszłości oczekujemy dalszej, bardziej ścisłej współpracy z tym państwem w zakresie prawa.