Więcej

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie z gośćmi z Kazachstanu

  Czytaj również...

  W końcu ubiegłego miesiąca Samorząd Rejonu Wileńskiego gościł delegację z Kazachstanu. W spotkaniu udział wzięli: kandydat nauk prawnych Republiki Kazachstanu Gulnar Zachanowna, dyrektor Służby Pomocy Prawnej Zapewnionej przez Państwo m. Wilna Solveiga Paulauskienė oraz inni przedstawiciele służby. W spotkaniu udział wzięli również kierownik Wydziału Prawa Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Audrius Bulnis oraz główny specjalista Wydziału Prawa, prawnik Sławomir Moroz, który świadczy wstępną pomoc prawną dla mieszkańców rejonu wileńskiego.

  Uczestnicy spotkania omówili kwestie dotyczące pomocy prawnej zapewnionej przez państwo oraz związane z tym problemy na Litwie i w Kazachstanie. W Kazachstanie obecnie planowane jest założenie instytutu pomocy prawnej zapewnionej przez państwo, toteż goście byli szczególnie zainteresowani kwestiami świadczenia wstępnej oraz wtórnej pomocy prawnej w państwach Europy. W przyszłości oczekujemy dalszej, bardziej ścisłej współpracy z tym państwem w zakresie prawa.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...