Więcej

  Zmodernizowane przedszkola: lepsze warunki przedszkolakom

  Czytaj również...

  Tak wygląda polsko-litewskie przedszkole w Pogirach „Pelėdžiukas“, którego oblicze po odnowieniu zmieni się nie do poznania Fot. archiwum ASRW

  Do końca przyszłego roku dzieciaki i ich wychowawców z pięciu przedszkoli rejonu wileńskiego powitają lepsze warunki ich placówek, które zostaną zmodernizowane i odnowione ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE, budżetu państwa litewskiego i Samorządu Rejonu Wileńskiego. Odnowiony zostanie również gmach wielofunkcyjny w Pogirach. Na te cele przeznaczy się ogółem ponad 3 mln Lt.

  Na odnowienie polsko-litewskiego przedszkola w Mejszagole przeznaczonych zostanie blisko 530 tys. Lt. Do polskiego pionu w przedszkolu uczęszcza 30 przedszkolaków: po 15 do grup polskiej i litewskiej.

  Prawie 920 tys. Lt – taka kwota zostanie przeznaczona na odnowienie żłobka przedszkola w Niemenczynie, do którego uczęszcza 212 maluchów, co plasuje placówkę na szczycie listy najliczniejszych placówek kształcenia przedszkolnego w rejonie wileńskim. Placówka będzie się jeszcze powiększała. Środki na dobudówkę przeznaczą Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na czele z nowo wybranym prezesem Longinem Komołowskim oraz Samorząd Rejonu Wileńskiego. Placówka jest trójjęzyczna: polsko-litewsko-rosyjska. Do polskiego pionu uczęszcza 95 pociech.

  Kwota opiewająca na ponad 506 tys. Lt zostanie zainwestowana w modernizację przedszkola w Niemieżu, do którego uczęszcza 92 maluchów, w tym 57 – do litewskich grup i 35 – do polskich.

  Liczące 160 dzieciaków polsko-litewskie przedszkole w Pogirach „Pelėdžiukas“ na odnowienie otrzyma blisko 635 tys. Lt. Zdecydowana większość, bo aż 136 przedszkolaków uczęszcza do litewskich grup, pozostałe dzieci – do grup polskich.

  Przyjemniej się będzie przebywało i pracowało również w polsko-litewskim przedszkolu w Kowalczukach. Stanie się tak dzięki przeznaczonej na ten cel kwocie w wysokości ponad 390 tys. Lt. Przedszkole liczy 40 maluchów, po 20 przedszkolaków uczęszcza do grup polskiej i litewskiej.

  W modernizację gmachu wielofunkcyjnego w Pogirach zostanie zainwestowana kwota w wysokości blisko 276 tys. Lt. Realizacja projektu pozwoli na polepszenie warunków usługobiorców i pracowników gmachu, w którym się mieści biblioteka, przychodnia i szkoła muzyczna.

  Przedszkole w Niemieżu również zostanie wkrótce unowocześnione Fot. archiwum ASRW

  W rejonie wileńskim, w którym Polacy stanowią większość, jest 25 placówek kształcenia przedszkolnego. Większość z nich jest dwu- i trójjęzyczna. Jedynie przedszkola w Bujwidzach, Mościszkach i Ławaryszkach posiadają wyłącznie polskie grupy.

  Przypomnijmy, że przed kilkoma tygodniami, w dn. 11 czerwca, założono kamień węgielny pod budowę nowego polskiego, czyli czwartego przedszkola w Mickunach.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...