Zmodernizowane przedszkola: lepsze warunki przedszkolakom

Tak wygląda polsko-litewskie przedszkole w Pogirach „Pelėdžiukas“, którego oblicze po odnowieniu zmieni się nie do poznania Fot. archiwum ASRW

Do końca przyszłego roku dzieciaki i ich wychowawców z pięciu przedszkoli rejonu wileńskiego powitają lepsze warunki ich placówek, które zostaną zmodernizowane i odnowione ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE, budżetu państwa litewskiego i Samorządu Rejonu Wileńskiego. Odnowiony zostanie również gmach wielofunkcyjny w Pogirach. Na te cele przeznaczy się ogółem ponad 3 mln Lt.

Na odnowienie polsko-litewskiego przedszkola w Mejszagole przeznaczonych zostanie blisko 530 tys. Lt. Do polskiego pionu w przedszkolu uczęszcza 30 przedszkolaków: po 15 do grup polskiej i litewskiej.

Prawie 920 tys. Lt – taka kwota zostanie przeznaczona na odnowienie żłobka przedszkola w Niemenczynie, do którego uczęszcza 212 maluchów, co plasuje placówkę na szczycie listy najliczniejszych placówek kształcenia przedszkolnego w rejonie wileńskim. Placówka będzie się jeszcze powiększała. Środki na dobudówkę przeznaczą Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na czele z nowo wybranym prezesem Longinem Komołowskim oraz Samorząd Rejonu Wileńskiego. Placówka jest trójjęzyczna: polsko-litewsko-rosyjska. Do polskiego pionu uczęszcza 95 pociech.

Kwota opiewająca na ponad 506 tys. Lt zostanie zainwestowana w modernizację przedszkola w Niemieżu, do którego uczęszcza 92 maluchów, w tym 57 – do litewskich grup i 35 – do polskich.

Liczące 160 dzieciaków polsko-litewskie przedszkole w Pogirach „Pelėdžiukas“ na odnowienie otrzyma blisko 635 tys. Lt. Zdecydowana większość, bo aż 136 przedszkolaków uczęszcza do litewskich grup, pozostałe dzieci – do grup polskich.

Przyjemniej się będzie przebywało i pracowało również w polsko-litewskim przedszkolu w Kowalczukach. Stanie się tak dzięki przeznaczonej na ten cel kwocie w wysokości ponad 390 tys. Lt. Przedszkole liczy 40 maluchów, po 20 przedszkolaków uczęszcza do grup polskiej i litewskiej.

W modernizację gmachu wielofunkcyjnego w Pogirach zostanie zainwestowana kwota w wysokości blisko 276 tys. Lt. Realizacja projektu pozwoli na polepszenie warunków usługobiorców i pracowników gmachu, w którym się mieści biblioteka, przychodnia i szkoła muzyczna.

Przedszkole w Niemieżu również zostanie wkrótce unowocześnione Fot. archiwum ASRW

W rejonie wileńskim, w którym Polacy stanowią większość, jest 25 placówek kształcenia przedszkolnego. Większość z nich jest dwu- i trójjęzyczna. Jedynie przedszkola w Bujwidzach, Mościszkach i Ławaryszkach posiadają wyłącznie polskie grupy.

Przypomnijmy, że przed kilkoma tygodniami, w dn. 11 czerwca, założono kamień węgielny pod budowę nowego polskiego, czyli czwartego przedszkola w Mickunach.