E-usługi, czyli dotacyjny hit

Z 390 mln euro na dofinansowywanie e-usług w latach 2007-2013, wydano już 41 proc. tej kwoty. Działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego dofinansowywane są e-usługi, cieszy się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości była wręcz obawa, że cały budżet zostanie skonsumowany w ciągu dwóch pierwszych lat.

Dofinansowanie mogą uzyskać e-usługi, które spełniają określone warunki. Przede wszystkim takie, które są świadczone w sposób całkowicie automatyczny, bez uczestnictwa człowieka w trakcie realizacji. Dodatkowo e-usługa musi wykorzystywać technologie informatyczne. Takimi właśnie e-usługami mogą być: serwisy informacyjne, gazety on-line, biblioteki cyfrowe, e-booki, e-bankowość, ubezpieczenia, systemy płatności on-line, aukcje internetowe, e-learning, gry internetowe czy wyszukiwarki.

Dotacje adresowane są do najmniejszych polskich przedsiębiorstw. Wielkość wsparcia nie może przekroczyć 70 proc. wydatków (w przypadku osoby fizycznej, która ma nie więcej niż 27 lat jest to 80 proc.). Wartość wydatków, które mogą zostać objęte wsparciem, nie może być niższa niż 20 tys. zł i wyższa niż 700 tys. zł.