Nowe rekordy GPW

Według najnowszego badania struktury inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), udział inwestorów zagranicznych osiągnął najwyższy w historii badania poziom 47 proc. Największa część obrotów w tej kategorii jest rezultatem zleceń pochodzących z Wielkiej Brytanii (60 proc. zleceń zagranicznych). Na drugą pozycję wysunęła się Francja (13%).

W ciągu sześciu miesięcy od początku 2010 r. liczba rachunków inwestycyjnych wzrosła prawie o 20% z 1.099 do 1.314, zaś liczba rachunków aktywnych wzrosła z 255 do 412 tys. Wzrostowi uległa też średnia wartość transakcji na Głównym Rynku GPW — o 41 proc., do 19,3 tys.