Więcej

  700 mln zł na podniesienie jakości studiów istotnych dla rozwoju gospodarki

  Czytaj również...

  Wzbogacenie i lepsza jakość oferty edukacyjnej uczelni w Polsce to główny cel trzech konkursów, których wyniki ogłosiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na realizację najlepszych projektów przeznaczona jest łączna kwota 700 mln zł.

  Projekty realizowane w ramach programu przewidują otwieranie i realizację nowych kierunków studiów i studiów doktoranckich, modyfikację programów już istniejących, prowadzenie programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz dostosowywanie programów do potrzeb rynku pracy. W tym roku, w ramach wsparcia, uczelnie mają możliwość wdrażania technik i metod kształcenia na odległość.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło dla uczelni wyższych trzy konkursy, które mają wzbogacić i polepszyć jakość oferty edukacyjnej Fot. archiwum

  W pierwszym konkursie położony został nacisk na projekty podnoszące kompetencje i kwalifikacje akademickiej kadry dydaktycznej poprzez udział w stażach, szkoleniach, wizyty studyjne czy też wsparcie stypendialne. Nowością dla uczelni ubiegających się o dofinansowanie w drugim konkursie jest konieczność realizacji projektu w partnerstwie z potencjalnym pracodawcą. Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy odbywać się powinno, m. in. poprzez wsparcie istniejących akademickich biur karier, jak również dzięki nawiązaniu ścisłej współpracy przy tworzeniu programów nauczania, czy zapewnieniu studentom staży i praktyk w przedsiębiorstwach.

  W tym roku po raz pierwszy ministerstwo ogłosiło konkurs, w którym dofinansowane zostaną projekty, w ramach których uczelnie, placówki PAN i jednostki badawczo-rozwojowe otwierać będą i realizować nowe kierunki studiów podyplomowych. W konkursie trzecim wsparciem objęte są działania związane z rozszerzeniem oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej.

  W ramach wszystkich trzech konkursów złożono łącznie 421 wniosków, pozytywnie oceniono 169 z nich. Pula środków pozwoliła na dofinansowanie 94 projektów.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  E-usługi, czyli dotacyjny hit

  Z 390 mln euro na dofinansowywanie e-usług w latach 2007-2013, wydano już 41 proc. (...)

  Nowe rekordy GPW

  Według najnowszego badania struktury inwestorów na Giełdzie Papierów (...)

  Euro Arena otwarta!

  18 sierpnia 2010 na granicy miast Gdańska i Sopotu została otwarta nowa (...)