Młodzież z Mejszagoły wzięła udział w Festiwalu Kultury Polsko-Litewskiej w Wysokiem Mazowieckiem

Wspólne zdjęcie zespołów: Mejszagolanki, Wesołe Smyki, Legenda
Wspólne zdjęcie zespołów: Mejszagolanki, Wesołe Smyki, Legenda

12 września br. w Wysokiem Mazowieckiem (woj. łomżyńskie, Polska) odbył się Festiwal Kultury Polsko-Litewskiej. Festiwal został zorganizowany w ramach projektu UE ,,Rozwój współpracy artystycznej w celu podniesienia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru przygranicznego” realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie ze Szkołą Średnią im. Ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole (rej. wileński, Litwa). Na Festiwalu wystąpiły grupy artystyczne zaprzyjaźnionych miejscowości:

– Dziecięcy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowia” ( Polska)

– zespół wokalny „Tęcza” (Polska)

– chór Klubu Seniora „Pogodna Jesień” (Polska)

– zespół „Expans” (Polska)

– chór dziecięcy „Wesołe Smyki” (Litwa)

– chór młodzieżowy „Legenda” (Litwa)

– zespół wokalny „Mejszagolanki” (Litwa)

– Kapela Litewska „KLUMPĖ” z Puńska (Polska).

Pierwsze spotkanie zespołów artystycznych z Mejszagoły i Wysokiego Mazowieckiego nastąpiło w czerwcu 2010 roku, gdy 20-osobowa grupa młodzieży ze Szkoły Średniej im. Ks. Józefa Obrembskiego na czele z dyrektor szkoły Alfredą Jankowską i kierowniczką grup artystycznych Jasią Mackiewicz brała udział w warsztatach artystycznych, które zakończyły się wspólnym koncertem galowym w Wysokiem Mazowieckiem.

To spotkanie grup artystycznych z Litwy i Polski miało na celu wspólną wymianę doświadczeń społeczno-kulturalnych, przybliżenie kultury, tradycji, zwyczajów, a przede wszystkim budowanie więzi, kontaktów pomiędzy polskimi i litewskimi społecznościami.

W ramach projektu zostały zakupione nowe stroje, w których zespoły wystąpiły na Festiwalu: dla zespołu ,,Mazowia” – regionalny podlaski, dla zespołu ,,Legenda” – strój reprezentatywny w barwach zespołu.

Na Festiwal przybyli burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko oraz starosta gminy Mejszagoła Stefan Orszewski, którzy w obecności 50-osobowej grupy z Mejszagoły oraz licznie zebranych mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego podpisali umowę o współpracy pomiędzy gminą Mejszagoła i miastem Wysokie Mazowieckie.

Fundusz Projektu jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej ,,Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.