Więcej

  Młodzież z Mejszagoły wzięła udział w Festiwalu Kultury Polsko-Litewskiej w Wysokiem Mazowieckiem

  Czytaj również...

  Wspólne zdjęcie zespołów: Mejszagolanki, Wesołe Smyki, Legenda
  Wspólne zdjęcie zespołów: Mejszagolanki, Wesołe Smyki, Legenda

  12 września br. w Wysokiem Mazowieckiem (woj. łomżyńskie, Polska) odbył się Festiwal Kultury Polsko-Litewskiej. Festiwal został zorganizowany w ramach projektu UE ,,Rozwój współpracy artystycznej w celu podniesienia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru przygranicznego” realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie ze Szkołą Średnią im. Ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole (rej. wileński, Litwa). Na Festiwalu wystąpiły grupy artystyczne zaprzyjaźnionych miejscowości:

  – Dziecięcy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowia” ( Polska)

  – zespół wokalny „Tęcza” (Polska)

  – chór Klubu Seniora „Pogodna Jesień” (Polska)

  – zespół „Expans” (Polska)

  – chór dziecięcy „Wesołe Smyki” (Litwa)

  – chór młodzieżowy „Legenda” (Litwa)

  – zespół wokalny „Mejszagolanki” (Litwa)

  – Kapela Litewska „KLUMPĖ” z Puńska (Polska).

  Pierwsze spotkanie zespołów artystycznych z Mejszagoły i Wysokiego Mazowieckiego nastąpiło w czerwcu 2010 roku, gdy 20-osobowa grupa młodzieży ze Szkoły Średniej im. Ks. Józefa Obrembskiego na czele z dyrektor szkoły Alfredą Jankowską i kierowniczką grup artystycznych Jasią Mackiewicz brała udział w warsztatach artystycznych, które zakończyły się wspólnym koncertem galowym w Wysokiem Mazowieckiem.

  To spotkanie grup artystycznych z Litwy i Polski miało na celu wspólną wymianę doświadczeń społeczno-kulturalnych, przybliżenie kultury, tradycji, zwyczajów, a przede wszystkim budowanie więzi, kontaktów pomiędzy polskimi i litewskimi społecznościami.

  W ramach projektu zostały zakupione nowe stroje, w których zespoły wystąpiły na Festiwalu: dla zespołu ,,Mazowia” – regionalny podlaski, dla zespołu ,,Legenda” – strój reprezentatywny w barwach zespołu.

  Na Festiwal przybyli burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko oraz starosta gminy Mejszagoła Stefan Orszewski, którzy w obecności 50-osobowej grupy z Mejszagoły oraz licznie zebranych mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego podpisali umowę o współpracy pomiędzy gminą Mejszagoła i miastem Wysokie Mazowieckie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Fundusz Projektu jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej ,,Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Rukojniach powstała nowa przestrzeń rekreacyjna

  To jeszcze jeden projekt mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich rejonu, stworzenie atrakcyjnego i komfortowego środowiska wypoczynku i rekreacji. Po realizacji projektu ten obszar wiejski stał się nie tylko bardziej malowniczy, ale i bardziej żywy. Ważne,...

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...