Więcej

  Młodzież z Mejszagoły wzięła udział w Festiwalu Kultury Polsko-Litewskiej w Wysokiem Mazowieckiem

  Czytaj również...

  Wspólne zdjęcie zespołów: Mejszagolanki, Wesołe Smyki, Legenda
  Wspólne zdjęcie zespołów: Mejszagolanki, Wesołe Smyki, Legenda

  12 września br. w Wysokiem Mazowieckiem (woj. łomżyńskie, Polska) odbył się Festiwal Kultury Polsko-Litewskiej. Festiwal został zorganizowany w ramach projektu UE ,,Rozwój współpracy artystycznej w celu podniesienia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru przygranicznego” realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie ze Szkołą Średnią im. Ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole (rej. wileński, Litwa). Na Festiwalu wystąpiły grupy artystyczne zaprzyjaźnionych miejscowości:

  – Dziecięcy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowia” ( Polska)

  – zespół wokalny „Tęcza” (Polska)

  – chór Klubu Seniora „Pogodna Jesień” (Polska)

  – zespół „Expans” (Polska)

  – chór dziecięcy „Wesołe Smyki” (Litwa)

  – chór młodzieżowy „Legenda” (Litwa)

  – zespół wokalny „Mejszagolanki” (Litwa)

  – Kapela Litewska „KLUMPĖ” z Puńska (Polska).

  Pierwsze spotkanie zespołów artystycznych z Mejszagoły i Wysokiego Mazowieckiego nastąpiło w czerwcu 2010 roku, gdy 20-osobowa grupa młodzieży ze Szkoły Średniej im. Ks. Józefa Obrembskiego na czele z dyrektor szkoły Alfredą Jankowską i kierowniczką grup artystycznych Jasią Mackiewicz brała udział w warsztatach artystycznych, które zakończyły się wspólnym koncertem galowym w Wysokiem Mazowieckiem.

  To spotkanie grup artystycznych z Litwy i Polski miało na celu wspólną wymianę doświadczeń społeczno-kulturalnych, przybliżenie kultury, tradycji, zwyczajów, a przede wszystkim budowanie więzi, kontaktów pomiędzy polskimi i litewskimi społecznościami.

  W ramach projektu zostały zakupione nowe stroje, w których zespoły wystąpiły na Festiwalu: dla zespołu ,,Mazowia” – regionalny podlaski, dla zespołu ,,Legenda” – strój reprezentatywny w barwach zespołu.

  Na Festiwal przybyli burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko oraz starosta gminy Mejszagoła Stefan Orszewski, którzy w obecności 50-osobowej grupy z Mejszagoły oraz licznie zebranych mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego podpisali umowę o współpracy pomiędzy gminą Mejszagoła i miastem Wysokie Mazowieckie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Fundusz Projektu jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej ,,Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Robert Duchniewicz spotkał się z ambasador USA Karą McDonald

  Ambasador interesowała się polityką mniejszości narodowych i jej realizacją na szczeblu krajowym. Ważne było dla niej także wysłuchanie opinii mera na temat współistnienia różnych społeczności etnicznych na terenie rejonu wileńskiego. Podczas spotkania R. Duchniewicz podkreślił, że najważniejsze nie jest szukanie...

  Uwaga. Niektórym mieszkańcom rejonu wileńskiego są zwracane spłacone, ale nierozpoznane opłaty za porządkowanie odpadów

  „Z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu systemów informatycznych, które powstały w wyniku cyberataku w grudniu 2023 r., zmieniono kody płatników opłat lokalnych. Dlatego obecnie nie jest możliwa identyfikacja niektórych płatników ze względu na nieokreślony lub zmieniony kod płatnika” — mówi...

  Uwaga rodzice! Zapraszamy do składania wniosków o pomoc socjalną dla uczniów

  „Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, które borykają się z trudnościami finansowymi, mają możliwość otrzymania bezpłatnych posiłków szkolnych oraz jednorazowego wsparcia na zakup przyborów szkolnych. Wsparcie społeczne uczniów jest niezbędnym narzędziem zapewniającym jednakowe szanse dla nauki i rozwoju wszystkim...

  W kierunku czystszego środowiska: ZSA „Nemenčinės komunalininkas” zakupiła sprzęt do czyszczenia i dezynfekcji placów kontenerowych

  Place i pojemniki na odpady będą myte cicho działającą maszyną ze zintegrowanym systemem mycia wysokociśnieniowego i specjalnymi środkami, które szczególnie szybko i bezpiecznie niszczą materiały biodegradowalne. „Czystość jest jednym z podstawowych warunków zdrowego i wygodnego życia. Czyszczenie i dezynfekcja specjalistycznym...