Więcej

  Rejonowy Konkurs Recytatorski „KRESY 2010”

  Czytaj również...

  Fot. archiwum ASRW

  Trwaj, chwilo wspaniała!

  „Dobre tradycje są wartością cenną, godną podtrzymywania. Do takich tradycji niewątpliwie należy konkurs recytatorski im. A. Mickiewicza „Kresy”, ponieważ potrafi zaangażować młode pokolenie do poznawania piękna literatury polskiej”.

  prof. A. Stelmachowski

  Jak co roku Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu stało się areną zmagań najlepszych recytatorów ze szkół rejonu wileńskiego. W dniu 21 października br. wszyscy miłośnicy poezji, w których aura jesienna tchnęła swą moc, zebrali się, by wykazać swoje zdolności recytatorskie, zachwycić słuchaczy i jury interpretacjami Wisławy Szymborskiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Adama Mickiewicza… 56 uczestników przedstawiło swe interpretacje wybranych utworów komisji oceniającej.

  Bożena Bieleninik,
  nauczycielka Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu

  Oto lista laureatów konkursu, którzy będą reprezentować rejon wileński na eliminacjach republikańskich.  Grupa wiekowa do lat 12

  1. Konstanty Keda, Szkoła Średnia w Mickunach, nauczycielka – Krystyna Narkiewicz.
  2. Alina Bałtrukowicz, Gimnazjum a im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, nauczycielka – Inessa Sinkiewicz.
  3. Julijan Germanowicz, Gimnazjum a im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, nauczycielka – Irena Komar.

  Wyróżnienie – Patrycja Ustinowicz, Szkoła Podstawowa w Kienie, nauczycielka – Krystyna Juckiewicz-Tołłoczko.
  Wyróżnienie – Edward Romanowski, Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, nauczycielka – Janina Bacewicz.  Grupa wiekowa lat 12-16

  1. Katarzyna Szydłowska, Szkoła Średnia im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole Filia w Korwiu, nauczycielka – Renata Jočienė.
  2. Julija Radlinskaitė, Szkoła Średnia w Mickunach, nauczycielka – Krystyna Narkiewicz.
  3. Ewelina Makowska, Szkoła Średnia w Mickunach, nauczycielka – Krystyna Narkiewicz.

  Wyróżnienie –Beata Gryszkiewicz, Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, nauczycielka – Alina Miłosz.
  Wyróżnienie – Ewelina Grabowska, Szkoła Średnia w Mickunach, nauczycielka – Krystyna Narkiewicz.  Grupa wiekowa powyżej lat 16

  1. Loreta Zagubowicz, Kolegium Wileńskie, nauczycielka – Bożena Bieleninik.
  2. Barbara Polakowska, Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, nauczycielka – Bożena Bieleninik.
  3. Marta Subocziute, Szkoła Średnia w Mickunach, nauczycielka – Krystyna Narkiewicz.

  Wyróżnienie – Anna Kazakiewicz, Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, nauczycielka – Ilona Herman.
  Wyróżnienie – Andrzej Jurgielewicz, Szkoła Średnia im. St. Moniuszki w Kowalczukach, nauczycielka – Lucja Podworska.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...