Więcej

  Nauczyciel już nie uczy, tylko towarzyszy uczniowi w poznawaniu przez niego świata

  Czytaj również...

  Od 1 września 2010-2011 r. szk. do wszystkich szkół wprowadzono odnowiony program ogólnokształcący. Wszystko co nowe wywołuje wiele pytań i sporów. Z myślą o tym 26 października br. w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie były zorganizowane seminaria dla nauczycieli nauczania początkowego rejonu wileńskiego.

  Spotkanie nauczycieli nauczania początkowego szkół polskich i litewskich rozpoczęła Teresa Wajtiekienienė, st. specjalista Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Przybliżyła ona nowości obowiązujące w nowym roku szkolnym, odpowiedziała na pytania nauczycieli. Zaznaczyła, że podobne spotkania będą pomocne w poszukiwaniu racjonalnego podejścia do zmian zachodzących w szkole.

  Szczegółowo przedstawiono zagadnienia planowania i oceniania osiągnięć uczniów. Wyróżniono indywidualizację nauczania, skierowaną na rozwój kompetencji każdego ucznia według jego możliwości.

  W rozważaniach nad różnorodnymi aspektami nauczania początkowego szczególną uwagę zwrócono na sprawy nauczyciela. Zauważono, że nie uczy on już dzieci, raczej proponuje ciekawe, interesujące metody i formy aktywności oraz wspólnie z nimi uczestniczy w poznawaniu świata. Dostarcza dzieciom potrzebnego materiału, niezbędnych pomocy, tworzy klimat i warunki, aby uczniowie mogli rozwijać swoje doświadczenia i zdobywać wiedzę. Mówiąc o metodach, podkreślono częste przechodzenie od metod asymilacji wiedzy do metod poszukujących i metod problemowych.

  Spotkanie było owocne. Nauczyciele otrzymali odpowiedzi na nurtujące pytania, a także nowy bodziec do pracy.

  Irena Markiewicz
  nauczycielka metodyk nauczania początkowego
  Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...

  Mer samorządu Duchniewicz spotkał się z kierownikami SA „VIA Lietuva”: omówiono kwestie związane z porządkowaniem dróg

  Podczas spotkania mówiono o realizacji podpisanych umów o współpracy oraz o przebiegu prac. Na chwilę obecną podpisano 14 umów na porządkowanie infrastruktury w różnych miejscach rejonu: nawierzchni dróg, porządkowania chodników i przejść dla pieszych, odprowadzania ścieków, urządzenia przystanków autobusowych.  „Przedstawiciele...