Nauczyciel już nie uczy, tylko towarzyszy uczniowi w poznawaniu przez niego świata

Od 1 września 2010-2011 r. szk. do wszystkich szkół wprowadzono odnowiony program ogólnokształcący. Wszystko co nowe wywołuje wiele pytań i sporów. Z myślą o tym 26 października br. w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie były zorganizowane seminaria dla nauczycieli nauczania początkowego rejonu wileńskiego.

Spotkanie nauczycieli nauczania początkowego szkół polskich i litewskich rozpoczęła Teresa Wajtiekienienė, st. specjalista Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Przybliżyła ona nowości obowiązujące w nowym roku szkolnym, odpowiedziała na pytania nauczycieli. Zaznaczyła, że podobne spotkania będą pomocne w poszukiwaniu racjonalnego podejścia do zmian zachodzących w szkole.

Szczegółowo przedstawiono zagadnienia planowania i oceniania osiągnięć uczniów. Wyróżniono indywidualizację nauczania, skierowaną na rozwój kompetencji każdego ucznia według jego możliwości.

W rozważaniach nad różnorodnymi aspektami nauczania początkowego szczególną uwagę zwrócono na sprawy nauczyciela. Zauważono, że nie uczy on już dzieci, raczej proponuje ciekawe, interesujące metody i formy aktywności oraz wspólnie z nimi uczestniczy w poznawaniu świata. Dostarcza dzieciom potrzebnego materiału, niezbędnych pomocy, tworzy klimat i warunki, aby uczniowie mogli rozwijać swoje doświadczenia i zdobywać wiedzę. Mówiąc o metodach, podkreślono częste przechodzenie od metod asymilacji wiedzy do metod poszukujących i metod problemowych.

Spotkanie było owocne. Nauczyciele otrzymali odpowiedzi na nurtujące pytania, a także nowy bodziec do pracy.

Irena Markiewicz
nauczycielka metodyk nauczania początkowego
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu