W Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu odbędą się uroczystości z okazji 65-lecia szkoły

19 listopada br. z okazji nadania szkole statutu Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu oraz 65-lecia szkoły odbędą się uroczystości inauguracyjne oraz jubileuszowe.

Program uroczystości:

1200 – Msza św. w kościele p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu

1300 – Akademia inauguracyjna w gmachu szkoły