Samorząd Rejonu Wileńskiego wygrał w sądzie

Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny potwierdził słuszność decyzji Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w sprawie reorganizacji litewsko-polskiej Weryskiej Szkoły Początkowej. Ta sprawa była wykorzystywana przez nacjonalistyczne kręgi litewskie do oskarżania Samorządu Rejonu Wileńskiego, iż bezprawnie zamyka szkoły litewskie gnębiąc tym samym mieszkających w rejonie Litwinów.

Jak dowiedział się „Kurier”, samorząd, którego większość w Radzie stanowią radni AWPL, zaskrzyli do sądu przedstawiciele pionu litewskiego. „Samorząd nie miał innego wyjścia, musieliśmy zreorganizować Weryską szkołę tak samo jak jeszcze 14 szkół w naszym rejonie. Wymagała tego od nas rządowa uchwała. Gdybyśmy tego nie zrobili, to przedstawiciel rządu na powiat wileński zaskarżyłby samorząd do sadu, że nie wykonujemy rządowych uchwał” — wytłumaczyła „Kurierowi” sekretarz Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego Renata Cytacka. Zgodnie z tą uchwałą litewskiego rządu samorząd musiał zreorganizować 14 szkół, w tym 8 polskich, 4 polsko-litewskie, 1 litewską i 1 polsko-rosyjską. Jednak mimo to przez określone kręgi na Litwie reorganizacja szkół w rejonie wileńskim na mocy rządowej uchwały została okrzyknięta ni mniej ni więcej — jako atak „polskiego” samorządu na litewskość.

Kropkę nad „i” w tej sprawie postawił Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny. W tym tygodniu odrzucił skargę Weryskiej Szkoły Początkowej. Sąd stwierdził, że Rada nie naruszyła żadnych aktów prawnych, toteż związane ze sporem decyzje są słuszne i uzasadnione.

Kolegium sędziowskie skonstatowało, że Rada rozważając sprawę reorganizacji tej szkoły kierowała się aktami prawnymi, zatwierdzonymi w punkcie 8.1. uchwały Nr.746 rządu Republiki Litewskiej z dnia 14 czerwca 2004 r. o kryteriach zakładania, reorganizacji i likwidacji szkół oraz zgodnie z założeniem wyższości prawa według punktu 1 Ustawy o administracji publicznej.

Ponadto sąd zauważył, że reorganizacja Weryskiej Szkoły Początkowej jest uwarunkowana nieustannym i systematycznym oczywistym brakiem środków — w 2007 r. Weryskiej Szkole brakowało 58, 5 tys. Lt, w 2008 r. — 64,3 tys. Lt, w 2009 r. — 29,3 tys. Lt, w 2010 r. — 60,0 tys. Lt.

Sąd skonstatował również, że w roku szkolnym 2009-2010 uczyło się tu 26 uczniów. Według danych rejestru uczniów, w roku szkolnym 2010-2011 pozostało tu 17 (faktycznie uczęszczających do szkoły — 13) uczniów.

W szkole są dwa komplety klas początkowych: 1 z litewskim językiem nauczania i 1 z polskim, do których należy 12 uczniów, a także grupa przedszkolna licząca 5 dzieci. W celu skompletowania klas, jednego ucznia pozostawiono dla powtórzenia klasy, a dwóch ponownie przyjęto do tej samej klasy bądź grupy przedszkolnej i dlatego w szkole całkowicie nie skompletowano klasy drugiej.

Jak powiedziała „Kurierowi” sekretarz Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, reorganizacja szkoły wcale nie oznacza jej zamknięcia — „dzieci nadal pozostają w tej samej szkole. Po prostu zlikwidowaliśmy etat dyrektora szkoły. Pion litewski został afiliowany do litewskiego gimnazjum w Niemenczynie, a pion polski odpowiednio do polskiego gimnazjum, również w Niemenczynie, więc dzieci absolutnie nie ucierpiały na skutek tej reorganizacji”.