7
Dlaczego ochrona praw mniejszości narodowych jest potrzebna i ważna?

Prelekcje zgromadziły kilkadziesiąt słuchaczy Fot. Beata Naniewicz

Etapy rozwoju, dylematy, katalogi praw mniejszości narodowych — o te i inne zagadnienia z zakresu praw człowieka wzbogacili się uczestnicy pierwszego wykładu drugiego bloku prelekcji w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”.

Prelekcje zgromadziły w Domu Kultury Polskiej w Wilnie dnia 20 listopada br. kilkadziesiąt słuchaczy zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o prawach człowieka, w szczególności mniejszości narodowych.

Na przykładzie czterech krwawych wydarzeń (Noc Świętego Bartłomieja, 23/24 sierpnia 1572 r., Paryż; Wołyń, 1943 r.; Rwanda, kwiecień – lipiec 1994 r.; Srebrenica, 11 lipca 1995 r.) ilustrowano fakt istnienia nietolerancji wobec innych.

Podczas prelekcji podkreślono, że ochronę mniejszości narodowych uzasadniają m. in.: potrzeba zapobiegania konfliktom międzynarodowym i wewnątrzpaństwowym oraz fakt, że ochrona ta przyczynia się do zachowania pokoju i bezpieczeństwa w państwie i na świecie.

Debatując nad różnymi definicjami mniejszości narodowych, podkreślono zarazem, że aktualnie w prawie międzynarodowym brak ogólnie przyjętej uniwersalnej definicji mniejszości narodowych.

Czy w przypadku, jeśli większość narodowa jest ciemiężona przez mniejszość, ta pierwsza podlega ochronie przewidzianej dla mniejszości? Otóż jak się okazało — nie. Większość taka będzie wówczas chroniona przez ogólne normy odnoszące się do ochrony praw człowieka. Albo — czy mniejszość powinna być objęta ochroną mniejszości narodowych w sytuacji, gdy na co dzień nie eksponuje swych cech charakterystycznych (np. porozumiewa się w języku większości).

Kolektywna wola przetrwania i solidarność względem siebie — te dwa kryteria, jak zaznaczono, mają kluczowe znaczenie przy definiowaniu pojęcia mniejszości narodowej.

Więcej na temat praw człowieka, w tym mniejszości narodowych, można będzie się dowiedzieć już niebawem.

Prelekcje naukowe organizuje Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka.


WYKŁADY

23 listopada, wtorek, 11.00 – 12.00, Filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, ul. Kalwaryjska 143, p. 402

27 listopada, sobota, 9.00 – 10.00, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, p. 302

1 grudnia, środa, 16.30 – 17.30, Filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, ul. Kalwaryjska 143, p. 402.


7 odpowiedzi to Dlaczego ochrona praw mniejszości narodowych jest potrzebna i ważna?

 1. Wilno mówi:

  Oby więcej takich inicjatyw…

 2. Kmicic mówi:

  Oby tak dalej.I może warto powtórzyć część wykładów z tłumaczeniem na litewski?, równolegle z akcją reklamującą cały cykl w mediach litewskojęzycznych?

 3. Wilno mówi:

  Z całą pewnością warto rozszerzyć zakres prelekcji

 4. Kmicic mówi:

  Do Internautów:
  Tabelka porównawcza z lewej strony: ‘Polska -Litwa”, a propozycje postulatów w Rada.Zapraszam Internautów do dyskusji i wysuwania własnych propozycji.

 5. tomasz mówi:

  Do Kmicic: No cóż…skoro zapraszasz to skorzystam z zaproszenia.

 6. ben mówi:

  Nie omieszkam! 🙂

 7. Wilno mówi:

  tabelka: nie zkolektywizowana, tylko skolektywizowana:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.