Więcej

  Dlaczego ochrona praw mniejszości narodowych jest potrzebna i ważna?

  Czytaj również...

  Prelekcje zgromadziły kilkadziesiąt słuchaczy Fot. Beata Naniewicz

  Etapy rozwoju, dylematy, katalogi praw mniejszości narodowych — o te i inne zagadnienia z zakresu praw człowieka wzbogacili się uczestnicy pierwszego wykładu drugiego bloku prelekcji w ramach projektu pt. „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”.

  Prelekcje zgromadziły w Domu Kultury Polskiej w Wilnie dnia 20 listopada br. kilkadziesiąt słuchaczy zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o prawach człowieka, w szczególności mniejszości narodowych.

  Na przykładzie czterech krwawych wydarzeń (Noc Świętego Bartłomieja, 23/24 sierpnia 1572 r., Paryż; Wołyń, 1943 r.; Rwanda, kwiecień – lipiec 1994 r.; Srebrenica, 11 lipca 1995 r.) ilustrowano fakt istnienia nietolerancji wobec innych.

  Podczas prelekcji podkreślono, że ochronę mniejszości narodowych uzasadniają m. in.: potrzeba zapobiegania konfliktom międzynarodowym i wewnątrzpaństwowym oraz fakt, że ochrona ta przyczynia się do zachowania pokoju i bezpieczeństwa w państwie i na świecie.

  Debatując nad różnymi definicjami mniejszości narodowych, podkreślono zarazem, że aktualnie w prawie międzynarodowym brak ogólnie przyjętej uniwersalnej definicji mniejszości narodowych.

  Czy w przypadku, jeśli większość narodowa jest ciemiężona przez mniejszość, ta pierwsza podlega ochronie przewidzianej dla mniejszości? Otóż jak się okazało — nie. Większość taka będzie wówczas chroniona przez ogólne normy odnoszące się do ochrony praw człowieka. Albo — czy mniejszość powinna być objęta ochroną mniejszości narodowych w sytuacji, gdy na co dzień nie eksponuje swych cech charakterystycznych (np. porozumiewa się w języku większości).

  Kolektywna wola przetrwania i solidarność względem siebie — te dwa kryteria, jak zaznaczono, mają kluczowe znaczenie przy definiowaniu pojęcia mniejszości narodowej.

  Więcej na temat praw człowieka, w tym mniejszości narodowych, można będzie się dowiedzieć już niebawem.

  Prelekcje naukowe organizuje Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka.


  WYKŁADY

  23 listopada, wtorek, 11.00 – 12.00, Filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, ul. Kalwaryjska 143, p. 402

  27 listopada, sobota, 9.00 – 10.00, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, p. 302

  1 grudnia, środa, 16.30 – 17.30, Filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, ul. Kalwaryjska 143, p. 402.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Pełnomocnik rodzin katyńskich: Strasburg działa!

  W dniach 19-21 grudnia po kilkadziesiąt osób wzięło udział w czwartym cyklu prelekcji (...)

  Nikt nie chce definiować mniejszości narodowych

  Jak dochodzić swych praw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, jak wygląda (...)

  Czy tak powinna wyglądać demokracja 6 lat po akcesji do UE?

  Wybory samorządowe tuż tuż. Jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości, to z całą pewnością (...)

  „Litwie powinno zależeć na dobrym wizerunku swojego kraju w Europie”

  Rozmowa z Arturem Górskim, posłem na Sejm RP, wiceprzewodniczącym Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarne (...)