Więcej

  Nikt nie chce definiować mniejszości narodowych

  Czytaj również...

  dr Agnieszka Szklanna Fot. organizatorzy

  Jak dochodzić swych praw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, jak wygląda międzynarodowy system ochrony praw człowieka, jak może pomóc Komisarz Praw Człowieka — odpowiedzi na te i wiele innych pytań z zakresu praw człowieka można było znaleźć podczas wykładów dr Agnieszki Szklannej, które w dniach 9-11 grudnia odbywały się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. To już trzecia edycja wykładów w ramach projektu „Doskonalenie umiejętności z zakresu praw człowieka w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej”.

  Licznie przybyli słuchacze dowiedzieli się m. in., że tak naprawdę interesy polityczne stoją na przeszkodzie uchwalenia dodatkowego protokołu do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka poświęconego mniejszościom narodowym. Jednakże dzięki ciągłemu drążeniu tego tematu kwestia ta prawdopodobnie już w przyszłym roku znajdzie się na wokandzie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

  Podczas wykładów w ramach wspomnianego projektu niejednokrotnie podkreślano, że w prawie międzynarodowym brak ogólnie przyjętej definicji mniejszości narodowych.

  Dr Szklanna podkreśliła, że z powodu rozbieżności państw członkowskich w ocenie stopnia realizacji przez Litwę Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych Komitet Ministrów Rady Europy nie przyjął jeszcze drugiej rezolucji dotyczącej ww. realizacji. Obecnie sytuację można ocenić jako patową, ponieważ w związku z nieuchwaleniem rezolucji ostatni raport Komitetu Doradczego w sprawie przestrzegania przez Litwę tej konwencji, pochodzący z 2008 r., nie został jeszcze upubliczniony, a kolejny cykl monitoringowy będzie opóźniony.

  Niebawem rusza czwarta, ostatnia w tym roku, edycja wykładów o prawach człowieka, które organizuje Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka. Prelekcje są otwarte dla wszystkich i bezpłatne:

  19.XII: 16.00-17.30, niedziela, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, s. 302
  20.XII: 11.00-12.30, poniedziałek, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, s. 302
  21.XII: 11.00-12.30, wtorek, Filia Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, ul. Kalwaryjska 143, p. 402

  Wykłady poprowadzi dr Ireneusz C. Kamiński — doktor praw, adiunkt w zespole Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ekspert Rady Europy, współpracownik i konsultant wielu krajowych i międzynarodowych organizacji, zajmujących się problematyką europejską oraz ochroną praw człowieka.

  Serię wykładów uwieńczy prelekcja dra Łukasza Wardyna, który wykładał prawo międzynarodowe i europejskie w Akademii Leona Koźminśkiego. Obecnie pracuje w Komisji Europejskiej. Spotkanie z Łukaszem Wardynem odbędzie się 22 grudnia br. od godz. 11.00 do 12.30 w Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej 143, p. 402.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Pełnomocnik rodzin katyńskich: Strasburg działa!

  W dniach 19-21 grudnia po kilkadziesiąt osób wzięło udział w czwartym cyklu prelekcji (...)

  Dlaczego ochrona praw mniejszości narodowych jest potrzebna i ważna?

  Etapy rozwoju, dylematy, katalogi praw mniejszości narodowych — o te i inne (...)

  Czy tak powinna wyglądać demokracja 6 lat po akcesji do UE?

  Wybory samorządowe tuż tuż. Jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości, to z całą pewnością (...)

  „Litwie powinno zależeć na dobrym wizerunku swojego kraju w Europie”

  Rozmowa z Arturem Górskim, posłem na Sejm RP, wiceprzewodniczącym Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarne (...)