Więcej

  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  W kręgielni czekała miła niespodzianka – urządzenie przystosowane do potrzeb osób na wózkach Fot. archiwum ASRW

  Od początku istnienia w Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

  Początkowo obchodzono go w ośrodku. Od dwóch lat niepełnosprawni wyjeżdżają na cały dzień do wileńskiego centrum handlowego „Akropolis”. To miejsce zostało wybrane z kilku powodów. Po pierwsze – można tam znaleźć zajęcie na cały dzień, jest ciepło i sucho. A po drugie – jest tam zawsze dużo ludzi. A przecież właśnie ten dzień, 3 grudnia, jest po to, by zwrócić uwagę, że wśród nas są osoby niepełnosprawne, tak, jak i my – ze swymi problemami i potrzebami.

  W studiu fotograficznym podopieczni ośrodka poznali sekrety fotografii\ Fot. archiwum ASRW

  2 grudnia br. podopieczni ośrodka wyjechali do Wilna. W planach, jak i w ubiegłym roku, była kręgielnia, obiad w pizzerii i film.

  W kręgielni czekała miła niespodzianka – urządzenie przystosowane do potrzeb osób na wózkach. Rzecz prosta i niekosztowna, a tak potrzebna. Dzięki urządzeniu osoby niepełnosprawne mogły ze wszystkimi rywalizować na równi. Emocji było sporo, a wyniki – imponujące. Dwie godziny minęły niepostrzeżenie. Na uczestników zabawy czekała jednak jeszcze jedna miła niespodzianka: dyrektor kręgielni zaprosił osoby niepełnosprawne do udziału w sesji zdjęciowej.

  Fot. archiwum ASRW

  Po rozładowaniu sił i emocji podopieczni centrum udali się do pizzerii, by się pokrzepić. Następnie w kinie obejrzeli film. Dzień minął szybko, zostawiając po sobie wiele miłych wspomnień.

  W sobotę, 4 grudnia, wycieczkowicze skorzystali z zaproszenia do studia na sesję zdjęciową. Studenci fotografiki Wileńskiego Kolegium Designu dołączyli do międzynarodowego projektu, celem którego jest sprawienie radości innym poprzez zrobienie i podarowanie zdjęcia. W studiu podopieczni spędzili cały dzień pozując do zdjęć, wypróbowali swych zdolności fotograficznych, poznali sekrety fotografii. Wizażyści zatroszczyli się o piękne makijaże dziewcząt. Studenci przygotowali poczęstunek, przy herbatce z ciastkami niecodzienni goście mieli okazję bliżej zapoznać się z młodzieżą studencką. Studenci obiecali przywieźć zdjęcia do ośrodka oraz zwiedzić centrum, spędzając tam popołudnie.

  Fot. archiwum ASRW

  Oba wyjazdy były nie tylko doskonałą formą spędzenia czasu dla podopiecznych ośrodka, ale też prawdziwą szkołą integracji dla wszystkich, kogo spotkano w tych dniach.

  3 grudnia br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołczunach odbył się koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Jego gośćmi byli: starosta gminy czarnoborskiej Tadeusz Aszkielaniec, dyrektor Ośrodka Kultury w Czarnym Borze Janina Jusewicz, dyrektor przedszkola w Wołczynach Janina Kowgier. W koncercie wystąpiły: zespół młodzieżowy „DNP” i zespół dziecięcy „Boróweczka” z miejscowego ośrodka kultury.

  Fot. archiwum ASRW

  Na dzień 1 stycznia 2010 r. w rejonie wileńskim mieszkało 5167 niepełnosprawnych osób, w tym 353 dzieci (do 18. roku życia). 2880 osób było w wieku roboczym, z nich 636 osób pracowało. Osoby niepełnosprawne stanowiły 5,2% ogółu mieszkańców rejonu.

  Wydział Opieki Socjalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego opracował program socjalny na l. 2007-2010 (obecnie opracowywany jest program na l. 2011-2014), w ramach którego przystosowywane są mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych (w ciągu 4 lat przystosowano 19 mieszkań), urządzono w nich 2 windy dla niepełnosprawnych (w Mejszagole i Wołczunach). W ramach ww. programu samorząd wypłacił 4 tys. Lt rekompensaty za nabyty samochód każdej rodzinie wychowującej niepełnosprawne dzieci (nabyto 7 samochodów), zaopatrywał w specjalistyczny sprzęt techniczny (około 500 osób). Samorząd świadczy również usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych (w rejonie są 2 specjalistyczne samochody), organizuje imprezy, zawody sportowe, wyjazdy, wycieczki, spotkania integracyjne, obdarowuje dzieci prezentami świątecznymi.

  Fot. archiwum ASRW

  W rejonie wileńskim działają następujące placówki pomocy socjalnej:

  1) Centrum Usług Socjalnych w Czarnym Borze;
  2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołczunach działający przy Centrum Usług Socjalnych w Czarnym Borze (zamieszkuje 15 osób);
  3) Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie;
  4) Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu (obecnie zamieszkuje 36 osób);
  5) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w Kowalczukach (zacznie działać na początku 2011 r.; 25 miejsc).

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...