Współpraca Samorządu Rejonu Wileńskiego i miasta Wysokie Mazowieckie nabiera obrotów

W Mejszagole odbył się koncert galowy w ramach wymiany kulturalnej grup artystycznych z Wysokiego Mazowieckiego i Mejszagoły Fot. archiwum ASRW

30 stycznia br. w Szkole Średniej im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, w wypełnionej po brzegi auli, odbył się galowy koncert w ramach wymiany kulturalnej grup artystycznych z Wysokiego Mazowieckiego i Mejszagoły, na który przybyli goście: Ryszard Flanc, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z małżonką Jadwigą, Rita Tamašunienė, zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, Stefan Orszewski, starosta gminy Mejszagoła, Andrzej Adomajtis, zastępca starosty gminy, Waleria Orszewska, dyrektor Szkoły Średniej w Awiżeniach, pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem Ewa Pietraszko i Edyta Porowska oraz opiekunki grupy młodzieży Janina Dworakowska i Wanda Wnorowska.

Fot. archiwum ASRW

Koncert ten był jednym z działań przewidzianych w projekcie realizowanym wspólnie przez Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem i Szkołę Średnią im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole.

Projekt „Rozwój współpracy artystycznej w celu podniesienia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru przygranicznego” jest realizowany w terminie od 1 czerwca 2010 r. do 31 marca 2011 r., jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest rozwój i promocja współpracy artystycznej pomiędzy Polską a Litwą.

Docelową grupą projektu są uczestnicy zespołów artystycznych działających w miastach: w Wysokiem Mazowieckiem – dziecięcy ludowy zespół pieśni i tańca „Mazowia”, zespół wokalny „Tęcza”, Chór Klubu Seniora „Pogodna Jesień” oraz w Mejszagole – chór „Legenda”, zespół wokalny „Mejszagolanka”, chór „Wesołe Smyki”, zespół taneczny „Przyjaźń”.

Fot. archiwum ASRW

Wcześniej zespoły z Mejszagoły już dwa razy gościły w Wysokiem Mazowieckiem: w czerwcu 2010 r. na warsztatach taneczno-wokalnych oraz we wrześniu ubiegłego roku na Festiwalu Kultury Polsko-Litewskiej.

Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami z Wysokiego Mazowieckiego przybyli do Mejszagoły podczas swych ferii zimowych. 20-osobowa grupa małych artystów w wieku od 5 do 15 lat – mimo niezbyt przychylnej zimowej aury – dzielnie zwiedzała Mejszagołę i okolice. Przy dworku Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach goście śpiewali pieśni patriotyczne, a w Ciechanowiszkach pod kierownictwem miłych pań palmiarek i kierowniczki zespołu „Cicha Nowinka” Janiny Norkūnienė uwili na pamiątkę piękne wileńskie palmy. Wieczorami odwiedzali swego Wielkiego Rodaka, Księdza Prałata Józefa Obrembskiego. To właśnie Księdzu Prałatowi, który za dwa miesiące będzie obchodził swe 105 urodziny, zawdzięczamy tą wspaniałą współpracę.

Fot. archiwum ASRW

Ponieważ uwieńczeniem pobytu miał być wspólny koncert, to w ciągu trzech dni odbywały się kilku godzinowe warsztaty wokalno-taneczne, podczas których pod czujnym okiem instruktorów artyści z zespołów „Mazowia”, „Legenda” i „Przyjaźń” opanowali utwór, składający się z pieśni i tańców ludowych Wileńszczyzny – „Suitę Wileńską”. Choreografem była Tatiana Sinkiewicz, zaś instruktorem śpiewu i oprawy muzycznej – Jasia Mackiewicz.

Na zakończenie koncertu dyrektor szkoły oraz kierownik projektu Alfreda Jankowska pogratulowała wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu artystycznego oraz wraz z administratorem projektu wicedyrektor szkoły Anną Mangievičienė na pamiątkę gościom z Polski wręczyły upominki z symbolami projektu i herbem Mejszagoły.

W roku 2006 Ksiądz Prałat Józef Obremski został Honorowym Obywatelem Miasta Wysokie Mazowieckie.

Z propozycją współpracy z Mejszagołą Samorząd Miasta Wysokie Mazowieckie wystąpił 28 maja 2008 r. Umowa partnerska pomiędzy miastem Wysokie Mazowieckie a Samorządem Rejonu Wileńskiego została podpisana 12 września 2010 r. w Wysokiem Mazowieckiem. Umowę podpisali mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, starosta gminy Mejszagoła Stefan Orszewski oraz burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko wraz z przewodniczącym Rady miasta Wysokie Mazowieckie Józefem Sokolikiem.

Fot. archiwum ASRW

Delegacje Samorządu Rejonu Wileńskiego brały udział w szeregu uroczystości w Wysokiem Mazowieckiem, m.in.: w Uroczystej Sesji Rady Miasta Wysokie Mazowieckie poświęconej obchodom XX Lecia Samorządu Miasta Wysokie Mazowieckie oraz w Festiwalu Kultury Polsko-Litewskiej w ramach realizowanego projektu „Rozwój współpracy artystycznej w celu podniesienia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru przygranicznego”. Z kolei delegacja z Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie wzięła udział w Święcie Plonów Rejonu Wileńskiego w Pikieliszkach we wrześniu 2010 r.

Od dnia 1 czerwca 2010 r. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, w partnerstwie ze Szkołą Średnią im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole na Litwie, rozpoczął realizację projektu „Rozwój współpracy artystycznej w celu podniesienia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru przygranicznego”. Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska” Fundusz Małych Projektów, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności.

Celem nadrzędnym projektu jest rozwój i promocja współpracy artystycznej pomiędzy Polską a Litwą. Cele szczegółowe, to budowanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polskimi i litewskimi społecznościami terenów przygranicznych, budowanie podstaw dla przyszłych projektów, przybliżenie kultury, tradycji, zwyczajów obu społeczności oraz wymiana doświadczeń społeczno-kulturalnych.