Dyskryminacyjny program ujednolicenia nauczania litewskiego — już w drodze

171
49
MON zapowiada, że ujednolicony egzamin z języka litewskiego czeka na maturzystów już po dwóch latach Fot. Marian Paluszkiewicz

Mimo licznych protestów społeczności polskiej już od 1 września, czyli nowego roku szkolnego, uczniowie klas 11 i 12 w szkołach mniejszości narodowych będą się uczyć języka litewskiego według tych samych programów co uczniowie w szkołach litewskich.

Ministerstwo Oświaty i Nauki zapowiada również, że już za dwa lata maturzystów szkół mniejszości czeka ujednolicony egzamin z języka litewskiego, czyli taki sam jak dla maturzystów szkół litewskich.

Z kolei już wkrótce przedstawicielom najwyższych władz kraju zostaną przekazane zebrane podpisy pod listem otwartym w obronie polskiej oświaty na Litwie.

— To jest polityczne rozwiązanie poparte wątpliwymi argumentami. Nadal zamierzamy walczyć o zachowanie szkoły polskiej w takim wymiarze, jaki ma obecnie. Język wyuczony w żadnym wypadku nie można porównać do języka ojczystego. Kategorycznie nie zgadzamy się z ujednoliceniem egzaminu z języka litewskiego — powiedział w rozmowie z „Kurierem” Józef Kwiatkowski, radny miasta Wilna, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

— Od następnego roku szkolnego uczniowie 11 i 12 klas szkół polskich i rosyjskich języka litewskiego i literatury będą się uczyli z takim samym obciążeniem i intensywnością jak uczniowie szkół litewskich — kategorycznie oświadczył minister oświaty i nauki Gintaras Steponavičius.

Wprowadzenie jednakowego programu Ministerstwo Oświaty i Nauki argumentuje wzmacnianiem litewskiej tożsamości i dbaniem o dobro obywateli Litwy narodowości nielitewskiej, którzy w ten sposób będą mieli możliwość łatwiejszego zintegrowania się ze społeczeństwem litewskim i otrzymać lepsze szanse życiowe…

Tymczasem wyniki egzaminów maturalnych z języka litewskiego świadczą zupełnie o czym innym. Wyraźnie wskazują, że poziom wiedzy języka litewskiego wśród uczniów, którzy ukończyli szkoły mniejszościowe, jest prawie identyczny, jakim wykazują się uczniowie, dla których litewski jest językiem ojczystym. Jak wynika z informacji Narodowego Centrum Egzaminacyjnego, tegoroczny egzamin z języka litewskiego na szczeblu państwowym pozytywnie złożyło prawie 92 proc. maturzystów, dla których język litewski jest językiem ojczystym oraz około 91 proc. maturzystów, dla których język litewski jest językiem wyuczonym.

Mimo wszystko władze oświatowe uporczywie wykorzystują te wątpliwe argumenty i usprawiedliwiają nimi swoje dążenia do wprowadzenia w szkołach mniejszości nauczania w języku litewskim. To z kolei ma prowadzić do ujednolicenia w przyszłości egzaminu z języka litewskiego dla szkół litewskich i szkół mniejszości narodowych.
Większa liczba godzin z języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych,  identyczny program z litewskiego w klasach 11 i 12 w szkołach litewskich i nielitewskich oraz ujednolicony egzamin maturalny — między innymi takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o oświacie. Projekt ustawy zakłada też optymalizację sieci szkół, m. in. przez zamykanie w małych miejscowościach szkół mniejszości narodowych i pozostawienie tam jedynie szkół litewskich.

Ministerstwo Oświaty i Nauki zapowiada, że ujednolicony egzamin z języka litewskiego, czyli taki sam jak dla maturzystów szkół litewskich czeka na maturzystów szkół mniejszości już po dwóch latach.
Społeczności szkół mniejszości są zgodne, że ani z punktu widzenia pedagogiki, ani też zdrowego rozsądku ujednolicenie nie jest możliwe. Język litewski dla osób narodowości litewskiej jest językiem ojczystym, dla pozostałych zaś wyuczonym językiem państwowym, różni się otoczenie językowe uczniów, nauczanie prowadzone jest według różnych programów i na podstawie różnych podręczników. Zdaniem lituanistów, przygotować uczniów do nowego egzaminu w takich warunkach, jakie mamy obecnie, jest niemożliwe, dlatego reformowanie należy rozpoczynać nie od starszych klas.

Po krytyce i licznych protestach mniejszości narodowych minister oświaty i nauki zapowiedział, że wobec szkół mniejszości zostanie zastosowany okres przejściowy, kiedy wobec uczniów z litewskich szkół i wobec uczniów ze szkół mniejszościowych byłyby stosowane inne kryteria oceny podczas egzaminu. To, zdaniem ministra, znacznie by złagodziło przejście do zreformowanego egzaminu.

„Łaskawa” propozycja stosowania innych kryteriów oceniania podczas egzaminu również nie wzbudza wśród nauczycieli entuzjazmu. Głównie z racji na zbyt nieprzejrzyste metody oceniania.

— Mimo że decyzja zapadła i nowy program został zatwierdzony, nadal nie ma odpowiednich pomocy naukowych. Obecnie naradzamy się, w jaki sposób zapobiec tym dyskryminującym decyzjom ministerstwa — powiedział „Kurierowi” prezes Kwiatkowski.

Tymczasem zakończyło się zbieranie podpisów pod listem otwartym w obronie polskiej oświaty na Litwie. Jak nas poinformował prezes „Macierzy Szkolnej”, według wstępnych danych zebrano ich około 60 tys.
Niebawem zostaną przekazane przedstawicielom najwyższych władz kraju: prezydent, przewodniczącej Sejmu, premierowi oraz ministrowi oświaty. Zostanie podjęta również decyzja w sprawie przekazania podpisów władzom Polski i instytucji europejskich.

Jak zaznaczają autorzy listu do przedstawicieli najwyższych władz Litwy i Polski, ciągle nie wiadomo, w jakim ostatecznym kształcie zostanie przyjęta nowa ustawa o oświacie. „Jesteśmy przekonani, że przyjęcie obecnego projektu nowej ustawy doprowadzi do zlikwidowania polskiego szkolnictwa na Litwie oraz przymusowej asymilacji litewskich Polaków i utraty ich tożsamości narodowej i kulturowej” — czytamy w liście.

Autorzy żądają „zachowania szkolnictwa polskiego w pełnym wymiarze w zakresie szkoły początkowej, podstawowej i średniej”.

Na razie Sejm Litwy przyjęcie kontrowersyjnego projektu nowelizacji ustawy o oświacie przełożył na wiosenną sesję, która rozpocznie się już 10 marca. Na wniosek 50 posłów, głównie ze współrządzącej partii konserwatywnej, 16 grudnia ub. r. w Sejmie miało już odbyć się przyspieszone ostateczne głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o oświacie. Jednak dzięki staraniom posłów AWPL wycofano ją z porządku obrad parlamentu.

Obecna ustawa o oświacie przewiduje, że cały proces nauczania w szkołach mniejszości narodowych przebiega w języku mniejszości. Tylko lekcje języka litewskiego odbywają się w języku państwowym.

171 KOMENTARZE

 1. Do KLS/Cziburaszka
  Ja się przyznam bez bicia. Nie jestem żaden centrysta. Uważam że Wilno dostało sie Lietuvisom bezprawnie. Rosjanie jak już sobie zajęli ten kraik to równie dobrze jak Wilno mogli don dołaczyć Kamczatke i dziś prawa Lietuvy do niej byłyby dokladnie takie same jak do Wilna. Lietuvskie legendy o odwiecznie lietuvskiej wileńszczyźnie zgodnie z prawdą historyczną należy między bajki włożyć. Nie ma też żadnej ciągłości między Lietuvą a Litwą historyczną czyli WKL. To kolejny mit mający uzasadnić prawa państewka aktualnie do Wilna, wcześniej m.in do Grodna i Białegostoku. Polacy i Lietuvisi to żadni bracia. To narody konkurujące o określony obszar i określoną wizję historii. Gdyby Lietuvisy byli mądrzy siedzieliby cicho kontentując się poradzieckim łupem, a dążąc do starcia szykują sobie zgubę. Bez sojuszników ( Rosja z radością wciągnie Polskę do granicznych porachunków, bo sama ma ich mnóstwo i zawsze będzie można sie podeprzeć wobec swiatowej opinii że przecież nie tylko Rosjanie stanowczo załatwiają swoje sprawy o popatrzcie Polacy także )bez armii, bez poważnego budżetu,bez gospodarki nieco ponad 3 milionowe państewko ( w tym 500 tysięcy to mniejszości )śmie prowokować ponad 40 milionowy naród Polski. Czyż to nie mania samobójcza. Zacznijmy rzeczy nazywać po imieniu. ONI CHCĄ DEPOLONIZACJI WILEŃSZCZYZNY A MY NIE. I mamy siły i środki żeby postawić na swoim.

 2. Ponieważ jest sporo nowych po raz kolejny podaję różnicę pomiędzy Lietuvą a Litwą.

  Litwa – ojczyzna m.in. Kościuszki, Mickiewicza, Traugutta, Piłsudskiego inaczej Wielkie Księstwo Litewskie ( WKL ) część Rzeczpospolitej Obojga Narodów ( RON ) ludność w 80 % słowiańska język oficjalny początkowo starozachodnioruski ( przodek białoruskiego )od XVII wieku POLSKI terytorium dzisiejsza Lietuva, część Łotwy i podstawa BIAŁORUŚ. Litwini początkowo uważali się za odrębną część RON, od XVIII wieku nazwa Litwin oznaczała po prostu Polaka z terenów północno – wschodniej Rzeczpospolitej. Polacy wileńscy to prawdziwi spadkobiercy Litwinów. Stolica Litwy Wilno.

  Lietuva – państewko bałtów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów nazywane – Żmudź ( patrz Sienkiewicz Potop – Bogusław Radziwiłł ) założone w styczniu 1918 przez Niemców w celu osłabienia powstającej Rzeczpospolitej na jego czele stali agenci carscy i kajzerowscy. Pierwsze zebranie musieli odbyć po….polsku bo lietuvskiego wielu nie rozumiało. Od początku jego ideologią była intensywna antypolskość wg. której gdyby nie I Rzeczpospolita Lietuva i bałtowie sięgaliby po Morze Czarne i ukraińskie stepy. Od razu po powstaniu zażądali nie tylko Wilna ( gdzie było ich … 2 % ) ale też Suwałk a nawet Białegostoku i Grodna ( gdzie nie było ich wcale ). W 1920 roku wspólnie z sowietami uderzyli na Polskę za co otrzymali zdobyte przez Rosjan nieco wcześniej Wilno. Dla Rosjan nie miało to znaczenia bo po planowanym upadku Warszawy i tak przyłączyliby Lietuvę do sowieckiej rodziny narodów ( był już “rząd” z Mickiewiczem- Kapsukasem na czele) Polacy pobili Rosjan a oddziały rodowitych wilniuków odbiły Wilno. Dla Lietuvisów do dziś jest to kamień obrazy i polska okupacja ( Polacy wtedy na wileńszczyźnie 66 % Lietuvisy/Żmudzini 2 % reszta Żydzi i Białorusini ) Piłsudski ciągle wierzył w pojednanie z nimi dlatego nie uderzył na Kowno w którym Ludność polska ( także większość mieszkańców choć znacznie mniejsza niż w Wilnie ) planowała powstanie. Przez 20 lat “skrzywdzeni” Lietuvisi zniszczyli polską mniejszość w Kownie i Laudzie m.in. zabraniając im polskiej mowy, polskiej pisowni oraz okradając z ziemi ( wtedy pod pretekstem reformy rolnej ). W 1940 Stalin zrealizował plan z 1920 dał Lietuvisom Wilno ale zabrał niepodległość i włączył do ZSRR. W 1941 przyszli Niemcy Lietuvisy sformowali oddziały pomocnicze które specjalizowały się w zagładzie cywilnej ludności żydowskiej i polskiej. Ich ofiary to 100 000 zabitych w PONARACH obok Wilna. Później doborowe oddział AK ( największe siły zbrojne AK po Powstaniu Warszawskim – ok. 16 tysięcy partyzantów z okręgu Wilno i Nowogródek ) rozbiły Lietuvskich okupantów i urządziły im defiladę w kalesonach. Następnie miejscowe oddziały AK najpierw same ( operacja Ostra Brama ) a później z rosyjskim korpusem pancernym zdobyły Wilno. I…. zostały rozbrojone przez sojuszników naszych sojuszników. Do dziś pomimo intensywnej lietuvskiej kolonizacji wileńszczyznę zamieszkuje 250 000 Polaków. Stosują te same metody co wobec Polaków Kowna i Laudy w XX-leciu międzywojennym. Kradną ziemię miejscowym, zabraniają im używania polskiego a nawet pisania po polsku własnych nazwisk. Jednocześnie łaszą sie do Polski twierdząc że wszystko jest OK. Nie dajmy zniszczyć polskiej wileńszczyzny. Polakom należą się prawa jak każdej innej mniejszości narodowej.

 3. Kmicic ponownie @96

  Od 1997r. wszelkie plany dotyczące zwrotu lub “przenoszenia” ziemi musiały być zatwierdzone przez samorząd. Skoro więc chcesz walczyć z grabieżcami ojcowizny zapytaj o to samorządowców. Zapytaj się w jakich latach niektórzy prominentni działacze na rzecz “chronienia” Polaków przed integracją z resztą społeczeństwa Litwy otrzymali/”odzyskali” olbrzymie latyfundia.

 4. robert 102

  Daj sobie spokój ze swymi pseudo historyczno-politycznymi wywodami bo obrażasz nimi swoich nauczycieli. Mam nadzieję, że jakichś miałeś.

 5. Dyskryminacyjny program ujednolicenia nauczania polskiego w Polsce — już w życie!

 6. Do 105: szkoda, że nie “już w rzyci”. LOL
  Do Cziburaszka: kiedy pierwszy raz wszedłem a to forum myślałem: “e tam, ten Kmicic to jakiś fanatyk”. Myślałem tak… dopóki nie pogadałem na necie z Lietuvisami. Tak jak Kmicic mówił: dla nich propaganda rządu RL to świętość. Kiedy dyskutowałem o roku 1920, to mieli w d*** jakiekolwiek racjonalne argumenty, bo “Wilno Litewskie i koniec”. Wkurzyły się dzieciaczki, kiedy im powiedziałem
  co myślę o powiązaniach (ideologicznie) Litwy Kowieńskiej i dzisiejszej Litwy z WKL.

 7. @102

  Dzięki wreszcie wiem o co chodzi dokładnie. Popieram waszą walkę o prawdę na Wileńszczyźnie. Pozdrowienia.

 8. Do 94, Senbuvis; – może zaniechajmy licytacji. Pozostanie, w tej kwesti, przy swoich zdaniach żadnemu z nas ujmy nie przyniesie, O korzeniach jeszcze pogadamy,
  W każdym razie zakład stoi, Teraz mamy sytuację w której obaj życzymy sobie Twojej przegranej, Ale wszystko wskazuje na finał odrotny. Ja jednak liczę na jakieś resztki instynktu samozachowawczego władz RL. W Polsce jest rok wyborczy. Potrzebny będzie kozioł ofiarny. Przyjęcie tej ustawy może wywołać burzę i myślę, że świadomość tego faktu dotrze tam gdzie powinna. Od II połowy roku Polska obejmuje przewodnictwo w UE. Kolejna bariera psychologiczna. Byłoby to, jak to Kmicic określi, działanie samobójcze władz RL.Czyli stawiam na racjonalizm.
  Zobaczymy. !0-ty marca już niedługo…

  Do Kmicic, 97; -adresujesz swój post do 92, który jest mojego autorstwa.A tam nie ma nic złego ni do Ciebie ni o Tobie. Bądź łaskaw skorygować swój post lub uzupełnić o właściwego adresata. Nowi internauci wszak mogą doznać dezorientacji…
  Obu Panów pozdrawiam serdecznie i życzę sukcesów w walce o przegraną Senbuvisa 🙂

 9. mój post 97 jest skierowany do Cziburaszki 93:
  Maura , którego bardzo sobie cenię i lubię przepraszam (widocznie psikus admina usuwajacego jakiś post lub moja nieuwaga).Jeszcze raz Maurze przepraszam.

 10. Do nowych internautów:
  Cziburaszka należy do grupy etatowych antypolskich internautów na tym forum.Najlepiej go pomijać w rozmowach.
  Ostatni raz do cziburaszkiego:
  Mówisz oczywiście o Lasbergisie i jego rodzince. Mówisz o tych wszystkich “przenosicielach ” ziemi z głębokiej Lietuvy, którzy się obłowili grabiąc najdroższą ziemię polskim autochtonom i zmienili sztucznie, jak kolonizatorzy, na niekorzyść, proporcje narodowościowe na Wileńszczyżnie(wbrew europejskim zakazom). Ciekawe co będzie, jak ujrzą światło dzienne te wszystkie dokumenta z “przenosin”. Na razie ta baza danych grabieżców ziemi wileńskich Polaków jest utajniona , jak za sowietów.
  Ps.
  Waldemar Tomaszewski, w czasie kilku kadencji będąc posłem w sejmasie, nie otrzymał rodzinnej ziemi. Dopiero niedawno, po sześciu latach(!) starań dostał 1/3 tego co mu się należało. Tutaj każde takie “przenosiny” to materiał na sensacyjne śledztwo z antypolonizmem w tle.

 11. Przykre jest to że Polakom/ Starolitvinom/ używającym języka polskiego jako języka ojczystego i ostatniego języka urzędowego WKL /przybysze/w innych części bałtyjskiej Litvy robią wszystko aby aby wyplenić polskość z Wileńszczyzny. Wynika to zapewne z tego że Novolitwini nie mieli możliwości nigdy żyć w demokratycznym państwie : wzorce czerpią z carskiej lub bolszewickiej Rosji./ gdzie gnębienie i dokuczenie słabszemu przez silniejszego było regułą i zapisem państwowym/ . I mają nadzieje że Kowieńszczyzna i Lauda na Wileńszczyżnie się powtórzy, gdzie znikło na skutek terroru i wynarodowienia, niesprawiedliwej nacjonalizacji 200 tys. Polaków……a inteligencja Wileńska w znacznej części spoczywa w Ponarach wymordowana w czasie II-ej wojny światowej przez hitlerowców przy udziale pomocniczych formacji litevskich.

 12. Trzeba protestować.nie można się godzić na jakiekolwiek dalsze pogorszenie sytuacji litewskich Polaków.szczególnie zagrożone są polskie szkoły i przedszkola.

  11 marca 1990 roku, wchodząca dotąd w skład ZSRR Litwa ogłosiła Deklarację Niepodległości.W uzyskaniu niepodległości znacznie pomogli Polacy i polskie państwo. I dlaczego teraz musimy protestować?

  http://www.polskiekresy.pl/index.html?act=nowoscifulldb&id=169

 13. Może naprawdę daj sobie spokój przez tych parę dni? Już są efekty działań ludzi do tego przygotowanych, więc co, nie w smak ci to? 🙂

 14. Kmicic
  Witaj po banicji 🙂
  Dyskusję z neo- Senasem zostaw forumowym specjalistom od dyskutowania z różnej maści prowokatorami, niech sobie zaspokajają swoje ego.

  Poczytaj niektóre posty i zobacz czego nam brakuje. Brakuje szczegółowego porównania tego, co proponują władze RL, w stosunku do tego co jest teraz i w stosunku do tego, co jest w Polsce.
  Trzeba jasno pokazać jaka jest intencja lietuvisów, chodzi o dalsze obniżenie statusu polskiej szkoły.
  Wiemy doskonale, że to co proponują, to próba ZNIECHĘCENIA rodziców do posyłania polskich dzieci do polskich szkół. Obliczona na to, że skoro poziom wymagań w ostatnich klasach szkół polskich ma być taki sam, jak dla dzieci które uczyły się przez 10 lat w szkole litewskiej, to może rodzic nie będzie ryzykował i pośle dziecko od razu do szkoły litewskiej, żeby startowało z takiego samego poziomu.

  Władze RL bynajmniej nie kryją się z tym, że chodzi im o “integracje” czytaj “asymilację” mniejszości, podlaną hasłami “otrzymania lepszych szans życiowych.” Tymczasem jak pokazują realia, lepsze szanse życiowe na Litwie daje nie niszowy język litewski, tylko języki krajów do których wyemigrowało kilkaset tysięcy młodych Litwinów, którym nawet najwyższa znajomość owego “języka państwowego” w żaden sposób nie pomogła. I to jest pierwsza nauka.

  Druga nauka jest taka, że dopóki język polski na Wileńszczyźnie nie będzie miał równorzędnego z litewskim statusu, dopóty będą Polacy narażeni na lituanizację w imię “integracji”.

  Trzecia nauka jest taka, że jeśli państwo litewskie nie będzie dawało gwarancji ochrony tożsamości polskiej mniejszości, w szczególności ochrony języka, to trzeba będzie pomyśleć o bardziej instytucjonalnym zabezpieczeniu tych praw. Choćby poprzez budowę samorządności nie tylko w wymiarze kultury, ale i terytorium.

  Jeszcze odniosę się do postu 52 Cenzora carskiego. “Oni nie będą żyć na chlebie z wodą”. Uderzenie w rachityczną gospodarkę litewską, może na władze wpływu mieć nie będzie, bo jak powszechnie wiadomo, “rząd się wyżywi”, ale te dodatkowe kilkaset tysięcy emigrantów do lepszego świata, będzie miało swoją cenę. Jeśli tego lietuvisi dzisiaj nie widzą, to zobaczą i odczują za kilkanaście lat.

 15. Lietuvisy to ostatni alarmowy dzwon. Dalsze próby niszczenia rodzimej, tutejszej, odwiecznej polskości zakończą się dla was zupełnie inaczej niż to sobie wyobrażacie. Skoro Lietuva nie dorosła do demokracji w tym poszanowania praw mniejszości ( będącej większością na swoim terytorium )to trzeba je będzie wyegzekwować w inny sposób. Rozwiązaniem od zaraz będzie AUTONOMIA a w niej zgodnie ze standartami cywilizowanego świata lietuvski będzie drugim językiem pomocniczym i nikt w niej nie będzie dyskryminował lietuvskich szkół. O ile oczywiście będzie potrzeba ich istnienia. Rozwiązania wymaga też sprawa zwrotu ziemi bądź realnej rekompensaty tam gdzie fizycznie nie będzie do odzyskania. Jak już do tego doidzie to pełni praw zażądamy dla Polaków Kowna i Laudy. Standarty obowiazują wszystkich i wasze państwo także. 20 lat miejscowi czekali na elementarną sprawiedliwość, 20 lat Polska odwracała wzrok od krzywdy swoich dzieci licząć że dojrzejecie. 20 lat………i DOŚĆ.

 16. Dziwi mnie , kiedy ktoś porównuje litewskie szkolnictwo w Polsce , polskie na Litwie i z tego chce uczynić jakieś paralele . Do tych czas nie słyszałem , aby polskim Litwinom nie odpowiadał by dany stan rzeczy , nie słyszałem o ich protestach . Niegdyś Polacy na Litwie posyłali dzieci do rosyjskich szkół i nie dbali o to , że dzieci się wynarodawiają , być może taki stosunek do edukacji mają polscy Litwini , być może im bardziej zależy na nauce polskiego , może litewski w Polsce nie jest atrakcyjny , to już ich sprawa ? Może , gdy by wyrazili zainteresowanie , to by mieli historię , geografię po litewsku , a polski na niższym poziomie ? Przecież nie można mówić , że Eskimosi są pokrzywdzeni , bo nie mają lodówek i siesty popołudniowej , jak mieszkańcy ciepłych regionów .
  Ktoś tam powyżej ironizuje w sprawie polskiego , jako urzędowego ? Przecież dawno o to warto by walczyć , to było by normalne i zgodne z zasadami demokracji . Litewski chory szowinizm nas do tego zmusza , przypomnijmy początek Sajudisu : wszystkie litewskie gazety twierdzili , że Polaków na Litwie nie ma , teoria “Wiczów” , masowy napływ z Korony po “okupacji” Wilna i wiele innych głupich , falszywych i złośliwych informacji , która ustosunkowała Litwinów do sprawy polskiej . Jak nie chcą nam dać spokój , to warto upomnieć się o swoje . Bo ten ich marazm z językiem państwowym doprowadza do szału . Dodatkowe lekcje , po jakie licho , czy nie ma nic ważniejszego do nauczania , czy i tak dzieci nie są zbyt obciążeni ? Stan obecny daje dobry start dla każdego , w przyszłości ambicja i wybrany zawód określi na ile wysoko litewski będzie opanowany , przez daną osobę . Nawet w niedomokratycznym ZSRR nikt nie zmuszał aż tak uczyć się rosyjskiego , który był państwowym . U nas obecnie zdarza się , że np. na angielski klasa nie jest dzielona , a litewski wbija się do głów aż do absurdu , pytanie po co ? Odpowiedź prosta : zaspokoić chore litewskie ambicje i zrobić świństwo Polakom , którzy na własnej ziemi są wyzywani od okupantów przez przybyłych tu niewiadomo skąd etnicznych Litwinów . Piszę etnicznych , bo nawet określenie Litwin zostało przez nich uzurpowane .

 17. Tylko autonomia wilenszczyzny zagwarantuje nam nasze prawa i dobrobyt musimy tylko trzymamc się razem a osiągniemy wiele tak jak w ostatnich wyborach

 18. andrzej 117
  Takich porównań nie unikniemy. Litewscy szowiniści mają taką metodę, że jeśli chodzi o używanie języka, napisy, pisownię nazwisk, to wzbraniają się przed jakimkolwiek porównywaniem stanu w Polsce i na Litwie, bo w sposób oczywisty wychodzi to porównanie na ich niekorzyść.
  Natomiast w kwestii szkolnictwa, cały czas próbują wykorzystać to, że w Polsce nauczanie języka polskiego, geografii Polski i historii Polski prowadzone jest w języku polskim. To w tej chwili jest ich główny argument przy “reformowaniu” szkolnictwa.
  Dlatego naszą rolą jest pokazać różnice w polskim i litewskim systemie, pokazać powody tych różnic, pokazać jak sytuacja się zmieni, gdyby lietuvisom udało się przepchnąć ustawę.
  Co i tak nie zmienia podstawowej kwestii, że skoro władze RL powołują się na “parytety”, to niech te parytety zastosują w całej rozciągłości, począwszy od szkolnictwa, poprzez dopuszczenie polskiego, jako pomocniczego, aż do zniesienia progu wyborczego dla mniejszości.

 19. do kmicic 111
  i ty i robert macie tę samą brzydka skłonność do pomawiania innych.

  do nowych internautów – uważajcie na nick kmicic, nie traktujcie go poważnie i pomijajcie w rozmowach, bo to tylko etatowy anty-litewski internauta.
  jak ci się to podoba?

  no, to innym też to tak się podoba jak i tobie.

  chłopie, pozwól innym wyrazić swoje zdanie, po to powstało i istnieje to forum
  ty wyrażasz swoje zdanie, a inni swoje i jedyne, co można tu robić to spierać się na argumenty, a nie na inwektywy
  prawda obiektywna nie istnieje
  prawda jest relatywna
  wiem, będzie trudno, ale musisz pogodzić się z faktem, że nie masz monopolu na jedyne słuszne myślenie

  i nie ty decydujesz, nawet na tym forum, czyja prawda jest bardziej prawdziwa, a czyja mniej, kto agentas, kto etatowy antypolski, a kto propolski.
  tobie, tu na tym forum wolno, co najwyżej, napisać swoje zdanie w sposób – tu cytuję ciebie – zgodny z cywilizowanymi standardami europejskimi, a nie – osądzać, posądzać czy ubliżać innym.
  tak więc zastosuj się i pilnuj się

 20. Stach-Stasiuk-Stasys dobrze piszesz ale jak by ty tak na delfi też taką prośbe napisał? A?

 21. piast 112. “…inteligencja Wileńska w znacznej części spoczywa w Ponarach wymordowana w czasie II-ej wojny światowej przez hitlerowców przy udziale pomocniczych formacji litevskich.”

  Warto zaakcentować, że ów udział pomocniczych formacji litevskich Ypatingas Burys, zwanych nie bez powodu strzelcami ponarskimi, był zasadniczy – to oni bestialsko mordowali dziesiątki tysięcy obywateli II RP. Drastyczne opisy ich zbrodniczych, zwyrodniałych praktyk można poznać np. we wstrząsającej książce Heleny Pasierbskiej “Wileńskie Ponary”.

 22. Prezydent G. w wywiadzie udzielonym radiu znadwilii bez ogródek wypowiada się za antypolską ustawą oświatową. Powiela za wszystkimi mantrę o parytetach(taka wersję sobie ustalono). Prezydet NIE dodaje ,że parytet może być tylko wykorzystywany pozytywnie i nie stosowany bardzo , bardzo, bardzo wybiórczo dla własnych, antyposkich potrzeb.Znowu obłuda i obrażanie litewskich Polaków ,że niepotrzebnie zbierane były podpisy(!), że Polaków ktoś wprowadza w błąd(!),że itd.ble, ble, a jako ochłap ew. przyzwolenie na polskiego mera w Wilnie. Czyżby uważano litewskich Polaków i polskie władze w RP za niedorozwinietych, przecież już antypolska ustawa jest wprowadzana w życie, odgórnie , wbrew wielkim i kilkuletnim protestom : http://kurierwilenski.lt/2011/03/02/dyskryminacyjny-program-ujednolicenia-nauczania-litewskiego-%e2%80%94-juz-w-drodze/

  Znowu Prezydent pokazała bezczelność i obłudę litewskich władz.Ale nikt się na to już nie da nabrać.

  Szkoda ,że Pani redaktor Wittman nie zadała takich pytań dotyczących parytetu:
  1*
  Kiedy wszystkie szkoły publiczne na LT (w tym tzw. „powiatowe- rządowe” na Wileńszczyżnie) zostaną przekazane pod zarząd demokratycznie wybranym samorządom?
  2*
  Kiedy polskim przedszkolom, szkołom i domom dziecka zostanie przyznany status placówek mniejszości narodowych?
  3*
  kiedy zostanie przywrócony obowiązek zdawania egz. z języka ojczystego na maturze(liczy się do średniej ocen)?
  4*
  Kiedy w dzienniczkach uczniów w rubryce język ojczysty będzie można wpisać j. polski a nie jak dotąd jako język obcy , a litewski jako „ojczysty?
  5*
  Kiedy państwo litewskie zacznie sprzyjać rozwojowi oświaty rdzennych mniejszości narodowych i jako za głos decydujący przyjmie potrzeby samych zainteresowanych?
  6*
  Kiedy 6.7 % wszystkich środków przeznaczanych na oświatę na LT będzie przeznaczane na oświatę polską , zgodnie z życzeniami polskiej społeczności.

  Nie mam słów, bezczelna obłuda, rzucenie hasło dla mediów “Polak na mera Wilna? dlaczego nie.”,czyli ach, jacy to jesteśmy “tolerancyjni”, a sens tej wypowiedzi jest całkowicie inny: “Popieram antypolską ustawę oświatową, Polacy to przygłupy , którzy dali się oszukać składając podpisy pod petycją,i popieram litewszczenie polskich dzieci”
  Mam nadzieję ,że polska prasa nie powtórzy rzuconego “hasła” a zajmie się istotą wypowiedzi Pani Prezydent.

 23. Stach 121

  Było się wychylać i narażać WODZOWI? Przez swoje nierozsądne zachowanie zostałeś “litewskim agentem” 😉

 24. Kmicic 124

  Pisałeś to o 14.27. Wiem, że to twoja intymna sprawa ale czy nie za wcześnie na oszałamianie się?

 25. Jeśli wprowadzą tą “reformę” to będzie świadome pogarszanie sytuacji Polakow na Litwie. Jeśli Prezydent RL to podpisze to juz nie ma co wierzyć w ich słowa. I należy domagać się autonomii! ALE POCZEKAJMY na decyzje.

 26. Lietuvisy to ostatni dzwon!! Albo zaraz dostanę wszystko to czego chcę, albo zaraz się pochlastam! Dłużej nie będę czekał!
  o jejku mamo…

 27. robert 116

  No, na takie ultimatum Litwini muszą odpowiedzieć zgodnie z twoimi oczekiwaniami. 😀 😀 😀 a najlepsze jest to – “zgodnie ze standartami” 😀

 28. ratujcie! o rety ! biją! palą! mordują! wynaradawiają! polska mniejszość wydaje swój ostatni dech! Już za parę chwil, za dni parę, wezmę plecak swój i gitarę, by o chlebie i wodzie pikietowć w wileńskim grodzie! Do boju Rodacy! A bój to nasz będzie ostatni! Hajda! Na koń!

 29. Do internauty kmiecic 131:
  Zgodnie z dobrym obyczajem panującym na tym forum, proszę o zamianę linka na nie kojarzący się z linkiem Kmicic.Już niektórzy internauci mylą się w swoich odpowiedziach-postach.
  Wątpię czy prośba moja będzie wysłuchana, ale… z góry dziękuję za jej wysłuchanie.

 30. nie inaczej jak obstrukcją nazwę to, jeżeli macie inne pomysły to je realizujcie a dajcie spokój Kmicicowi, bo u wierzę w deja vu niektórych zboczeńców na tym forum! czy to jakieś polskie zboczenie czy działalność cudzych służb?

 31. Do Lwowski;
  I jedno i drugie 🙂 Nieważne, mimochodem wdepnąłem trochę w politykę. Tu wszystko, co kojarzy się z polskością staje się polityczne- antylitewskie, dzienniczek ucznia , imię kota,chorągiewka przed domem w na 11-go listopada.Do tego doszła Michnikowszyzna podrażniona ambicjonalnie.Hakata w litewskim wydaniu już wprowadza w życie antypolską ustawę, a różni pomagierzy Polakom mędrkują czy to nie jest dobre rozwiązanie ?
  Czytałeś “Małe to nie znaczy kurduplowate duchem” Lucyny Dowdo w http://www.magwil.lt ? – moim zdaniem nie wykorzystany talent, i taki wileński.
  Pozdrawiam

 32. do 137 Kmicic

  Kilka razy na tym forum polecałem felietony pani Lucyny Dowdo w Magazynie Wileńskim. Kto nie zna sytuacji Polaków na Litwie , z tego źródła dowie się wszystkiego w sposób szybki łatwy i przyjemny.

 33. Wcale mnie nie dziwi, że Kmicic wpadł w zachwyt nad paszkwilem autorstwa L. Dowdo ilustruje przecież doskonale jego poglądy. Tak samo nie dziwi mnie jego gorąca miłość do “Magazynu Wileńskiego” partyjnej gazety AWPL która kpiąc z czytelników określa siebie jako NIEZALEŻNY MIESIĘCZNIK ILUSTROWANY.

 34. do 139 czib
  Nie próbuj dyskredytować pani Lucyny. Jej intelekt tak góruje nad twoim że zgniecie cię jak karalucha nawet tego nie zauważywszy.

 35. czeburok: lekarz z Nowej Wilejki pytał się o ciebie, odpowiedziałem mu że ciągle w prymitywny sposób leczysz kompleksy na “KW”, pokiwał tylko z politowaniem głową i
  dodał, że w każdej chwili może wrócić do leczenia!

 36. Szkoda tylko, że Pani Lucyna Dowdo pisze tak rzadko i tylko do Magazynu Wileńskiego.Szczególnie teraz jej pióro jest potrzebne litewskim Polakom.

 37. Sadzac z rozwoju wydarzen na Wilenszczyznie jedynym wyjsciem dla Polakow i rozwiazaniem wszystkich problemow jest autonomija.

 38. Nawet nie czytalem ewidentnie glupiego artykulu. Nie rozumiem, jak rozwiazanie od lat przyjete w Najjasniejszej moze byc “dyskryminacyjne”?! Przez mniejszoci narodowe w RP maja najlepiej na swiecie? Czy nie maja?

 39. “skoro mają najlepiej, to dlaczego ma być gorzej!”

  Wlasnie tego i nie rozumiem. Czemu sie sprzeciwiacie, zeby Litwa w koncu (!) wprowadzila prawdziwe europejskie (sic!) rozwiazanie, tzn tak JAK W POLSCE. Przeciez nie probujecie sugerowac, ze mniejszosci narodowe maja sie zle w Polsce? No to i kopiujemy wasze blyskotliwe rozwiazania, w tym tez z JEDNOTEJ MATURY jezyka panstwowego buhahahahha

 40. Jeśli mamy 2 złote i dostaniemy drugie dwa złote to mamy 4 złote czyli mamy “progres”. A jak mamy 6 złotych i ktoś zabierze nam 2 złote to też będziemy mieli 4 złote, ale to będzie “regres”. Słoniku prawdę piszę czy kłamię? Czy jak coś zyskujemy to jesteśmy nagradzani czy skrzywdzeni? Jeśli zabrać tobie 2 złote (ch*j niech będą lity) bo gość obok ma mniej to poczujesz się nagrodzony czy skrzywdzony? Pewnie jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskam…

 41. Albo nadstawimy kolejy raz d… Albo pokazemy ,ze mamy cos do powiedzenia w tym kraju. Dosyc ciuciubabek jak z ziemia i mandatami!!!. Proponuje Kolegow nie skupiac sie na pustym belkocie z osobami nie majacymi nic do powiedzenia a robiacymi zamet,poniewaz za to wlasnie im placa, a planowac i koregowac propozycjami dalsze dzialania w obronie Polskosci na Litwie.

 42. Gdyby Polska była krajem bogatszym to można byłoby ich wykupić 🙂 Generalnie już jakoś to sie dzieje 🙂 Wasze ulice, nasze kamienice 🙂

 43. Kochany elpopo, z radoscia odpowiem na twe pytanie, tylko najpierw musimy cos ustalic, bo niektorzy Polacy na Litwie i nie tylko troche sie zaklamali.

  Otoz wielce powazany p. Tomaszewski kilkakrotnie nie tylko na Litwie, ale tez i zagranica mowil ze sytuacja z polskim szkolnictwem na Litwie jest BARDZO ZLA. Ponoc zupelnie niepowazany “wieszcz internetowy” Kmicic tez kilkakrotnie skarzyl sie na sytuacje polskich szkol i wmawial ze Litwini w Polsce maja o niebo lepiej. Wiec nie rozumiem panskiego pytania, bo pan niby sugeruje, ze wprowadzenie polskich warunkow to REGRES dla polskich szkol na Litwie. Wiec ja sie pogubilem, ewidentnie ktos klamie. Albo p. Tomaszewski razem z Kmicicem, albo szanowny elpopo. Bo to jest niemozliwe logiczne, zeby stan szkolnictwa na Litwie byl gorszy od Polski, jednak kopiowanie tego co jest w Polsce jednoczesnie znaczy “regres”. Wiec kto klamie?

 44. Dzisiaj stalo sie glosno dzieki tej ustawie, protesty i programy telewizyjne w RP. Tak wprowadzic ustawe w zycie juz nie da rady, wiedza ze zostanie ona spotkana protestami ,a w zycie nigdy nie wejdzie. Nie zalapie sensu machania przed nosem juz maksymalnie wscieklego byka czerwona szata.

 45. Kochany słoniku, oświata na Litwie to zasługa Ruskich, a nie Litwinów. Wy tylko chcecie ja psuć. Oświata litewska w PRL była chyba w 50% po polsku. Czyli jak teraz jest tylko w 5% to regres czy progres?

 46. Udoskonalamy znajomosc jezyka Litewskiego zrzekajac sie Polskiego by na Litewskim rynku pracy znalezc lepsza prace od dzisiejszych struzow i sprzataczek. Powiedzcie mi ludzie czy bede znal go lub nie i tak nie znajde pracy tam gdzie tej pracy brak. Nie od tego konca zaczeliscie reformy Panowie!!! Zadbajcie o spadajaca od lat ekonomike, i ludzie dobrowolnie sie naucza tego co nie umieli, a nie pod przymusem. Tak jak dzisiaj sie ucza emigranci Angielskiego i Niemieckiego, dlatego ze wlasnie tam poziom wiedzy jezyka wplywa na zdobycie odpowiedniego miejsca pracy. A tutaj?

 47. Brawo Antek! Otóż to, po cóż Polakowi wyśmienita znajomość literatury lietuvskiej!, skoro pani w urzędzie bezrobotnych powie im tylko trzy słowa po lietuvsku: pracy nie ma!

 48. w czasie najbliższej pikiety 11-go w W-wie pokażemy precyzyjnie wszystkie zmiany pogarszające sytuacje polskiej mniejszości w porównaniu z latami 90-tymi. 20 lat dyskryminacji, kawa na ławę , punkt po punkcie.
  A w rozmowach o oświacie ze znajomymi i politykami polecam zadawać pytania:
  1*
  Kiedy wszystkie szkoły publiczne na LT (w tym tzw. „powiatowe- rządowe” na Wileńszczyżnie) zostana przekazane pod zarząd demokratycznie wybranym samorządom?(jak w RP)
  2*
  Kiedy polskim przedszkolom, szkołom i domom dziecka zostanie przyznany status placówek mniejszości narodowych?(jak w RP)
  3*
  kiedy zostanie przywrócony obowiązek zdawania egz. z języka ojczystego na maturze(liczy się do średniej ocen)?(jak w RP)
  4*
  Kiedy w dzienniczkach uczniów w rubryce język ojczysty będzie można wpisać j. polski, a nie jak dotąd jako język obcy , a litewski jako „ojczysty?
  5*
  Kiedy państwo litewskie zacznie sprzyjać rozwojowi oświaty rdzennych mniejszości narodowych i jako za głos decydujący przyjmie potrzeby samych zainteresowanych?
  6*
  Kiedy 6.7 % wszystkich środków przeznaczanych na oświatę na LT będzie przeznaczane na oświatę polską , zgodnie z życzeniami polskiej społeczności.
  7*
  Zajrzyj do tabelki porównawczej w KW. Znasz ją?

 49. Szacuje się, że co roku umiera od kilkunastu do kilkudziesięciu języków. Najczęściej dlatego, że wymierają ostatni ludzie, którzy się nim posługują. Ale są przykłady języków, które trwają w Europie, mimo wszystkich przeciwności POLONIZACJI, jak litewski. – Nie ma silniejszego spoiwa społecznego niż język, identyfikujemy się poprzez językową opozycję do sąsiadów, a poczucie tożsamości narodowej jest zakotwiczone w języku – podkreśla prof. Smoczyński.

 50. do 156 autochton

  To bardzo ciekawe. Mądry ten profesor, tylko co w takim razie powie o Irlandii, umknęło mu że jest takie państwo ? Czy świadomie woli nie pamiętać ?

 51. Mam pytanie dot.nauki języka polskiego w szkołach litewskich. Czy j.polski jest nauczany jako jezyk obcy(tak jak np:j.angielski,niemiecki czy rosyjski) w szkołach litewskojęzycznych Wilna,Wileńszczyzny,ale również na Żmudzi,w Kownie,w Kłajedzie,czy Birżach,itd.

 52. W szkołach litewskich polski nie jest w ogóle nauczany. Nie ma tam lektoratu dla chcących tak jak w Polsce. Jeszcze czego… nie po to wdraża się plan lituanizacji aby przypominać miejscowym ich język. Oni mają go zapomnieć i nie używać.

 53. a co z tymi, co głoszą, że są Polakami, a w domu mówią po rosyjsku? Rozdwojenie jaźni?

 54. Polacy w Kazachstanie też często mówią w domu po rosyjsku. Mam w mieście rodzinę repatriantów z Kazachstanu, miejscowa gazeta żeby zrobić z nimi wywiad musiała wynająć tłumacza. Polskiego uczyli się na miejscu.

 55. elpopo: otóż to, miałem taki przykład w Grodnie, w Domu Polskim, tym ukradzionym przez kaszankę, część Polaków oczywiście rozumiała i mówiła do mnie po polsku, a między sobą, bo łatwiej po rosyjsku, takie to były jednostkowe przykłady niedokończonej na szczęście przez zaborcę rusyfikacji!

  Zresztą, co tu dużo mówić, najlepszy przykład to Irlandczycy, mówią po angielsku a Anglikami nie są!

  Język bowiem, bardzo ważny składnik świadomości narodowej, ale nie jedyny, na szczęście!

 56. Akurat na Białorusi wyznanie może być czynnikiem konsolidującym narodowość Polską, na Litwie już niekoniecznie. Irlandczyków właśnie konsoliduje katolicyzm. Łatwiej im było zrezygnować z języka irlandzkiego niż z wyznania. Opolscy Niemcy także często między sobą rozmawiają po polsku. Nawet Podolski (reprezentant Niemiec w piłce kopanej) w domu z matką mówi po polsku no ale on chyba ma się za Ślązaka. Co dziwne Podolski z Klose prywatnie także mówią między sobą po polsku. Klose nie udziela tylko wywiadów po polsku, bo twierdzi, że mu nie wypada jako reprezentantowi Niemiec. W jakim języku mówi w domu tego już nie wiem. Polscy Litwini też między sobą podobno gadają często po polsku.

 57. Politolog za co? Za to co powinieneś już wiedzieć dawno?Pewnie w szkole na lekcjach grałes w cymbergaja?

 58. #28
  No tak,” zmiany dotyczyć będą nauczenia po litewsku: historii i geografii Litwy…. ”
  I właśnie o to chodzi trzeba zacząć masowo produkować uczennice polskie wyuczone tak jak Katarzyna Andruszkiewicz,która wstydziła się ze jest Polką na zebraniu w Ratuszu z okazji “podpisania i złamania umowy suwalskiej”.Ukontentowanie i aprobatę wzbudziła u p. Songaiły, Garszwy no i oczywiście V.Landsbergisa.
  Słowem kierunek zmian w oświacie i szkolnictwie prawie ustalony.

 59. Warto wrócić do tematu artykułu.Odbywają się protesty,zbiórki podpisów,negocjacje obu MSZ-ów na temat ustawy,a nikt z polskich polityków nie zaprotestował ostro w sejmasie czy polskim sejmie przeciw wprowadzaniu tejże ustawy tylnymi drzwiami , co jednoznacznie ujawnia powyższy artykuł.To już się dzieje!!!

 60. Do Senbuvis post 94. Czy mogę się z Tobą jakoś skontaktować? Chyba posiadamy te same Pikielskie korzenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.